×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Относно: „Мъртви души“ в избирателните списъци в община Ямбол за изборите за Featured

Сряда, 11 Септември 2019 13:33

 Кмет и Общински съветници за мандат 2019-2023 г?
СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА

До г-н Сотир Цацаров
Главен прокурор
на Република България

До Стефка Стоева
Председател на ЦИК София

До Екатерина Янева
Председател на ОИК Ямбол

До г-н Димитър Петров
и.д. Ръководител на
специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов
Министър-председател на РБ

До г-жа Петя Аврамова
МРРБ

До г-н Дойчин Дойчев Административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

 

от

Красимир Стойчев гр.Ямбол, ул.“Кабиле“ № .....

в качеството си на председател на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум в община Ямбол

Относно: „Мъртви души“ в избирателните списъци в община Ямбол за изборите за Кмет и Общински съветници за мандат 2019-2023 г.

 

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаема г-жо Стоева,

Уважаема г-жо Янева,

Уважаеми г-н Петров,

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаема г-жо Аврамова,

Уважаеми г-н Дойчев

Уважаеми дами и господа от медиите,

 

През месец декември 2018 г. инициирахме подписка за провеждане на местен референдум в община Ямбол. За целите на подписката от общински съвет Ямбол бе поискана информация от ГД ГРАО за броя на населението с избирателни права с постоянен адрес в община Ямбол към датата на внасяне на подписката – 28.02.2019 г. ГД ГРАО с писмо подписано от Иван Гетов – главен директор, съгласно Протокол от 21.03.2019г., сочи, че броят им към 28.02.2019г. е 69 405 души.

 

Съгласно решение № 207/30.11.2017г. на административен съд гр. Ямбол и писмо изх.№ 08-00-159/22.03.2017 г. ГД "ГРАО" общия брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес в община Ямбол към 23.02.2017г. е 70 433.

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 7-МИ от 09.09.2019 на Общинска избирателна комисия Ямбол във връзка с определяне броя на мандатите за общински съветници в община Ямбол, в ОИК Ямбол е постъпило писмо от общинска администрация Ямбол, заведено под.№ 1/09.09.2019 г. във входящия дневник на комисията, с приложена справка от ГД „ГРАО“ в МРРБ за населението на общината. В нея е посочен броя на населението с постоянен адрес към 16.07.2019 г., а именно: 84 232 души.

 

Съгласно данните на Националния статистически институт(НСИ) за последните 4-5 години град Ямбол (да се разбира община Ямбол) е намалял с почти 7 000 души!

 

Аз, а чрез мен и гражданите на община Ямбол, искаме да знаем:

 

Как така от 28.02.2019г. до 16.07.2019г. (само за 5 месеца) броя на населението с избирателни права с постоянен адрес в община Ямбол „скочи“ от 69 405 на 84 232 души (увеличение с 21,4%) – все по данни официално подписани от ГД ГРАО и използвани като доказателста в българските съдилища?!

Тези „мъртви души“ - разликата от 14 827 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ) ДУШИ, ЗА КОГО СЕ „СТЯГАТ“ ДА ГЛАСУВАТ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ? КОЙ СИ ГИ Е ПОРЪЧАЛ И СЕ ГЛАСИ ДА ГИ СНАБДИ С „КОСТИНБРОДСКИ БЮЛЕТИНИ“?

За какво ни е ГД ГРАО и защо въобще плащаме пари за да съществува тази дирекция след като явно брадвата ѝ не удря два пъти на едно и също място?

Ще се допусне ли фалшифициране на изборите в община Ямбол на 27.10.2019г.?

ИМАТЕ ЛИ ВОЛЯ И ЩЕ РАЗКРИЕТЕ ЛИ ВИНОВНИТЕ ЗА ИЗНЕСЕНИТЕ В СИГНАЛА ФАКТИ?

 

Приложения:

 

Писмо на ГД ГРАО подписано от Иван Гетов – главен директор и Протокол от 21.03.2019г. към него;

Решение № 207/30.11.2017г. на административен съд гр. Ямбол - http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=b3iOCIwRHOs%3D ;

РЕШЕНИЕ № 7-МИ от 09.09.2019 на Общинска избирателна комисия Ямбол във връзка с определяне броя на мандатите за общински съветници в община Ямбол - https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/7/2019-09-09 ;

Извадка от страницата на НСИ – демографска статистика за Ямбол - http://www.nsi.bg/bg/content/11431/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB

 

 

В очакване на резултатите от проверката и отговора Ви до мен и жителите на община Ямбол:

 

С уважение: ................................

/Красимир Стойчев/

Read 843 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo