×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

спирки в Ямбол за задължения от 2017 година.

...

съдът намира предявените искове за вероятно основателни, поради което постановява настоящото решение, основаващо се на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение. Исковете следва да се уважат изцяло, като ответникът бъде осъден да заплати на ищеца сумата от общо 5500,22 лв., дължима по посочените фактури,сумата от 1289,10 лв. лихва за забава ведно със законната лихва от датата на исковата молба – 23.04.2020 г. до окончателното изплащане.

           С оглед изхода на спора и претенцията на ищеца за разноски, на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да му заплати сумата от 682,00 лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.

            На основание чл.78,ал.6 ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на ЯРС държавна такса в размер на 319,97 лв. за предявените кумулативно съединени иска.

Мотивиран от горното и на основание чл. 239, ал. 1 от ГПК, Ямболският районен съд

 

Р ЕШ И:

 

           ОСЪЖДА „Телеинфоцентър“ ООД с ЕИК *** , със седалище и адрес на управление гр.Ямбол,ул. „Жорж Папазов“ № 5,ет.4,офис 3, представлявано от С. П. Б.,в качеството й на управител, да заплати на„Фючър Енерджи” ООД/ в несъстоятелност“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6,ет.4,офис 7, представлявано от А. Г. К.,назначен за постоянен синдик с Определение № *** от 27.11.2018 г.,по т.дело № *** г. на СГС, сумата от 3845,91 лв. с ДДС  дължими за предоставени ел.енергия и допълнителни услуги за месец ноември 2017 г. по фактура № *** г. и сумата от 911,34 лв. лихва за забава за периода 15.12.2017 г. до 23.04.2020 г.,сумата от 1653,31 лв. с ДДС дължими за предоставени ел.енергия и допълнителни услуги  по фактура № *** г. и сумата от 377,76 лв. лихва за забава за периода 15.01.2018 г. до 23.04.2020 г., в едно със законната лихва върху главниците от датата на исковата молба-23.04.2020 г., до окончателното изплащане и съдебно-деловодните разноски  в размер на  682,00  лв.

ОСЪЖДА „Телеинфоцентър“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол,ул. „Жорж Папазов“ № 5,ет.4,офис 3, представлявано от С. П. Б.,в качеството й на управител,да заплати на основание чл.78,ал.6 ГПК в полза на ЯРС,по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 319,97 лв.

 

 

            Препис от решението да се връчи на страните.

             Решението не подлежи на обжалване.

 

 Мярка за неотклонение "задържане по стража" бе взета днес, 13.10.2020 г. в Окръжен съд - Ямбол на 51-годишния молдовски гражданин Октавиан Б., с постоянен адрес в Украйна и с три документа за самоличност.

Страница 6 от 105
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */