×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Знаково Решение на Ямболски съд. Ще е и важно, и интересно за всички, които се подвизават в интернет/ФБ/

Четвъртък, 08 Август 2019 07:12


за тези, които може да се почувстват засегнати, от публикувано там, а вероятно и за юристите, въобще и адвокатите, в частност. Не е окончателно. Има още една инстанция. Някога имаше повече...

Акционер на много голямо дружество  опита да осъди информационен сайт, с редакция в Ямбол
Според жалбата, в резултат на
препечатана там  публикация се е стигнало до загуби за над 1.4
милиона лева. и холдингът на раздал дивиденти на акционерите си

На първа инстанция съдът "не прие за основателен  иска от 20 хиляди лева.

Защото

Първо ищецът не доказал, че е част от притърпялото загуби
дружество

Второ - не ставало ясно дали за случилото се визира /набеждава/
виновно точно акционерното дружество, а не се говори просто за трейс,
трасе, тоест път, пътят

Трето- не било доказано, че загубите са претърпени, в резултат на
тази публикация.

Четвърто имало решение на Върховния съд, че за истинността на
препечатаната статия, отговорност препечатчикът не носел.Ето Решението
Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „ГАЛИНИ – Н“ЕООД , със
седалище и адрес на управление гр. С., ЕИК ********* против
Н.Д.М., ЕГН ********** иск с правно основание чл. 49, вр. чл. 45
от ЗЗД за заплащане на сумата от 20 000 лв., представляващи
имуществени вреди - претърпени загуби за периода 25.10.2018 г. до
датата на предявяване на исковата молба, от следните твърдения в
статията озаглавена – „Защо Б. пази В. С.“- “забравиха 20 – те
жертви на Т. , загинали край С.“, в едно със законната лихва от
датата на увредата до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл. 78,ал.3 от ГПК „ГАЛИНИ –
Н“ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. С., ЕИК *********
да заплати на Н.Д.М., ЕГН ********** разноски за настоящата
инстанция в размер на 3500 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен
срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?
actId=QV5YpZP2mA0%3D&fbclid=IwAR1z-
r7wSlh0VyBTmU7aTOCmHODYUIlooBn55sj5ZltT03EZjn_Gq_b1SiA

Бел. Яс
А в резултат на делото, който не е прочел за кого става
въпрос, може да го прочете тук. Можем и ние да го напишем, ама за
всеки случай, по-добре съдебните документи.
Че ако в резултат на
загубата на това дело дружеството претърпи загуби да съди ЯРС.

В съда има ще едно дело по казуса, пак за 20 хиляди лева,  в  което е участвал и авторът на горепосоченият материал, но него ще публикуваме отделно. 

 

Read 880 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo