×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Комисията по досиетата е проверила 87 лица от адвокатска колегия Ямбол Featured

Петък, 18 Септември 2020 05:56


За периода 1989-1992 година председателят на Адвокатската колегия не предоставя данни

Решение № 2-1858 от 14.09.2020 г. - Адвокатска колегия - Ямбол
>> Решение № 2-1858 от 14.09.2020 г. - Адвокатска колегия - Ямбол

 Лица по чл. 3, ал. 2, т. 7 – председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии - Адвокатска колегия - Ямбол.

 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 7 – председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии - адвокатска колегия - Ямбол. Проверени са 87 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.

/бел. Яс - 

(4) Не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г./

За членовете на дисциплинарен съд за периода от 1989 г. до 1992 г. органът по чл. 21, ал. 2 (председателят на Адвокатскa колегия-Ямбол – Георги Георгиев) не предостави необходимите данни.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

Обявява установената и обявена с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Атанасов Ников

Дата на раждане

07.10.1953 г.

Място на раждане

гр. Елхово

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление III

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 98/ 05.11.1982 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 83/ 05.09.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 65/ 01.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 86/ 30.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение.

Притежавал е служебни карти по ДС № 28631/79 и № 12543/80

Публична длъжност или публична дейност

Член на адвокатски съвет от 2016 г. до 2019 г.

 

Основание за разглеждане и чл. 28 от Закона.

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР

 

 

Обявява установената и обявена с решение № 2-1705/ 01.10.2019 г.- ОИК – местни избори – 2019 г.  - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Илиев Димитров

Дата на раждане

17.04.1960 г.

Място на раждане

с. Попово, обл. Ямбол

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Ямбол-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач.

Притежавал е служебна карта по ДС № 19764/88.

Публична длъжност или публична дейност

Резервен член на адвокатски съвет от 2004 г. до 01.04.2005 г. и от 2013 г. до 2016 г.;

Член на адвокатски съвет от 01.04.2005 г. до 2007 г. и от 2010 г. до 2013 г.;

Член на контролен съвет от 2016 г. до 2019 г.

Основание за разглеждане и чл. 28 от Закона.

Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Димитър Колев Димитров

Дата на раждане

07.06.1953 г.

Място на раждане

гр. Ямбол

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, ГСлУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 110/ 10.01.1986 г. е назначен за ст. следовател по ДС.

Публична длъжност или публична дейност

Член на адвокатски съвет от 2004 г. до 01.04.2005 г.

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1073/ 03.10.2017 г. - община Ямбол.

 

Обявява установената и обявена с решение № 41/ 25.06.2008 г. – съдии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Иван Димитров Иванов

Дата на раждане

09.10.1955 г.

Място на раждане

с. Зорница, обл. Бургас

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Ямбол

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-102/ 17.01.1991 г. е назначен за н-к отдел.

Публична длъжност или публична дейност

Член на дисциплинарен съд от 2004 г. до 2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение  № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели.

 

 

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Сергей Митков Стоев

Дата на раждане

15.03.1962 г.

Място на раждане

гр. Ямбол

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОУ на МВР-Бургас – ДС – Общинско управление - Ямбол

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-2870/01.09.1989 г. е назначен за разузнавач.

Публична длъжност или публична дейност

Член на дисциплинарен съд от 2000 г. до 2004 г.

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Сия Петкова Карабаджакова

Дата на раждане

20.05.1945 г.

Място на раждане

с. Коневец, обл. Ямбол

Вербувал я служител

м-р Господин Дим. Герджиков на 11.12.1985 г., регистрирана на 17.12.1985 г.

Ръководил я служител

м-р Господин Дим. Герджиков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Ямбол - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

доверено лице, агент

Псевдоними

Надежда

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-2451 (Яб); рег. дневник, картон обр. 4 – 5 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Член на дисциплинарен съд от 1994 г. до 1996 г. и от 2004 г. до 2007 г.;

Член на адвокатски съвет от 1996 г. до 1998 г. и от 2007 г. до 2010 г.

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сия Петкова Карабаджакова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

 

 

 

 

 

 

Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 4 /четири/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

/бел. Яс - починали/

Read 1406 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */