×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Едноличният собственик и управител бил завършил трети клас. Не можел да чете и пише...Наели го на "Черницата"

Сряда, 31 Януари 2018 06:13


1 година и 6 месеца, условно за укриване на данъчни задължения за 381 000
Обвиняемата през 2008г. се занимавала със земеделие, била едноличен собственик на капитала и управляваща „Д„Е." ЕООД - гр. Б., била съдружник, съсобственик и управител на „Р." ООД - гр. Б., както и ликвидатор и управляващ на земеделска кооперация „Н„Т.", област Ямбол.

През същата 2008 година свидетелят Г. работил в траурна агенция „Н“ в гр. Я.. Двамата с подсъдимата се познавали от дълги години и свидетелят знаел тя с какво се занимава.

През същата година К. помолила свид. З. да намери човек, на чието име да бъде регистрирано търговско дружество. З. имал контакти в ромската махала на гр. Я., поради естеството на работата си и честите посещения в болницата в същия град, откъдето познавал и св. Д. . Последният често посещавал болницата, където давал кръв в кръвния център срещу заплащане, тъй като нямал работа. Иванов посещавал училище до трети клас, но не можел да чете и пише.

З. се свързал със св. И. му обяснил, че негова позната търси човек, на чието име да бъде регистрирано търговско дружество срещу заплащане. Д. И. се съгласил, след което З. организирал среща между него и подсъдимата на кафе „Черницата" в гр. Я., на която К. и И. се уговорили да се регистрира търговско дружество на името на последния, като всички необходими документи щяла да изготви подсъдимата.

В изпълнение на уговорката, на 03.07.2008 г. Иванов подписал изготвения учредителен акт - устав на „Ди П. ЕООД, с размер на капитала 5000 лв., на което той бил и едноличен собственик. На същата дата И. , вече като едноличен собственик и управител на дружеството, упълномощил К. с нотариално заверено пълномощно №7445/03.07.2008 г. на нотариус №170 П. К. с район на действие РС Ямбол, да го представлява пред „А. банк България" БЦ Ямбол, като извършва всички действия, свързани с разкриване, опериране и закриване на банкови сметки от всякакъв вид - набирателни, разплащателни и ДДС на името на представляваното от него дружество, да извършва по неин избор допълнителни действия свързани с разкриване и всякакви други разпоредителни действия, включително и закриването на банковите сметки, открити от негово име или на името на дружеството и да подписва всички необходими документи касаещи изброените действия.

След това, на 01.08.2008 г. между управителя на „Ди П. ЕООД Д. И. , като наемател, и подс. К. като наемодател, бил сключен договор за наем на офис от 20 кв.м. на адрес гр. Я., ул.". бл.***, вх. ***, ап.***, собствен на подсъдимата, който тя предоставила за ползване на И. за срок от две години.

 

Няколко месеца след регистриране на „Д“ ЕООД, К. казала на И. , че дружество има големи задължения и трябва да се отърве от него. Предложила му да намери някой, на когото да го прехвърлят, като му обещала 500 лв. за това. Д. имал братовчед – св. М. от гр. Б., който също нямал пари. Поради нуждата от средства и работа, М. потърсил Д. през лятото на 2009г., тъй като знаел, че последния работи за К. , и го попитал дали знае от къде в гр. Я. може да изтегли кредит. Д. го успокоил, че имал човек в гр. Я., който ще му помогне за това и няколко дни по-късно отишъл с автомобил до с. М., където живеел М. , взел го от там и двамата пристигнали в гр. Я., където в заведение до МБАЛ се срещнали с подсъдимата. Д. й казал, че това е момчето, след което тя му дала 500 лв., според уговорката им, и му казала да дойдат при нея след седмица. Д. И. обяснил на братовчед си М. , че след седмица ще получи кредита. Следващата седмица двамата отишли до офис, намиращ се в сграда срещу адвокатската палата в гр. Я., където в присъствието на подсъдимата и друга жена - адвокат (неустановена по делото), на М. И. били дадени за подпис много документи, за които той мислел, че са за получаване на кредита, който искал и затова ги подписал. След подписването подсъдимата, М. , Д. и адвокатката отишли при нотариус Е. Щ. , където М. отново подписвал документи и отговарял положително на зададените от нотариуса въпроси, както му казвал Д. И. Подписаните документи всъщност били Учредителен акт -Устав на "Ди П. , декларация за обстоятелствата по чл.142 от ТЗ и подписани от свид. Д. И. и М. И. и нотариално заверени съответно: Договор за продажба на дружествени дялове от 21.07.2009 г., с който М. купил от Д. 500 дяла от капитала на "Ди П. ЕООД, всеки с номинална стойност 10 лв. за сумата от 5000 лв.; и Решение на общото събрание на "Ди П. ЕООД (Протокол от 21.07.2009 г. на общото събрание на дружеството), с което било прекратено участието на Д. И. и бил освободен като управител на дружеството, и приет като съдружник, едноличен собственик на капитала и управител на дружеството М. И. със 100% дялово участие. Като излезли от нотариуса, Д. дал на М. 100 лв. и му казал, че като бъде одобрен ще получи и останалите пари по кредита.

На 27.07.2009г. в Агенция по вписванията Д. И. бил заличен като собственик и управител на „Д“ ЕООД, а М. И. бил вписан като такъв.

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTk5MDMmaGFzaD0xMjk2NjA4MGNhMTI1ZGVlMmQxNTA4NzQ2YTJjMGVjYw==

http://www.os-yambol.org/ser/final/2017/06/0070fa16/24160917.htm

Бургаският Апелативен съд потвърди присъдата на Ямболския. Но и тя подлежи на обжалване, следователно обвинената счетоводителка е Невинна до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Read 1640 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo