×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Тече неистова борба с корупцията, хей! Ще подкупва с пет евро. Срамота!

Неделя, 13 Септември 2020 15:14


Например миналата седмица в ЯОС се гледало дело, в което обвиняем е турски гражданин, който опитал да корумпира български полицай със сумата от 5 /ПЕТ евро/.Не успял. И сега е задържан под стража. Чак пък  толкоз да подценяваш полицаите на Борисов?

По ДП № ***/**** г. по описа на Районно управление на МВР – Елхово, М. У.
(M. U.) е привлечен като обвиняем, за това че на **.**.**** г., около 10,00 ч., в гр.*****,
обл. Ямбол, на кръстовището на път 1-7 и път II-79 дал подкуп – сума от пет евро в
банкнота с номинал пет евро със сер. № ************, на длъжностно лице, заемащо
отговорно служебно положение, на полицейски орган – К.Н.К. м.а. в РУ на МВР – Елхово,
за да не извърши действие по служба – да не състави срещу него Акт за У.новяване на
административно нарушение за установено от него нарушение по Закона за движение по
пътищата – престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК.
В хода на досъдебното производство извършени множество процесуално-
следствени действие и по делото са приложени: протокол за разпит на обвиняем, протоколи
за разпит на свидетелите К. и Я., протокол за оглед на местопроизшествие с албум с
фотоснимки, протокол за акт за встъпване в длъжност – 2 бр., типова длъжностна
характеристика – 2 бр., протокол от **.**.**** г., протокол от **.**.**** г., веществено
доказателство банкнота от 5 евро. С постановление от **.**.**** г. на Окръжна прокуратура
– Ямбол, на основание чл. 64, ал. 2 от НПК, обвиняемият е задържан за 72 часа, считано от
15.30 ч. на **.**.**** година.
Обвиненият М. У. (M. U.) е роден на *** г. в гр. Г., Р. Т., т. гражданин с
персонален № *************, паспорт № ********** издаден на **.**.**** г., с постоянен
адрес в Р. Т., гр. Д., обл. Д., бул. „*******” № **, неосъждан.
Съдът намира искането на Окръжна прокуратура – Ямбол за основателно, по
следните съображения:
1В чл. 63, ал. 1 от НПК, са У.новени фактическите и юридически предпоставки
за налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”.
За престъплението, за което обвиняемият е привлечен като такъв – по чл. 304а,
вр. чл. 304, ал. 1 от НК, законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода” до 10
години и „глоба” до 15 000 лева.
Настоящият състав счита, единствено доколкото това е необходимо за
преценката за наличието на законовите основания за вземане на мярка за неотклонение
„Задържане под стража”, че събраните към настоящия процесуален момент доказателства,
не разколебават в достатъчна степен или изобщо подозрението, което е послужило на
органите по разследването да привлекат М. У. (M. U.) в качеството на обвиняем, предвид
евентуалната възможност той да е извършил твърдяното от прокурора деяние, ерго – може
да се направи извод, че обоснованото подозрение по смисъла на чл. 63 от НПК е налице. Тук
следва да се отбележи, че при произнасянето си в производство по вземане на мярка за
процесуална принуда в ДП, съдът не У.новява вина на обвиняемия така както се изисква с
крайния съдебен акт по делото. Подозрението спрямо едно лице не е равнозначно и
равносилно на твърдо убеждение, изразено чрез постановяване на осъдителна присъда, че то
е автор на конкретно престъпление и е виновно в неговото извършване.
Досежно другата кумулативна предпоставка по чл. 63, ал. 1 от НК за налагане
на най-тежката мярка за процесуална принуда, съдът счита, че съществува реална опасност
обвиняемият да се укрие. Този извод се основава на фактите, че той е гражданин на страна
извън Европейския съюз, без постоянно местоживеене и регистрация на адрес в Република
България и съюза. Това, механизмът на извършване, както и строгостта на едно евентуално
наказание за такова деяние – лишаване от свобода до 10 години и глоба до 15 000 лв. (в
съответствие с практиката на ЕСПЧ), водят до заключение за наличие на реална опасност
обв. М. У. (M. U.) да се укрие.
При това положение съдът счита, че в настоящия случай са налице всички
законови предпоставки за налагане спрямо обв. М. У. (M. U.) на най–тежката мярка за
процесуална принуда.
По изложените съображения ЯОС постанови определение с което взе, спрямо
М. У. (M. U.) – обвиняем по ДП № ***/**** г. по описа на Районно управление на МВР –
Елхово, мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Read 1181 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */