×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На 28 юли 2022г. от 10,00ч. ще се проведе 36-то заседание на ОбС Стралджа.

Сряда, 27 Юли 2022 18:00


 Според дневния ред в началото на сесията кметът Атанас Киров ще внесе информация за изпълнението на бюджета , сметките за средства от ЕС за полугодието на 2022г. , след което се очаква решение за актуализацията на бюджета  за 2022г. местни дейности и компенсирани промени  в държавните дейности. Г-н Киров ще внесе предложение относно формиране  на паралелки в общинските училища – СУ“П.Яворов“, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница и ОУ „Хр.Ботев Войника с по-малък брой ученици от минималния  норматив за учебната 2022-2023г. Председателят на ОбС инж. Иван Митев  ще представи отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от януари до юни 2022г. Останалите докладни записки са  относно продажба на имоти – частна общинска собственост, продаване на искане за безвъзмездно  прехвърляне на собственост върху имоти  – частна държавна собственост до Министъра на земеделието във връзка  с изграждане на общински обект от първостепенно значение „ За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ в района на х.“Люляк. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите  за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи  по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви трансфер за финансиране  на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища,  на улична мрежа и на сгради , публична общинска собственост в Община Стралджа.

Read 500 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo