×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ВАС възстанови Георги Миланов на шефския пост в ТП на НОИ Ямбол Featured

Сряда, 01 Февруари 2023 18:11


София, 01.02.2023 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение , в съдебно заседание на осемнадесети януари две хиляди и двадесет и трета година в състав:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105/01.06.2022 г., постановено по адм. д. 92/2022 г. по описа на Административен съд-Ямбол.

ОСЪЖДА Национален осигурителен институт, гр. София, [улица] да заплати на Г. Миланов, съд. адрес: гр. Ямбол, [улица], адв. А. Димитрова сумата от 600 (шестстотин) лева, разноски за касационната инстанция.

 

Бел. Яс - влязлото окончателно в сила Решение е

Р   Е   Ш   И:

         ОТМЕНЯ Заповед № 160 от 07.03.2022г. на Управителя на Националния осигурителен институт, София, с която, считано от 14.03.2022 г., е прекратено служебното правоотношение на Г.И.М. *** на длъжността „*“ на ТП на НОИ, Ямбол, на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл, поради получена най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността за периода на оценяване 01.01.2021г.-31.12.2021г.

      

ОСЪЖДА НОИ – София да заплати на Г.И.М. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 (шестстотин) лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните по реда на чл. 138 от АПК.

                                                         СЪДИЯ: /п/ не се чете

Read 946 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */