×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени заседания в някои съдилища в Ямбол

Понеделник, 14 Декември 2020 08:31

 Административен съд


№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Административно дело 287 / 2020 Д. С. Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ, ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 14.12.2020 09:00
2 Административно дело 226 / 2020 БИО ПОСЕВИ 2015 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 14.12.2020 09:20
3 Административно дело 155 / 2020 АГРОТЕС АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 15.12.2020 10:00
4 Административно дело 288 / 2020 АИППИМП-Д-Р МОЛЛОВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.12.2020 09:30
5 Административно дело 306 / 2020 В. А. В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ХАСКОВО ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.12.2020 09:45
6 Административно дело 309 / 2020 ЕТ ЙЕНДЖЕЛ-РУСКА ГРОЗЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.12.2020 10:00
7 Административно дело 174 / 2020 СТОЯНОВИ ГРУП ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР.СОФИЯ, ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПМДР 2014-2020Г. ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 16.12.2020 10:30
8 КНАХД 151 / 2020 ЦУ НА НАП, ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС-ГР.БУРГАС ИРИС ЕООД ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 17.12.2020 09:00
9 КНАХД 152 / 2020 ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 17.12.2020 09:00
10 КНАХД 153 / 2020 И. С. Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 17.12.2020 09:00
11 Административно дело 301 / 2020 ПРИ ВАНЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 18.12.2020 09:30
12 Административно дело 308 / 2020 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ГР.СОФИЯ НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 18.12.2020 10:00
Адрес

Окръжен съд
№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Гражданско дело 360 / 2019 И. А. С. Д. В. К., В. Д. К., Д. С. Т., УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД, И. В. К. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ Отложено без ново насрочване 14.12.2020 09:30
2 НОХД 355 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Х. Ж. Ж. ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 14.12.2020 10:00
3 НАХД 374 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-БУРГАС ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 14.12.2020 14:30
4 Въззивно гражданско дело 501 / 2020 Д. С. Д. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД ПЛОВДИВ МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 15.12.2020 09:30
5 Въззивно гражданско дело 546 / 2020 ЗАКИ-2009 ООД Б. Т. Б. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 15.12.2020 09:30
6 Въззивно гражданско дело 551 / 2020 ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЩИНА " ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ ПЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ N 1 Х. И. Х. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 15.12.2020 09:30
7 Въззивно гражданско дело 464 / 2020 З. С. М., М. Т. М., А. А. Я., Д. Г. Г., ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Калина Георгиева Пейчева 15.12.2020 09:30
8 НОХД 346 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ И. А. И. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 15.12.2020 10:00
9 Въззивно гражданско дело 570 / 2020 ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Х. Х. К. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 15.12.2020 10:00
10 Въззивно гражданско дело 581 / 2020 ХИПОСТАР ЕООД КАМА МИА АД МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 15.12.2020 10:00
11 Търговско дело 57 / 2020 Вивай Кооперативи Раушедо СТРОЙМОНТАЖ 2012 ЕООД Калина Георгиева Пейчева 15.12.2020 11:00
12 НОХД 321 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.СЛИВЕН Т. Д. С. ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 15.12.2020 14:00
13 НОХД 239 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ, А. А. С., Д. С. С., Е. С. С., М. С. С., Е. Т. С., Ф. Р. С. С. Т. Б. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 16.12.2020 10:00
14 Търговско дело 62 / 2020 САРНО ЕООД К. С. К. Мартина Иванова Кирова 16.12.2020 10:00
15 Търговско дело 93 / 2018 НИБО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 16.12.2020 11:00
16 Гражданско дело 325 / 2020 Ж. Д. Д. ЗД БУЛ ИНС АД КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 17.12.2020 10:00
17 НОХД 348 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Г. В. К. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 17.12.2020 10:00
18 Търговско дело 80 / 2019 Г. И. И. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД ГР. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 17.12.2020 10:30
19 Гражданско дело 200 / 2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ ОБЩИНА СТРАЛДЖА КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 17.12.2020 10:30
20 Търговско дело 37 / 2020 ВЕНЖОР АГРО ООД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 17.12.2020 11:00
21 Търговско дело 79 / 2019 С. А. И. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД ГР. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 17.12.2020 14:00
22 НОХД 147 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В. Л. К., С. С. И., Б. С. И. ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 18.12.2020 10:00

Read 1162 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */