×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

17 ноември в ОБЩИНА „ТУНДЖА“ - КРЪГЛА МАСА

Понеделник, 14 Ноември 2022 23:59

 „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

Община „Тунджа“ е в процес на изпълнение на проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, административен договор  № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020,съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие”.

Основната цел на проекта е да бъде формулиран и приложен комплексен и интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености на територията на МИГ-Тунджа, чрез създаване и утвърждаване на териториален бранд - колективна марка, основана на местната идентичност. Тази марка ще създаде доверие, разпознаваемост и гаранция за качество, чрез сертифициране на обекти, продукти, услуги и туристически атракции от територията на МИГ-Тунджа.

Първата дейност от изпълнението на проекта е провеждане на кръгла маса с местни партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор, за информиране и дискусия относно ползите от създаване и прилагане на регионална колективна марка.

 

Кръглата маса ще се проведе на 17.11.2022 /Четвъртък/,

в зрителната залата на село Калчево, Община Тунджа, от 10.30 часа

Община „Тунджа“ кани всички заинтересовани представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор, да се включват в Кръглата Маса, за да се запознаят с проекта и да се включат в дискусия относно ползите от създаване и прилагане на такава колективна марка.

Read 442 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo