×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЯЗАКИ СПЕЧЕЛИ ДЕЛО ЗА НАД 3.5 МЛН лева

Неделя, 09 Август 2020 12:35


в Ямболския административен съд.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 122/5.8.2020г. гр. Ямбол

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД трети административен състав

На петнадесети юли 2020 година

В открито съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

 

Секретар В. Митева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия В.Драганов

Административно дело № 124 по описа на 2020 година.

ОТМЕНЯ Решение № РД 05-146/21.05.2020г. на заместник министър на Министерство на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014г.-2020г., с което на основание чл. 38, т. 3, пр. 1 от ЗУСЕСИФ е отказано предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „Умения“, за проектно предложение BG05M9OP001-1.057.0360 подадено от „ ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.Ямбол.

 

ВРЪЩА на заместник министър на Министерство на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014г.-2020г. преписката за ново разглеждане и произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение, в едно месечен срок от датата на влизане на настоящото решение в сила.

 

 

ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика, да заплати на „ ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, бул.“***“ № **, представлявано от управителите М.Я.и К.Н., чрез адв. А.К. от САК направените по делото разноски за заплатена държавна такса, в размер 1 700 ( хиляди и седемстотин) лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, с касационна жалба в 14- дневен срок от получаване на съобщението до страните.

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/act_2020_8_5..html

 

 

 

 

 

Read 2239 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */