×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НАСРОЧЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА В ЯМБОЛ

Понеделник, 13 Юли 2020 05:05

 

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Административно дело 467 / 2019 С. Г. Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.07.2020 09:00
2 Административно дело 127 / 2020 Р. П. К. МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.07.2020 09:15
3 Административно дело 123 / 2020 ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТОПОЛОВГРАД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГ.РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО-ГР.СОФИЯ, ДИРЕКТОР Д-Я УТС В МРРБ И Р-Л УО НА ПРОГРАМА ТС ИНТЕРРЕГ-ИПП ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020-СОФИЯ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.07.2020 09:30
4 Административно дело 130 / 2020 КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.07.2020 09:40
5 Административно дело 61 / 2018 М. Н. Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 13.07.2020 09:50
6 Административно дело 128 / 2020 П. В. Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 15.07.2020 09:30
7 Административно дело 135 / 2020 П. В. Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 15.07.2020 09:30
8 Административно дело 131 / 2020 КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ГР.ЯМБОЛ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 15.07.2020 10:00
9 Административно дело 124 / 2020 ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАМ.МИНИСТЪРА НА МТСП-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 В МТСП ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 15.07.2020 10:30
10 КНАХД 83 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН С. Г. Я. ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 16.07.2020 09:00
11 КНАХД 84 / 2020 А. Г. Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 16.07.2020 09:00
12 КНАХД 89 / 2020 А. Г. К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ХАСКОВО ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.07.2020 09:00
13 КНАХД 88 / 2020 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ГР.БУРГАС ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 16.07.2020 09:00
14 КНАХД 91 / 2020 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СТАРА ЗАГОРА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 16.07.2020 09:00
15 КНАХД 92 / 2020 М. Д. Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 16.07.2020 09:00
16 КНАХД 93 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ С. Д. С. ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 16.07.2020 09:00
17 КНАХД 67 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, ТО-ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД С. О. А., И.Д.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ЮЖНА МОРСКА-БУРГАС ГД, МРР, ЦМУ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.07.2020 09:00
18 КНАХД 72 / 2020 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ,ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН-ГР.ПЛОВДИВ ЕТ ТЕХНОКОНС СТАНЬО СТАНЕВ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 16.07.2020 09:00
19 Административно дело 133 / 2020 ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.07.2020 09:30
20 Административно дело 80 / 2020 Н. С. С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.07.2020 10:00
21 Административно дело 104 / 2020 Ц. Х. Н. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.07.2020 11:00

 

РАЙОНЕН СЪД

Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 НАХД 452 / 2020 Д. А. С., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 09:00
2 НАХД 540 / 2020 БИАУТО ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 09:15
3 НОХД 544 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. П. Д. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 10:15
4 Гражданско дело 1255 / 2020 М. Г. М., В. М. Ч. Г. Ж. М. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 13.07.2020 10:30
5 НАХД 349 / 2020 ТРИНА ЕООД, ТД НА НАП - ГР.БУРГАС НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 11:00
6 НЧХД 742 / 2019 П. Д. К. Р. С. А., С. Р. С., А. Р. С. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 11:15
7 НОХД 438 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Н. К. З. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 13:45
8 НАХД 63 / 2020 Д. Р. М., ЦУ НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 14:00
9 НАХД 579 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. А. А. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 14:30
10 НОХД 586 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Т. С. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 13.07.2020 14:45
11 Гражданско дело 1450 / 2020 Д. Т. Н., Е. Щ. Н. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:05
12 Гражданско дело 1127 / 2020 Д. Р. Д. П. А. Т. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:10
13 Гражданско дело 549 / 2020 И. М. Й. МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ АД ГР.ЯМБОЛ МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:20
14 Гражданско дело 1380 / 2020 Ж. А. И. Д. Г. А. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:30
15 Гражданско дело 881 / 2020 Б. В. Б., Г. Г. Б. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:40
16 Гражданско дело 872 / 2020 Г. И. Ш., Д. Ж. Ш. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:45
17 Гражданско дело 4006 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД П. В. П. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 10:50
18 Гражданско дело 4371 / 2019 С. С. С. С. Г. Д. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 14.07.2020 11:00
19 Гражданско дело 17 / 2020 ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А. Т. Т. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 15.07.2020 09:00
20 НАХД 495 / 2020 К. Т. К., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 09:00
21 НОХД 274 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Н. Г. Г. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 15.07.2020 09:10
22 НАХД 494 / 2020 С. Н. Т., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 09:15
23 Гражданско дело 3121 / 2019 Ж. Г. К., ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д. П. Д. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 15.07.2020 09:30
24 Гражданско дело 2934 / 2019 В. К. К., Н. Г. К. ДИЧОНИ ООД ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 15.07.2020 10:00
25 Гражданско дело 584 / 2020 Р. К. Т., А. А. А. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 15.07.2020 10:00
26 НОХД 308 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Ж. Й. Н., С. С. А., А. З. Н., И. С. Д. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 10:00
27 Гражданско дело 2838 / 2019 РЕСТОРЕ ООД Д. Х. Ч. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 15.07.2020 10:30
28 НОХД 418 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ З. С. В. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 10:30
29 НОХД 152 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ И. К. М. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 11:00
30 НОХД 515 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Р. К. В. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 11:30
31 НОХД 1178 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Л. К. И. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 15.07.2020 13:30
32 НАХД 531 / 2020 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД, КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 14:00
33 НЧХД 225 / 2020 Ж. Г. Г., Д. М. Д. Д. М. Д. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 15.07.2020 15:00
34 Гражданско дело 857 / 2020 И. Т. Г., А. Г. Г. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 09:00
35 НОХД 640 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ М. Н. М. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 16.07.2020 09:00
36 Гражданско дело 4397 / 2019 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ- ЯМБОЛ, Т. И. К. ОСЗ"ТУНДЖА-ЯМБОЛ" ГР.ЯМБОЛ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ- ЯМБОЛ СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 09:00
37 Гражданско дело 3047 / 2019 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.,КЛОН БЪЛГАРИЯ Х. Д. И. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 09:30
38 НОХД 1446 / 2017 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ И. П. П., Д. Б. Д., И. Б. Т. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 16.07.2020 09:30
39 Гражданско дело 4199 / 2019 С. Д. И. И. С. С. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 09:45
40 Гражданско дело 1154 / 2019 А. А. А. К. И. А. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 10:00
41 Гражданско дело 4010 / 2019 Ц. С. С. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 10:30
42 Гражданско дело 1515 / 2018 Д. С. Г., Д. Г. Д., С. Г. П., Д. Д. Л. ЕКОТЕРА-РЕНТ ООД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 11:00
43 Гражданско дело 2927 / 2019 Н. Г. М., М. К. Т. К. Г. К. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 11:15
44 Гражданско дело 211 / 2019 Т. М. А., Е. А. А. ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 11:30
45 Гражданско дело 1271 / 2020 Г. Д. К., РУ ТУНДЖА ГР. ЯМБОЛ К. П. К. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 16.07.2020 14:00
46 Гражданско дело 3805 / 2019 С. И. К. Н. А. М. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 17.07.2020 10:00
47 НОХД 1363 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. С. Ц., П. С. С. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА Отложено без ново насрочване 17.07.2020 10:30
48 Гражданско дело 1278 / 2020 Т. И. Г., Х. И. Г., А. И. Г., И. С. Т. И. Г. К. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 17.07.2020 11:00
49 Гражданско дело 1359 / 2020 Т. С. П. С. С. П. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 17.07.2020 14:00

 

ОКРЪЖЕН СЪД
№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Въззивно гражданско дело 163 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Т. К. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
2 Въззивно гражданско дело 190 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР М. Г. М. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
3 Въззивно гражданско дело 193 / 2020 М. И. М. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
4 Въззивно гражданско дело 179 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. С. Д. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
5 Въззивно гражданско дело 177 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. С. Р. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
6 Въззивно гражданско дело 139 / 2020 АЙ ТРЪСТ ЕООД Н. И. К. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
7 Въззивно гражданско дело 239 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ И. И. С. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
8 Въззивно гражданско дело 206 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. К. С. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
9 Въззивно гражданско дело 211 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР К. Х. Д. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
10 Въззивно гражданско дело 217 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. И. Ч. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
11 Въззивно гражданско дело 232 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Х. Д. Т. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
12 Въззивно гражданско дело 216 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР П. Р. Г. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 14.07.2020 09:30
13 НОХД 112 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Х. Ж. Г. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 14.07.2020 09:30
14 Въззивно гражданско дело 185 / 2020 В. Д. Ж., М. Я. К. З. И. Н. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
15 Въззивно гражданско дело 355 / 2019 Г. Н. Н. Н. П. И. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
16 Въззивно гражданско дело 222 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ К. Н. К. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
17 Въззивно гражданско дело 212 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. С. П. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
18 Въззивно гражданско дело 208 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР П. Д. Б. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
19 Въззивно гражданско дело 210 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. Х. И. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
20 Въззивно гражданско дело 234 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ Г. П. В. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
21 Въззивно гражданско дело 228 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Х. И. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 14.07.2020 09:45
22 Въззивно гражданско дело 225 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. Д. С. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
23 Въззивно гражданско дело 214 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. А. Х. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
24 Въззивно гражданско дело 209 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР В. К. А. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
25 Въззивно гражданско дело 240 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ П. П. И. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
26 Въззивно гражданско дело 227 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. С. К. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
27 Въззивно гражданско дело 229 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. Г. И. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
28 Въззивно гражданско дело 220 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. П. Т. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
29 Въззивно гражданско дело 237 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ, Д. Д. М. А. И. И. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
30 Въззивно гражданско дело 348 / 2020 Ж. Д. С. Е. Ж. С. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 14.07.2020 10:00
31 ВНЧХД 164 / 2020 Т. В. В. Б. П. В. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 15.07.2020 09:30
32 ВНОХД 169 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В. С. Б. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 15.07.2020 09:30
33 ВНОХД 175 / 2020 Х. Ж. Ж. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 15.07.2020 09:30
34 ВЧНД 159 / 2020 Х. Г. Б. Л. К. Л., Д. И. Д. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 15.07.2020 09:30
35 ВЧНД 194 / 2020 Н. И. А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 15.07.2020 09:30
36 ВНОХД 152 / 2020 Н. Д. К., Е. Н. Т., А. Л. Т. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 15.07.2020 09:30
37 ВНАХД 130 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Г. Д. Г. ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 15.07.2020 09:30
38 Търговско дело 64 / 2019 Г. И. Г. ЗК ЛЕВ ИНС АД КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 15.07.2020 10:30
39 ВНОХД 346 / 2019 С. С. К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 15.07.2020 10:30
40 ВНОХД 171 / 2020 Г. Т. Т. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 15.07.2020 10:30
41 ВНОХД 196 / 2020 В. Й. А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, Д. Ж. Д. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 15.07.2020 10:30
42 ВНЧХД 178 / 2020 Ж. Г. Х. С. Т. Д. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 15.07.2020 11:00
43 ЧНД 184 / 2020 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - РУМЪНИЯ А. А. А. ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 15.07.2020 14:30
44 НОХД 202 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Б. С. И., С. С. И. ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 15.07.2020 14:30
45 НОХД 176 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М. В. С. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 16.07.2020 10:00
46 Търговско дело 20 / 2019 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Е. Н. Т., Р. Г. Т. РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЕВА 17.07.2020 09:30
47 НОХД 183 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ З. С. В. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 17.07.2020 09:30
48 Търговско дело 23 / 2019 Я. С. И. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЕВА 17.07.2020 10:30

Read 585 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo