×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Обявиха поръчката за детски приключенски въжен парк

Четвъртък, 08 Декември 2022 12:55

изработка, доставка и монтаж на съоръжения за обособяване на детски приключенски въжен парк - Ямбол. Предвидената зона и съоръжения в нея следва да са проектирани и изработени по стандарт ISO 9001:2015 EN 15567. За търсачите на силни усещания да бъдат създадени маршрути с различна трудност според уменията и желанията на участниците. Избраното място за разполагане на съоръженията е в Градски парк – Ямбол. 

Стойността -о 129 200,00

Поръчката е с предизвестен край , защото


%налице предпоставки за избор на настоящата процедура – пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т.3, буква „в“ от ЗОП – наличие на изключителни права, включително и права на интелектуална собственост.

След справка в сайта на Патентното ведомство на Република България е установено, че „Аутдор Бизнес Груп“ ЕООД има регистриран полезен модел на посоченото детско съоръжение. Регистрацията на полезния модел е с наименование „въжен спортно- развлекателен комплекс“, и е със срок на закрила - 12.08.2023г. Регистрацията е със защитен номер 3748 от 26.05.2020г. С договор за лицензия от 15.07.2021 г. „Аутдор Бизнес Груп“ ЕООД е предоставил на „Аутдор Билдинг Груп“ ЕООД пълна и изключителна лицензия за използване на полезен модел със защитен номер 3748. Съгласно чл.73, ал.1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство, която има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Регистрацията на посочения полезен модел се съдържа в официален бюлетин 06.1/2020 на Патентното ведомство. Предвид това „Аутдор Билдинг Груп“ ЕООД е носител на изключителни права, включително права на интелектуална собственост по отношение на регистрирания полезен модел „въжен спортно-развлекателен комплекс“."

Атракцията и цената й са одобрени от Общински съвет Ямбол

Read 169 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo