×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Избягал от полицейски патрул, блъснал им колата, профучал през КПП-то /дето, заради НОЩ на Борисов , бяха блокирали България

Сряда, 19 Август 2020 14:31

Една година пробация, 1000 лева глоба и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото наложи Районният съд в Ямбол на мъж, блъснал полицейски патрул и нарушил противоепидемичните мерки, съобщи БНР

На 21 април на едно от възловите кръстовища в Ямбол на подсъдимия е подаден сигнал от полицейски патрул. Той не само не изпълнил разпореждането да слезе от колата, но блъснал с нея служебния автомобил на органите на реда, вследствие на което са нанесени увреждания по задната част на патрулката.

Минути след това с висока скорост преминал и през контролно-пропускателния пункт на изхода на Ямбол в посока село Кабиле.

Малко по-късно е задържан, а за да не се укрие съдът му наложи най-строгата мярка „задържане под стража“ и до гледането на делото обвиняемият остана в ареста.

Наказанието на Районния съд е наложено след споразумение между прокуратурата и подсъдимия и вече е в сила.

 

П Р О Т О К О Л
гр. Ямбол, 17.08.2020 г.

Районен съд гр. Ямбол, наказателно отделение, ІX-ти наказателен състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети август, две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ КИРКОВ
Съд. заседатели: 1.
2.
При участието на секретар В. Г.
и прокурора М. К.
сложи за разглеждане НОХД № 620 по описа за 2020 год.
докладвано от Съдия КИРКОВ
На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

ЯРП, редовно призована, изпраща представител прокурор М. К..
Подсъдимият, се води от органите на ОЗО-Ямбол.
Явява се и назначеният защитник адв. А..

Прокурорът: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
Адв. А.: Липсват пречки, моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Подсъдимият: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

Сне се самоличността на подсъдимият:
П.С.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: **********.

Подсъдимият К.: Получил съм препис от обвинителния акт, преди повече от 7 дни.

На основание чл. 274 и чл. 275 от НПК съдът, разясни на страните правата им, по повод на което искания, бележки, възражения и отводи, не се направиха.

Предоставя възможност на страните да изразят становище по въпросите по чл. 248 от НПК.

Прокурорът: По въпросите посочени в чл. 248 НПК, нямам искания, освен по т. 4 делото да премине по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото.

Адв. А.: Нямам искания за точките на ал. 1 на чл. 248 от НПК, с изключение на т. 4, а именно преминаване на производството по реда на глава 29 от НПК, с оглед постигнато споразумение с представителя на ЯРП.

Подсъдимият: поддържам казаното от адв2оката ми.

Съдът, като взе предвид становището на страните и като обсъди въпросите по чл. 248 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И:
Делото е подсъдно на ЯРС, не са налице основанията за спиране или прекратяване на наказателното производство, в хода на досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия, не са налице и основания за разглеждане на делото при закрити врати, както и за изменение на мярката за неотклонение спрямо подсъдимия.

С оглед заявеното от страните и на основание чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
НЕЗАБАВНО разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.
Адв. А.: Да се даде ход на делото.
Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че липсват процесуални пречки по даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Председателят на състава докладва основанието за образуване на съдебното производство.
На основание чл. 276, ал. 2 от НПК съдът предоставя възможност на прокурора да изложи обстоятелствата по обвинението.

Прокурорът: Поддържам обстоятелствата, изложени в обвинителния акт.

Прокурорът: Със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение, което се изразява в следното:
Подсъдимият П.С.К., със снета по делото самоличност, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 21.04.2020 година, около 17,25 часа в гр. Ямбол, на кръстовището, образувано от ул. „Жорж Папазов“ и ул. „Полк.Бакланов“ противозаконно пречил на орган на властта да изпълни задълженията си - не изпълнил полицейско разпореждане на мл.инспектор Ж.Г. - полицай в Участък „Райна Княгиня“ при ОД на МВР- Ямбол и мл.инсп. А.Д.- ст. полицай в група „Охрана на обществения ред“ в сектор „Охранителна полиция“ към РУ-Ямбол при ОД на МВР-Ямбол - да спре движението на автомобила, да излезе от автомобила, за да му бъде извършена проверка от полицейски служител, като блъснал с управлявания от него автомобил – „Мерцедес“ с рег. № У 92SNH, служебен автомобил на РУ - Ямбол – „Ситроен Ксара Пикасо“ с рег. № У8397АК, вследствие на което са нанесени увреждания по задна лява част на служебния автомобил, поради което и на основание чл. 270, ал. 1, вр. чл. 54 от НК му се определя наказание глоба в размер на 1000 лева

Подсъдимият П.С.К., със снета по делото самоличност, СЕ ПРИЗНАВА за виновен и в това, че на 21.04.2020 година, около 17,40 часа в гр. Ямбол, на контролно-пропускателен пункт - Кабиле, създаден на изхода на гр. Ямбол, в посока с. Кабиле, на основание т.2 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 година на Министъра на здравеопазването, е нарушил мерки, издадени против разпространението на заразна болест по хората - т.3 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 год., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 година на Министъра на здравеопазването на Република България, изд. на основание чл.63 от 33 и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, съгласно която: През контролно-пропускателните пунктове по т.2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес или на адрес на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен адрес; необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващия полага грижа със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес, няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки, преминал при контролно-пропускателен пункт с. Кабиле при изхода на гр.Ямбол в посока с. Кабиле извън случаите на неотложност, като не спрял за проверка на създадения контролно-пропускателен пункт, и деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 година, обнародвано в ДВ бр.22 /извънреден/ от 13.03.2020 година, удължено до 13.05.2020 година с Решение на НС от 03.04.2020 година, обнародвано в ДВ бр. 33 от 07.04.2020 година във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, поради което и на основание чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, бук. Б от НК му се определя наказание Пробация, със следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.
Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия не се налага наказание глоба.
На основание чл. 23, ал. 3 от НК присъединява изцяло към най-тежкото наказание Пробация, глоба в размер на 1000 лева.
Разноските по делото следва да се възложат на подсъдимия.
Веществените доказателства по делото следва да се унищожат.
Мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.
Имуществени вреди от деянието не са причинени.
Моля да одобрите споразумението като непротиворечащо на закона и морала.

Адв. А.: Господин Председател, моля да постановите определение, с което да одобрите така постигнатото с ЯРП споразумение за приключване на настоящото производство, като приемете, че същото не противоречи на закона и морала. Предвидените наказание са съобразени по вид и размер, както към извършеното от подзащитния ми, така и към неговата личност и като такива наказанията ще изпълнят целите на закона. В случай, че одобрите споразумението, ще Ви моля да отмените мярката за неотклонение спрямо подсъдимия и да разпоредите незабавно да бъде освободен.

Подс. П.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам споразумението и последиците от него. Съгласен съм с тях и не желая делото да се разглежда по общия ред.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

Подс. К.:

ПРОКУРОР:
ЗАЩИТНИК:
/Адв. А./

СЪДЪТ по предложеното от страните споразумение намира, че то следва да бъде одобрено:
Престъплението, предмет на споразумението, не е от престъпленията, визирани в чл. 381, ал. 2 от НПК, по които не се допуска споразумение; споразумението съдържа всички необходими по чл. 381, ал. 5 НПК реквизити; с престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди; подсъдимият е изразил съгласие със споразумението и е декларирал, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, съгласно разпоредбата на чл. 381, ал. 6 от НПК.
Предвид гореизложеното, съдът намира, че освен съществуването на всички формални изисквания по отношение на споразумението, същото от фактическа и правна страна не противоречи на закона и на морала.
Водим от изложените съображения и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 260002/17.8.2020 г.

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между ЯРП и защитника на подсъдимия П.С.К. – адв. М.А., при посочените по-горе условия и основания.
На основание чл. 309, ал. 4 от НПК, съдът отменя взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение задържане под стража и същият следва да бъде освободен незабавно, освен ако не се задържа на друго основание.
Веществените доказателства по делото: нагнетени люспи от тъмносиня боя, като вещи без стойност следва да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 201,30 лева в приход на Републиканския бюджет по сметката на ОД на МВР гр. Ямбол.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 620/2020 г. по описа на ЯРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10,45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

 

 

Read 777 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */