×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

15 юни - Дневен ред на заседанието на МС Featured

Сряда, 15 Юни 2022 07:55

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Стефан Костянев с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на образованието и науката                                                             

 1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална стратегия за младежта 2021 - 2030 г.

за полярни

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 3. Проект на Решение за одобряване на Национална програма изследвания „От полюс до полюс" 2022 - 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката                                                                                 

 1. Проект на Решение за одобряване на Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. Проект на Решение за приемане на Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 - 2032 г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Внася: министърът на енергетиката

 1. Проект на Решение за изменение на Решение № 520 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване на Централен епизоотичен съвет към Министерския съвет.

Внася: министърът на земеделието

 1. Доклад за приемане на Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за периода януари - декември 2021 г.

Внася: министърът на земеделието

 1. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за 2021 г.

Внася: министърът на земеделието

 1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март - 30 април 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за 2022 г.

Внасят: министърът на вътрешните работи министърът на отбраната

 1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. Доклад за одобряване на условията по проект на Договор за застраховка „Гражданска отговорност", покриваща отговорност за ядрена вреда на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД по време на осъществяване на два превоза на отработено ядрено гориво през 2022 г.

Внася: министърът на енергетиката

 1. Проект на Решение за продажба на оборудване - собственост на „Национална електрическа компания" ЕАД, на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 1. Проект на Решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имоти - публична държавна собственост, в полза на „Национална електрическа компания" ЕАД за изграждането на Национален обект - язовир „Яденица", като част от Хидроенергиен комплекс „Белмекен- Сестримо-Чаира".

Внася: министърът на енергетиката

 1. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за дарение на медицинска апаратура и лични предпазни средства между Свободна държава Бавария и Министерството на здравеопазването на Република България.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", което ще се проведе на 16 юни 2022 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 17 юни 2022 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Общи въпроси", проведено на 23 май 2022 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

 1. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 24 май 2022 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите                                                                                                                                                

 1. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република БъЛгария в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 24 май 2022 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Кабакум - юг", община Варна, област Варна.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Червенка", община Созопол, област Бургас.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Василико", община Царево, област Бургас.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Буните 2 - запад" и на морски плаж „Буните 2 - изток", община Варна, област Варна.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на част от морски плаж „Сарафово - юг", община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Свети Влас - централен", община Несебър, област Бургас.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Кабакум
 • централен", община Варна, област Варна.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Созопол
 • запад", община Созопол, област Бургас.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Камчия
 • север 3", морски плаж „Камчия - север 4" и морски плаж „Камчия - север 5", община Аврен, област Варна.

Внася: министърът на туризма

 1. Проект на Решение за подобряване на отчетността и координацията с Народното събрание.

Внася: министър-председателят

 1. Проект на Решение за приемане на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2020 г.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 1. Проект на Постановление за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на ектронното управление

 

Read 214 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo