×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Глобата за "Добрите феи" остава. Пропуснали са срока да жалват реши и АС-Ямбол

Вторник, 11 Юни 2024 09:55

 

На 19 април 2024 г. състав на Районен съд Ямбол РАЗПОРЕДИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Добрите феи“ ЕИК 175865930 ,със седалище .Могила , обл.Ямбол ,представлявано от М. Х. Д. срещу наказателно постановление № Т-8 / 21.03.2024г., издадено от директора на Областна дирекция безопасност на храните –Ямбол, с което на фондацията е наложена имуществена санкция в
размер на 1000 лв., за нарушение на чл.469,ал.2 от ЗВД.

Жалбата въобще не е разгледана по същество, защото според Съда Добрите феи са пропуснали срока за обжалване.

 

 

ЗВД
Чл. 469. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Който не изпълни предписание на ветеринарномедицински контролен орган, издадено в кръга на правомощията му по този закон или наложена мярка по чл. 138 от Регламент (ЕС) 2017/625, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 400 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.

 

"Добрите феи", пердставлявани от Миглена Дерменджиева, популярна ката Меги Дерм  обжалват разпореждането в АС- Ямбол

В края на миналата седмица

Състав на Ямболския административен съд определи, че оставя в сила Решението на колегите си от Районния съд.

Основанията:

Видно от приложеното към делото известие за доставяне /на наказателното постановление - бел. Яс/ , това е станало на 27.03.2024 г.. При това положение, както правилно е приел районният съд, срокът за обжалване на наказателното постановление е започнал да тече на 28.03.2024 г. и е изтекъл на 10.04.2024 г., а жалбата против последното е подадена на 15.04.2024 г., т.е. след изтичането на срока за обжалване. Предвид на това изводът на Районен съд – Ямбол, че жалбата е просрочена и като такава е недопустима, е напълно законосъобразен.

Що се отнася до твърдението на частния жалбоподател, че наказателното постановление е връчено на 30.03.2024 г., а не на посочената в известието дата, съдът намира същото за несъстоятелно. След извършената справка в интернет сайта на „Български пощи“ ЕАД, се установява, че пратка с № ЕВ029735785BG, с която на наказателното постановление е било изпратено на Фондация „*“, е била получена на 27.03.2024 г. в 14:17:58 часа, което напълно съответства както на времето, ръкописно посоченото в самото известие за доставяне, така и на съдържанието на пощенското клеймо.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореното разпореждане на Районен съд – Ямбол е напълно законосъобразно и като такова, следва да бъде оставено в сила

 

 

За фондация +Добрите феи+ и нийния приют можете да видите тук
https://www.facebook.com/p/Feen-f%C3%BCr-Tiere-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%A4%D0%B5%D0%B8-100068119623928/

 

Read 386 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */