×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В съдебните зали на Ямбол /НАТОВАРЕНА СЕДМИЦА до 28-ми септември/

Вторник, 24 Септември 2019 05:12

Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 24.9.2019 10:00
28 Административно дело No 265/2019, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 24.9.2019 10:00
29 Административно дело No 273/2019, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 24.9.2019 10:30
30 Административно дело No 291/2019, IV състав КСО Д.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 24.9.2019 11:00
31 КАНД No 112/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 26.9.2019 9:00
32 Административно дело No 293/2019, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 27.9.2019 9:30
33 Административно дело No 245/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОТП ЛИЗИНГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 27.9.2019 10:00
34 Административно дело No 252/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 27.9.2019 11:00

 

ОКРЪЖЕН СЪД

Гражданско дело (В) No 162/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.Й. И.И.И.,
Д.Г.Р.,
Е.И.И.,
М.Г.И.,
И.Г.И. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 24.9.2019 9:30
20 Гражданско дело (В) No 97/2019, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” ИНТЕРВАЛ ИНВЕСТ ООД Д.П.К. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 24.9.2019 9:30
21 Гражданско дело (В) No 127/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.Г.Х. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 24.9.2019 9:30
22 Гражданско дело (В) No 191/2019, II състав Делба М.Н.Н.,
А.В.А.,
И.В.П.,
Н.Т.К.,
Д.К.З.,
С.Й.К.,
Ж.Й.А. К.Г.К.,
Т.Г.Н.,
Г.Н.Й.,
К.С.К.,
Р.С.К.,
Т.З.М.,
Н.Т.Н.,
Н.Т.Д.,
Н.В.К.,
Н.В.Н.,
А.П.А.,
С.П.И.,
Ж.С.Г. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 24.9.2019 9:30
23 Гражданско дело (В) No 192/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.С.С. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 24.9.2019 9:30
24 Гражданско дело (В) No 197/2019, II състав Делба Г.Л.Г.,
И.М.Т.Г. П.Х.П. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 24.9.2019 9:30
25 Гражданско дело (В) No 206/2019, II състав Делба И.М.П. Д.А.З.,
И.К.Д.,
Д.И.Т.,
Т.И.К.,
С.Т.З.,
А.З.А.,
Т.З.А. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 24.9.2019 9:30
26 Гражданско дело (В) No 175/2019, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Я.М. М.П.У. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 24.9.2019 9:45
27 Гражданско дело (В) No 202/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение О.М.Ю. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 24.9.2019 9:45
28 Гражданско дело (В) No 209/2019, II състав Делба Е.Г.Г. Д.И.С.,
Й.И.Б.,
А.С.М.,
И.С.И.,
Г.Н.Г.,
Д.Г.И.,
Т.Д.Ф.,
М.А.И.,
Х.И.Ф. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 24.9.2019 9:45
29 Гражданско дело (В) No 135/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД И.В.И. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 24.9.2019 10:00
30 Гражданско дело (В) No 154/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.М. И.С.М. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 24.9.2019 10:00
31 Гражданско дело (В) No 172/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.А.И. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 24.9.2019 10:00
32 Гражданско дело (В) No 188/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛАЙТ КРЕДИТ КОНСУЛТ ЕООД К.Г.Т. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 24.9.2019 10:00
33 Гражданско дело (В) No 195/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Е.Е.П. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 24.9.2019 10:00
34 Гражданско дело (В) No 198/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Ж.А. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 24.9.2019 10:00
35 Гражданско дело (В) No 200/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.К.И. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 24.9.2019 10:00
36 Гражданско дело (В) No 201/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.И.П. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 24.9.2019 10:00
37 Гражданско дело (В) No 256/2019, II състав Искове по ЗОДОВ Я.И.П.,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 24.9.2019 10:00
38 ВНОХД No 228/2019, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. З.С.Й. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 25.9.2019 9:30
39 Гражданско дело No 196/2017, IV състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Д.С.Д.,
С.И.Д. Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 25.9.2019 10:30
40 Гражданско дело No 79/2019, IV състав Искове по ЗОПДНПИ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Т.И.С.,
А.П.Б.С.,
Д.Т.С. Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 25.9.2019 10:30
41 НОХД No 127/2019, IV състав Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ П.В.П. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 26.9.2019 9:30
42 ЧНД No 223/2019, IV състав Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ЯМБОЛ Д.Д.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 26.9.2019 9:30
43 Търговско дело No 47/2019, II състав Производство по несъстоятелност СОЛО КОМЕРС-48 ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 26.9.2019 10:00
44 ЧНД No 224/2019, IV състав Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ЯМБОЛ С.Б.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 26.9.2019 10:30
45 Търговско дело No 8/2019, II състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Г.И.В. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-ГР.СОФИЯ Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 26.9.2019 10:30
46 Търговско дело No 56/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ЗС - ТРИТОН ЕООД,
ТОНЕВ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
И.Н.Т.,
Г.И.Т. Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 26.9.2019 14:00
47 ЧНД No 250/2019, I състав Производство по чл. 451 от НПК ПРОБАЦИОННО ЗВЕНО ГР.ТОПОЛОВГРАД А.Г.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 27.9.2019 10:00

 

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

НОХД No 784/2019, X състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.М.Т.

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

24.9.2019 9:30

36

АНД No 778/2019, X състав

НАП

Н И А- 89 ЕООД

ЦУ НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

24.9.2019 9:50

37

НОХД No 483/2019, X състав

Лъжесвидетелстване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Н.Д.А.,
И.Ж.Ж.

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

24.9.2019 10:00

38

Гражданско дело No 3109/2019, XVII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

А.С.Д.

Т.Д.Й.

Докладчик:
ДИМЧО Г. ДИМОВ

25.9.2019 9:00

39

АНД No 491/2019, VIII състав

ДИТ

ЕТ В.-Т.-В.В.

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 9:00

40

АНД No 771/2019, VI състав

Общини

Г.Г.М.

ОБЩИНА -ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 9:00

41

НОХД No 324/2019, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Г.Г.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 9:30

42

НОХД No 810/2019, VI състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Й.И.Б.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 9:30

43

Гражданско дело No 2692/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Т.Г.П.

И.Г.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

25.9.2019 10:00

44

НОХД No 829/2019, VI състав

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.К.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 10:40

45

АНД No 882/2019, VIII състав

КАТ

Н.А.Ш.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 11:00

46

АНД No 1001/2019, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Б.В.П.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 11:30

47

АНД No 999/2019, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.В.Й.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 11:45

48

НОХД No 783/2019, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.М.В.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 13:30

49

АНД No 904/2019, VIII състав

КАТ

М.С.Д.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 13:30

50

НЧХД No 681/2019, VIII състав

Лека телесна повреда

П.Я.П.

К.М.К.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

25.9.2019 14:00

51

НОХД No 795/2019, VI състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

О.О.Г.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 14:00

52

НОХД No 707/2019, VI състав

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.Т.Д.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 14:30

53

НОХД No 662/2019, VI състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Х.Ж.Ж.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 15:00

54

НЧХД No 897/2018, VI състав

Обида и квалифицирана обида

М.Г.М.

И.Д.П.,
Д.К.П.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

25.9.2019 15:30

55

Гражданско дело No 587/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛ

С.П.К.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 9:00

56

НОХД No 702/2019, V състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Ю.И.Ч.,
А.А.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 9:00

57

Гражданско дело No 4990/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ

В.П.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 9:15

58

Гражданско дело No 2551/2019, XVI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.К.Ч.,
Н.П.Ч.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 9:20

59

Гражданско дело No 3114/2019, XVI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.И.А.,
И.Н.А.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 9:25

60

Гражданско дело No 4983/2018, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

В.И.П.,
П.Д.П.

КУМАЗИТ СТРОЙ АД-ГР.ЯМБОЛ,
М.А.Х.,
В.Д.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 9:30

61

Гражданско дело No 2399/2019, XVI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.А.Д.,
Г.Я.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 9:30

62

Гражданско дело No 2547/2019, XVI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.П.П.,
К.Р.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 9:40

63

Гражданско дело No 2645/2019, XVI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Й.Г.,
М.М.Г.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 9:50

64

Гражданско дело No 332/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Й.Г.

Д.П.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 10:00

65

Гражданско дело No 1874/2019, XVI състав

Искове по КЗ

Д.И.Б.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 10:00

66

АНД No 843/2019, V състав

НАП

ЕТ М.-М.М.

ЦУ НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 10:00

67

Гражданско дело No 4549/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ

Й.Т.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 10:30

68

Гражданско дело No 4552/2018, XVI състав

Делба

М.Д.Г.

Й.Д.Д.,
Г.Ц.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 10:30

69

НЧХД No 1189/2018, V състав

Обида и квалифицирана обида

В.В.С.,
С.В.С.

В.С.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 10:30

70

Гражданско дело No 3719/2018, XVI състав

Искове за трудово възнаграждение

Р.Г.Г.

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26030 - С.БЕЗМЕР

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 10:45

71

Гражданско дело No 4539/2018, XVI състав

Делба

З.Д.Г.,
С.Д.Т.,
Т.Д.Т.,
Д.Д.И.,
Х.Й.Т.,
Д.Й.Т.,
К.Й.Т.,
С.Т.Т.

Я.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 11:00

72

Гражданско дело No 4941/2018, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Г.А.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 11:00

73

Гражданско дело No 34/2019, XVI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Й.Ц.Й.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 11:15

74

Гражданско дело No 58/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

И.П.Д.

НЮ МЕДИА ГРУП ЕАД

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

26.9.2019 11:15

75

Гражданско дело No 449/2019, XVI състав

Делба

Д.П.Ч.

П.Т.Ч.,
И.Д.Ч.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 11:15

76

Гражданско дело No 2216/2019, XVI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

М.К.М.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 11:30

77

Гражданско дело No 4807/2018, XVI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

К.С.М.

НЮ МЕДИА ГРУП ЕАД

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 11:45

78

АНД No 399/2019, V състав

КАТ

Д.Я.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 13:00

79

Гражданско дело No 2924/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.Й.Г.

П.К.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

26.9.2019 13:30

80

НОХД No 1291/2018, V състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Я.Й.И.,
Т.Й.И.,
Г.Й.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 13:30

81

НОХД No 781/2019, V състав

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Д.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 15:30

82

НОХД No 515/2019, V състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Б.И.С.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

26.9.2019 16:30

83

Гражданско дело No 4327/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЗЛАТЕКС ООД

СИД И КО ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

27.9.2019 9:30

84

Гражданско дело No 2673/2019, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.К.А.

К.К.А.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

27.9.2019 9:30

85

Гражданско дело No 3045/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.А.Й.

Г.Д.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

27.9.2019 10:00

86

Гражданско дело No 1396/2019, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

А.З.С.

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

27.9.2019 10:30

87

Гражданско дело No 3046/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

О.П.Г.

О.О.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

27.9.2019 10:30

88

Гражданско дело No 2721/2019, XVI състав

Искове за трудово възнаграждение

М.Т.М.

ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

27.9.2019 11:00

89

НОХД No 879/2019, V състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Г.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

27.9.2019 11:30

90

НОХД No 481/2019, V състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Я.И.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

27.9.2019 13:30

91

АНД No 616/2019, V състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

З.И.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

27.9.2019 15:30

92

АНД No 756/2019, V състав

КАТ

Г.Д.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

27.9.2019 16:00

93

НОХД No 785/2019, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Б.Б.М.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

30.9.2019 9:00

Read 915 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo