×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В СЪДИЛИЩАТА В ЯМБОЛ ТАЗИ СЕДМИЦА

Понеделник, 22 Юни 2020 05:20


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Административно дело 253 / 2019 В. Ц. Н. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 09:00
2 Административно дело 24 / 2020 МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 09:15
3 Административно дело 83 / 2020 К. И. С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 09:30
4 Административно дело 108 / 2020 П. Д. С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 09:40
5 Административно дело 91 / 2020 И. Д. Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 09:50
6 Административно дело 63 / 2020 КМЕТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ТОПОЛОВГРАД ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 22.06.2020 10:00
7 Административно дело 109 / 2020 Р. Ж. Я. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 23.06.2020 10:00
8 Административно дело 110 / 2020 Р. Ж. Я. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 23.06.2020 10:30
9 Административно дело 272 / 2019 Д. А. С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 23.06.2020 10:30
10 Административно дело 87 / 2020 ДРАЖЕВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 23.06.2020 11:00
11 Административно дело 105 / 2020 П. Д. С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 24.06.2020 09:30
12 Административно дело 104 / 2020 Ц. Х. Н. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 24.06.2020 10:00
13 Административно дело 103 / 2020 С. Д. Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 24.06.2020 10:30
14 Административно дело 112 / 2020 С. Д. Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 24.06.2020 10:45
15 Административно дело 18 / 2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ЗАМ.МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Г.ДЕНИЦА НИКОЛОВА-ГР.СОФИЯ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 25.06.2020 13:00
16 Административно дело 111 / 2020 ИНТЕРВАЛ-ИНВЕСТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 26.06.2020 10:00
17 Административно дело 15 / 2020 А. А. М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 26.06.2020 10:00
18 Административно дело 107 / 2020 БОРА ЕФ АЙ ООД ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 26.06.2020 10:30
19 Административно дело 95 / 2020 С. Д. Д., Т. А. Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 26.06.2020 10:30

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

1 Търговско дело 4 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, Г. . Д. БУЛДАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 22.06.2020 09:30
2 НОХД 175 / 2017 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М. . К. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 22.06.2020 10:00
3 Въззивно гражданско дело 128 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Б. В. В. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
4 Въззивно гражданско дело 125 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Ю. Ж. Ж. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
5 Въззивно гражданско дело 124 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. И. Т. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
6 Въззивно гражданско дело 121 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. Д. П. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
7 Въззивно гражданско дело 156 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Т. И. В. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
8 Въззивно гражданско дело 153 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР А. Х. К. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
9 Въззивно гражданско дело 223 / 2020 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА АД К. В. П. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
10 Въззивно гражданско дело 291 / 2020 М. И. К. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Г.С.РАКОВСКИ" КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 23.06.2020 09:30
11 Въззивно гражданско дело 98 / 2020 И. Х. И. К. Б. П. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
12 Въззивно гражданско дело 160 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Д. Д. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
13 Въззивно гражданско дело 155 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР А. К. Д. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
14 Въззивно гражданско дело 159 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР В. Д. Д. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
15 Въззивно гражданско дело 182 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР В. Д. Д. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
16 Въззивно гражданско дело 175 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. Г. С. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
17 Въззивно гражданско дело 168 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Г. Г. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
18 Въззивно гражданско дело 284 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР П. А. П. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 09:45
19 Въззивно гражданско дело 162 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. Д. Д. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
20 Въззивно гражданско дело 109 / 2020 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, К. . Д. Ф. А. Р. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
21 Въззивно гражданско дело 169 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. А. Ч. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
22 Въззивно гражданско дело 183 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Л. С. П. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
23 Въззивно гражданско дело 174 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. Г. К. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
24 Въззивно гражданско дело 189 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. Д. Х. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
25 Въззивно гражданско дело 173 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Р. П. В. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
26 НОХД 143 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Н. Д. К. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 23.06.2020 10:00
27 Въззивно гражданско дело 296 / 2020 М. А. А. ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 23.06.2020 10:00
28 Въззивно гражданско дело 351 / 2019 Н. В. В. Г. Б. П., Н. Д. П. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 23.06.2020 10:00
29 ВНОХД 142 / 2020 П. П. Т., С. П. Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 24.06.2020 09:30
30 ВНОХД 346 / 2019 С. С. К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 24.06.2020 09:30
31 ВНОХД 148 / 2020 Г. С. С., М. Д. С., Е. П. Р. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, В. Г. И., С. Г. Б., А. Н. К. ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 24.06.2020 10:00
32 ВНЧХД 70 / 2020 Н. Я. Н., П. Д. П. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 24.06.2020 11:00
33 Гражданско дело 329 / 2019 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - СЛИВЕН ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ГРЕБЕНЕЦ, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. СЛИВЕН КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 25.06.2020 10:00

 

РАЙОНЕН СЪД

 

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 НОХД 396 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. Ж. Й. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 09:00
2 НАХД 420 / 2020 ЕКСТРИЙМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД, НАП - ТД ГР. БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 09:00
3 НОХД 416 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. Д. У. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 09:30
4 НОХД 447 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Я. А. И. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 09:30
5 Гражданско дело 4215 / 2019 М. Н. К. М. Ф. К., С. Ф. Е., Е. Ф. Е., М. Й. Н., М. К. А., П. А. А., Т. И. Р., М. И. С., М. П. Д., П. П. П. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 09:30
6 Гражданско дело 3755 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, Г. П. Д. М. П. Д. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 09:45
7 НОХД 234 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ О. О. Г. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 10:00
8 НОХД 202 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Е. Й. М. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 10:00
9 Гражданско дело 3165 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, Д. И. Ц. Г. А. Г. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 10:10
10 Гражданско дело 561 / 2020 М. Й. В. М. Х. М. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 10:30
11 НАХД 162 / 2020 ЕКАМЕН-88-ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 10:30
12 НАХД 148 / 2020 А. С. М., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 10:45
13 Гражданско дело 333 / 2020 ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ Д. Ж. Р. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 10:50
14 Гражданско дело 3 / 2020 Д. К. Т. П. А. И. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 11:00
15 НОХД 120 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Р. К. К. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 11:00
16 НАХД 469 / 2020 ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 11:15
17 НАХД 503 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ И. И. Н. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 11:30
18 НЧХД 61 / 2020 Ч. Р. Ч., В. М. Ц., И. Н. И. Д. Г. Д. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 13:30
19 НАХД 185 / 2020 С. Г. Я., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ, ОД НА МВР СЛИВЕН СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 13:30
20 НАХД 419 / 2020 ЕКСТРИЙМ АДВЕНЧЪР ДЖИ ЕНД ПИ ООД, НАП - ТД ГР. БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 14:00
21 Гражданско дело 155 / 2020 В. Т. К. ТП НА НОИ ГР. ЯМБОЛ ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 22.06.2020 14:00
22 НОХД 1216 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. М. П., С. В. Ц., Ф. С. О. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 22.06.2020 14:30
23 НОХД 591 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Б. А. Д. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРКОВ 22.06.2020 15:00
24 Гражданско дело 3944 / 2019 Е. И. Д. З. Д. М. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:00
25 Гражданско дело 2800 / 2019 ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ, Д. Г. Г., А. А. Я. М. Т. М., З. С. М. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:10
26 Гражданско дело 2567 / 2019 К. К. К., Т. К. К., С. К. П., Н. К. С. НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:20
27 Гражданско дело 2395 / 2019 Д. Л. Т. ПРОФИТ ЕКСПЕРТ ООД МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:30
28 Гражданско дело 655 / 2019 Б. Х. А., А. Л. Д. А. Х. А. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:40
29 Гражданско дело 2525 / 2018 В. В. Д. Д. В. В. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 10:50
30 Гражданско дело 2936 / 2019 Д. Х. Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 23.06.2020 11:00
31 Гражданско дело 1081 / 2020 З. А. С., С. Н. С. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 09:00
32 Гражданско дело 657 / 2020 П. Й. П., П. Г. П. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 09:15
33 Гражданско дело 4219 / 2019 М. И. И. М. И. Г. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 09:30
34 Гражданско дело 4544 / 2019 Ж. П. П. ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. СОФИЯ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 10:30
35 Гражданско дело 4530 / 2019 И. Д. И. ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. СОФИЯ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 10:45
36 Гражданско дело 4527 / 2019 Н. Д. Д. ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. СОФИЯ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 11:00
37 Гражданско дело 4534 / 2019 Т. И. А. ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. СОФИЯ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 11:00
38 Гражданско дело 64 / 2020 А. Н. В. ГД"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. СОФИЯ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 11:30
39 Гражданско дело 1197 / 2020 ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.ЯМБОЛ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 13:00
40 Гражданско дело 1152 / 2020 Г. Р. П. К. Р. К. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 24.06.2020 13:30
41 НЧХД 521 / 2020 К. М. С. Д. С. Д. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 24.06.2020 15:30
42 Гражданско дело 5122 / 2018 А. К. А. Ц. А. Т., Д. А. Д., Г. Й. Д., Д. Й. М., А. Й. Д., Д. С. С., Г. К. Г., К. Г. Г., В. Г. Б., Т. Г. И., Й. Г. Д., А. П. А., Й. Ж. А., Н. И. А., Ж. А. Ж., П. А. Ж., Р. Т. М., М. Т. Н., Д. С. Д., А. С. Д., З. С. З., И. С. Д., К. С. В., А. А. М., Г. А. Т., Т. А. Т. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 09:00
43 Гражданско дело 3226 / 2019 КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ П. В. М. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 09:15
44 Гражданско дело 4070 / 2018 Д. И. С., Й. И. Б. М. А. И., А. С. М., И. С. И., Г. Н. Г., Д. Г. И., Е. Г. Г., А. А. М. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 09:30
45 Гражданско дело 401 / 2020 ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. ЯМБОЛ СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 09:45
46 Гражданско дело 2233 / 2019 Р. Й. А. ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 10:00
47 Гражданско дело 60 / 2020 СКАТ ЕООД МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ АД ГР.ЯМБОЛ СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 10:30
48 Гражданско дело 4011 / 2019 И. Д. И. А. И. И. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 11:00
49 НАХД 524 / 2020 ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 11:00
50 НАХД 424 / 2020 А. С. Д., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 11:15
51 Гражданско дело 3118 / 2019 Ю. К. К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД ГР.СОФИЯ СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 25.06.2020 11:30
52 НОХД 509 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Г. М. К. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 11:30
53 НАХД 432 / 2020 ТОП ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД, ОД МВР - БУРГАС, ОД МВР ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 13:00
54 НОХД 1060 / 2018 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. Д. Д. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 14:30
55 НОХД 629 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. П. Г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 15:30
56 НАХД 319 / 2020 В. Г. З., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 25.06.2020 16:30
57 НАХД 305 / 2020 Г. П. П., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 09:00
58 Гражданско дело 1256 / 2020 И. Г. Ж., Д. Б. Ж. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 09:10
59 Гражданско дело 1224 / 2020 Р. И. П., К. А. П. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 09:15
60 Гражданско дело 3046 / 2019 О. П. Г. О. О. Г. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 09:20
61 Гражданско дело 4346 / 2019 ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД, Р. Г. Р. К. О. С. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 09:30
62 НАХД 238 / 2020 Я. И. П., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 09:30
63 Гражданско дело 3803 / 2019 Д. И. Б. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП-ГР.СОФИЯ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 10:00
64 НОХД 223 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Г. Б. П. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 10:00
65 НОХД 197 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. К. К. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 10:00
66 Гражданско дело 880 / 2020 Я. Г. И. В. С. И. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 10:15
67 Гражданско дело 3812 / 2019 ЗАКИ-2009 ООД Б. Т. Б. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 10:30
68 Гражданско дело 2607 / 2019 Х. И. Х. ОБЩИНА " ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ ПЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ N 1 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 10:45
69 Гражданско дело 2458 / 2018 И. Г. И., Г. И. Г., Д. Д. Б., С. Д. К., Т. Х. Т., Х. Т. Х., Т. Т. Т., Г. К. К., Р. М. Г., Т. Г. К., К. Г. К., М. Г. Г., К. И. П., Д. И. И., М. И. Б., Т. И. Н., Л. Х. Д., Н. А. И., Х. А. И., Б. Д. И., В. Д. И., Н. Н. И., М. Д. Г., И. Д. Н., Д. И. П., Г. А. И., Р. П. Р., Т. М. Т., С. Н. С., Р. И. В., Р. И. А., Т. М. Д., А. М. И., Г. К. И., М. К. С., М. К. М., Д. Т. М., К. Д. К., Д. Д. Т. Д. П. А., Д. А. И., Т. В. И., П. Й. Х., Р. И. К., С. К. К., С. Й. С., К. Й. К., П. Д. М., М. С. Г., Д. С. А., М. С. Х., Р. С. Г., И. М. И. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 11:00
70 Гражданско дело 3177 / 2019 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А. К. М. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 11:30
71 Гражданско дело 73 / 2020 Р. С. Х. БОРОВЕЦ-КОС ЕООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 26.06.2020 11:45
72 НАХД 538 / 2020 А. Д. Г., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 26.06.2020 13:30
73 НАХД 399 / 2020 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-АЛМЕКС ЕООД, ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 14:00
74 НАХД 196 / 2020 ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД ГР. ЯМБОЛ, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 26.06.2020 15:00

Read 941 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo