×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

16 ноември в община "Тунджа" търгове за

Сряда, 16 Ноември 2022 03:39

публичен търг с явно наддаване за

продажба на общински недвижим имот,

съставляващ УПИ XI-за търговия, услуги и

обществено обслужване, в кв. 42 по плана

на с. Каравелово, целият с площ от 340

кв. м., ведно с построената в имота

автоспирка павилионен тип, със застроена

площ от 9 кв. м., при граници на УПИ:

север - УПИ III-за сладкарница; изток -

улица; юг - улица и запад - улица

публичен търг с явно наддаване за

продажба на общинска вещ, представляваща

ламаринен навес, находяща се в двора на

закритото училище в с. Безмер, с площ от

20.4 кв. м.

на публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем за срок от 10 /десет/

години, на част от имот - частна

общинска собственост, представляващ

помещение с площ от 20 кв. м.,

разположено в автоспирка, находяща се в

УПИ Х-78, в кв. 7 по плана на с. Стара

река, за бръснаро-фризьорски услуги.

 

на публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем за срок от 5 /пет/

години, на общински имот, представляващ

павилион с площ от 24 кв. м., разположен

в УПИ V, в кв. 10 по плана на с.

Козарево, за търговска дейност.

публичен търг с явно наддаване за

продажба на общински недвижим имот, а

именно: незастроено дворно място,

съставляващо УПИ V-623, в кв. 68 по

плана на с. Генерал Инзово, с площ от

1055 кв. м., при граници на УПИ: север -

УПИ ІV-622; изток - земя извън

регулацията; юг - УПИ VІ-623; запад-

улица.

на публичен търг с явно наддаване за

продажба на общински недвижим имот, а

именно: незастроено дворно място,

съставляващо УПИ VI-623, в кв. 68 по

плана на с. Генерал Инзово, с площ от

1150 кв. м., при граници на УПИ: север -

УПИ V-623; изток - терен извън

регулация; юг - улица; запад - улица.

публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем за срок от 10 (десет)

години на имот - частна общинска

собственост, представляващ масивна

сграда – сеновал без оградни стени,

застроена на площ от 546 кв. м.,

находяща се в стопански двор,

съставляващ ПИ 371 по плана на с. ГОЛЯМ

МАНАСТИР, за селскостопанска дейност.

 

 

Търг на 16 ноември 2022 г.

Образец № 1- Заявление за участие в търг

Търг на16.11.2022 г.

Read 296 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo