×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

До пет години затвор и глоба от 10 до 50 хиляди лева поиска ямболски прокурор./ Първо написахме 15, не вярвайки на очите си/

Неделя, 03 Юли 2022 08:39

Защото Обвиняемият бил под 10 дневна карантина, заради Ковид 19. Нарушил я. Излязъл за да отиде до аптеката и купи лекарства на болната си съпруга. Полицаите, които междувременно дотърчали до дома, който трябвало да пази, го заварили да се прибира с лекарствата и го предупредили да не я нарушава /карантината/ Прокуратурата повдига веднага обвинение  по чл.355, ал.2 вр. ал.1 от НК

 

Обвинението е по

Чл. 355. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

/бел. Яс първоначално в заглавието написахме 15 хиляди, то било 50 - не сме вярвали на очите си.../Както и да е РАЗБИРАТЕ ЛИ КАКВО СА НИ ПРИГОТВИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ, те прокурорите нямат избор, следват членовете на Закона...

 

В ЯРС съдия Невена Несторова

ПРИЗНАВА подсъдимия М. АХМ. АЛ. - роден на 23.03.1982 г. в гр.
Ямбол, живущ в гр. ***, българин, българско гражданство, средно
образование, неженен, *** на фирма "Верона" ООД гр. Ямбол, неосъждан
/реабилитиран/, ЕГН **********
ЗА НЕВИНОВЕН

С какви мотиви, обаче е издадена оправдателната присъда не става ясно. Мотиви Ямболският районен съд рядко публикува.

Миналата седмица делото беше гледано в Окръжния съд.

Председател на съдийския състав по делото се оказва вече председателят на ЯОС Васил Петков./на сн./ вече член на Висшия съдебен съвет
и члленове: Пепа Ил. Чиликова
Петранка Ст. Жекова

 

В протеста срещу оправдателната присъда на Нсторова се сочи, че атакуваната присъда е неправилна, тъй като отдоказателствата по делото по безспорен и категоричен начин е установено, че подсъдимият
М. А. А. е извършил деянието, в което е обвинен и събраните по делото доказателства са
достатъчни, за да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение.
Протестът се поддържа от участващия във въззивното производство прокурор,
който пледира ЯОС да отмени атакуваната присъда и да постанови решение, с което да
признае подс. М.А. за виновен по повдигнатото обвинение.

 

Действително е установено, че:
При извършена проверка от полицейските служители при РУ-Ямбол- свид.
М. Д., свид. С. П. и свид. Г. В. на посочения адрес, установили, че подс. А. не е там. На
**.**.**** г., около 09.25 ч., подс. М. А. А. излязъл от мястото за настаняване и отишъл до
аптека, за да купи лекарства за съпругата си. Полицейските служители разговаряли със свид.
А. А. - баща на подсъдимия, който живеел в същата къща, но на друг етаж и от него
разбрали, че подс. А. е отишъл да купува лекарства от аптеката. Около 09.35 часа, след като
подс. А. се прибрал, бил посрещнат от служителите на реда, които му разпоредили да не
нарушава карантината

НО ЕТО КАКВО РЕШАВАТ СЪДИИТЕ В ЯОС


ЯОС намира, че от всички събрани и кредитирани по делото доказателства,
може да се направи категоричен извод, че подс. М.А. не е извършил описаното в
обвинителния акт престъпление. Правилно ЯРС е посочил, че при обсъждането на
конкретното деяние се разкрива неговата малозначителност – липса или съществена
незначителност на отрицателното въздействие върху защитените отношения. ЯОС споделя
извода на първостепенния съд, че при конкретната фактическа обстановка поведението на
подсъдимия може да се разглежда на плоскостта на предпоставките по втората алтернатива
– явна незначителност на обществената опасност на деянието.

Несъмнено,
инкриминираното действие на подсъдимия формално осъществява признаците на
неправомерно нарушаване на мерки, издадени против разпространяването на заразна болест
по хората и с оглед на това попада в обсега на наказателноправната забрана по чл. 355, ал. 2
вр. ал. 1 от НК.

Същевременно, спецификата на конкретната престъпна проява на подс. А.
съдържа в себе си нисък потенциал за засягане на защитените от нормата на чл. 355, ал. 2 вр.
ал. 1 НК обществени отношения, т. к. както правилно е отбелязал ЯРС, че към
инкриминираната дата, така и след нея, подсъдимият не е проявил симптоми на Ковид 19, с
което не е поставил в опасност живота и здравето на други лица, а освен това причината,
поради която е напуснал дома си по време на карантинирането му, е посещение до аптека за
закупуване на лекарства на съпругата му.

Поради изложеното, като взе предвид и фактите,
че подсъдимият А. е в зряла възраст, образован, трудово ангажиран, неосъждан, като
деянието по настоящето дело е инцидентно в неговия живот, ЯОС споделя извода на ЯРС,
че са налице основанията на чл.9, ал.2 от НК за признаване на подсъдимия за невиновен и
оправдаването му по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.355, ал.2
вр. ал.1 от НК.


С оглед извършената преценка на всички събрани по делото доказателства,
ЯОС намира за неоснователни оплакванията във въззивния протест и счита, че поради
липсата на други основания за отмяна на присъдата при служебната й проверка, същата
следва да бъде потвърдена.

 

Бел. Яс Слава Богу, у някои все още живее Духът на Закона,..

/Но пък да припомним„ че в този съд беше вкаран в затвора шофьор, спрял на пътя, в чийто камион се блъсна на прав път и на светло/вероятно заспал на волана/ друг.../
Изказваме съболезнования на близките на загиналите при инцидента.

.

Read 1173 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo