×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Как точно и за какво правителството предостави повторно на Ямбол над 340 дка от т.нар. Пехотински казарми

Неделя, 27 Ноември 2022 14:50

 Какви ангажименти сме поели....

От Стенограмата на заседание на Министерския съвет.

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Отново докладва министър Шишков.

Заповядайте.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря.

Намерението на община Ямбол е свързано с образуването на достъпно пространство, характерен обществен център и съвременен градски парк с предвиждане за обособяване на атрактивни зони за отдих и богата възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия, и развлечения, и в т.ч. обособяването на обществен безплатен паркинг. Кметът на общината удостоверява, че община Ямбол разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и стопанисването на имотите, както и за оформянето и ремонта на територията, и няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

Налице е положително становище на областния управител на област Ямбол по искане на кмета на община Ямбол.

Преписката се внася за повторно разглеждане в заседание на Министерски съвет с оглед включване в настоящия проект на акт на допълнителни ограничителни условия в защита на държавния интерес.

Същият е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Шишков.

Въпроси? Коментари? Бележки? Няма.

Приема се.

 

Припомняме -
през май пак ни ги бяха върнали. С Решение на МС.

Нищо, че  ИТН министърът Гроздан Караджов не си беше свършил работата. Внесъл предложението мегаекспертът на Слави Трифонов, но без необходимата пълна комплектовка документи.

Лоша работа - министър внася Предложение с непълна документация. МС вместо да "му се скара" взема решение, без да са налични всички необходими документи...

Затова - Служебното правителство, впоследствие го отмени, естествено...То, просто беше неизпълнимо..

Интересното е, че на същото майско заседание социалният министър Гьоков поиска да се постави условие за връщането  - община Ямбол да предостави необходимо на "Социално подпомагане" помещение. Иначе....

На заседанието на 26 ноември Общинският съвет на Ямбол изпълни "условието"

Read 416 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo