×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Въх, брей - екскметът Славов и експредседателят на адвокатската колегия в Ямбол забравили...Айде, бе!

Събота, 05 Ноември 2022 13:42


Едва ли Георги Славов и адвокат Георгиев не знаят или нямат пари, за да внесат такса от 10 лева

Такса, за да бъде дадено движение на жалбата на Сдружението Бъдеще за Ямбол против Решение, прието от Общински съвет Ямбол, по т. № 11 от дневния ред на 44 заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 25.08.2022 г., с което е приет Доклад относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ на парк „Боровец” и на частично изменение на улична регулация, с което се прие Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк „Боровец” и частично изменение на улична регулация, публикувано в ДВ бр.79 от 04.10.2022 г.

Съдът разпореди:
Р А З П О Р Е Д И :

 

ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ ДВИЖЕНИЕ.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя, че в 7 (седем) дневен срок от получаването следва да внесе по сметка на Административен съд-гр.Ямбол държавна такса в размер на 10 (десет) лева и в същия срок да представи в съда документа за платената държавна такса;

В съобщенията да се впише, че при неотстраняване в срок на посочената нередовност жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по адм. дело № 279/2022 г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол ще бъде прекратено.

 

Георги Славов и адвокат Георгиев ли не знаят, че когато се внася жалба, се плаща и такса.

Интересно какво целят?

 

Мислим си една работа, но като в "Стани богат", хайде да не подвеждаме публиката.

Нивото на правната култура познания на съдебната система и при двамата е изключително високо...

 

Например, след поредица от дадени и потвърдени осъдителни присъди /за милиони/ не Славов в Ямболския окръжен  и Бургаския апелативен съд, Върховният касационен връща два пъти делото за разглеждане при други състави, докато накрая от затвор се стигна до оправдаване...

 

А всеки е невинен до доказване на противното...С влязла в сила присъда

 

 

 

Read 718 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo