×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЯОС ВЪЗСТАНОВИ НА РАБОТА УЧИТЕЛ ОТ "ИКОНОМИКАТА"

Понеделник, 06 Юли 2020 05:35


Решението обаче не е окончателно...

Р     Е    Ш    И  :

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 139/02.03.2020г., постановено по гр.д.№3841/2019г. по описа на Ямболски районен съд  И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

УВАЖАВА предявения от на М.И.К. - Г.,***, с ЕГН **********, против Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" гр.Ямбол, ул."Пирин"№4, представлявана от директора Р. Г. Н.  ИСК с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ и ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на М.К.-Г., извършено със заповед №2071-10/12.09.2019г. на директора  на ПГИ"Г.С.Раковски"-Ямбол, издадена на основание чл.328,ал.1,т.2  КТ, като отменя същата заповед.

ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 КТ М.И.К. - Г., с посочени адрес и ЕГН, на заеманата преди уволнението длъжност "старши учител практическо обучение" в ПГИ"Г.С.Раковски"-Ямбол.

ОСЪЖДА Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" гр.Ямбол, ул."Пирин"№4, представлявана от директора Р. Г. Н., да заплати на М.И.К. - Г.,с посочени данни, на основание чл.344, ал.1, т.3 КТ сумата  8 152,56лв., представляваща обезщетение по чл.225,ал.1 КТ за 6- месечния период, през който е останала без работа поради уволнението, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.11.2019г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" гр.Ямбол, ул."Пирин"№4, представлявана от директора Р Г. Н. да заплати на М.И.К. - Г.,с посочени данни,  на основание чл.78, ал.1 ГПК направените от нея разноски пред първата инстанции в размер на сумата 700лв.

ОСЪЖДА Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски" гр.Ямбол, ул."Пирин"№4, представлявана от директора Р. Г. Н.а, да заплати по сметката на ЯОС, по Бюджета на съдебната власт ДТ за уважените искове по чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ в размер на сумата 486,10лв.лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

Тъй като в Решението на Съда, /според нас / има пропуски по ЗЗЛД не поместваме мотивационната му част тук

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/act_2020_7_2..html

 

 

Read 741 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo