×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени заседания в съдилищата в Ямбол

Понеделник, 03 Август 2020 08:10

ОКРЪЖЕН СЪД

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Търговско дело 36 / 2020 ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР ООД ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 03.08.2020 10:00
2 НОХД 112 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Х. Ж. Г. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 03.08.2020 11:00
3 Въззивно гражданско дело 340 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ Г. Р. В. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 04.08.2020 09:30
4 Въззивно гражданско дело 338 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ЯМБОЛ Х. И. М. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 04.08.2020 09:30
5 Въззивно гражданско дело 341 / 2020 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ П. Д. Г. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 04.08.2020 09:30
6 НОХД 198 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ П. С. К. ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 04.08.2020 09:30
7 Въззивно гражданско дело 276 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. И. Н. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
8 Въззивно гражданско дело 282 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. П. П. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
9 Въззивно гражданско дело 289 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Р. А. Г. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
10 Въззивно гражданско дело 303 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Ж. Г. М. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
11 Въззивно гражданско дело 312 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Х. М. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
12 Въззивно гражданско дело 115 / 2020 С. С. К., Д. С. К. М. С. Д., Х. С. Х., З. С. К., В. С. К., Х. С. С. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
13 Въззивно гражданско дело 172 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР, Д. А. А. А. Д. А. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 04.08.2020 10:00
14 НОХД 193 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Г. К. К. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 04.08.2020 14:00
15 ВНОХД 25 / 2020 Я. М. Б. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 05.08.2020 09:30
16 ВНОХД 160 / 2020 Г. К. Г., Й. Д. Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 05.08.2020 09:30
17 ВНОХД 212 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ С. Д. М. ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ЖЕКОВА 05.08.2020 09:30
18 Търговско дело 92 / 2019 ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД Д. Д. Д. РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЕВА 07.08.2020 10:00
19 НОХД 226 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Б. К. В., Б. С. Г. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА КОНДОВА АТАНАСОВА 07.08.2020 10:00
20 Гражданско дело 57 / 2019 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Г. Л. М., Н. О. Й., Л. М. Й. РОСИЦА СТОЯНОВА СТОЕВА 07.08.2020 11:00

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

1 Административно дело 272 / 2019 Д. А. С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 04.08.2020 10:30
2 Административно дело 131 / 2020 КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ГР.ЯМБОЛ ВЪЛКО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ 05.08.2020 09:30
3 Административно дело 96 / 2020 П. Т. З. ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 09:15
4 Административно дело 125 / 2020 И. Д. Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ, СЛЕДСТВЕН АРЕСТ-ГР. СЛИВЕН ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 09:30
5 Административно дело 136 / 2020 Н. Г. Ж. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 10:00
6 Административно дело 137 / 2020 Н. Г. Ж. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 10:15
7 Административно дело 138 / 2020 Н. Г. Ж. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 10:30
8 Административно дело 133 / 2020 ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 07.08.2020 11:00

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

1 НОХД 120 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Р. К. К. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 09:00
2 НОХД 202 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Е. Й. М. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 10:00
3 НАХД 175 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. Г. А. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 10:30
4 НОХД 440 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. М. В. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 11:00
5 НОХД 771 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Й. Г. Г. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 11:30
6 НОХД 792 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. С. А. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 13:00
7 НОХД 179 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ И. А. К., Н. К. Д. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 13:30
8 НОХД 775 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Т. М. Е. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 03.08.2020 16:00
9 НОХД 580 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Т. Г. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 04.08.2020 09:30
10 Гражданско дело 84 / 2020 АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ-Я-97 АД АГРО И ИНВЕСТ ЕООД-СЛИВЕН МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 10:00
11 Гражданско дело 385 / 2020 Н. Ж. Л. БОРОВЕЦ-КОС ЕООД МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 10:10
12 Гражданско дело 915 / 2020 Х. И. Х. ОБЩИНА " ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ, КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 37, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА ОТ 17.03.2020Г. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 10:20
13 Гражданско дело 1031 / 2020 Д. М. К. К. К. К. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 10:30
14 Гражданско дело 664 / 2020 Л. В. К. Л. Г. К. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 10:50
15 Гражданско дело 3766 / 2019 КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ, Б. Б. Ч. П. С. Т. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 11:00
16 Гражданско дело 1198 / 2020 ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 11:10
17 Гражданско дело 1250 / 2020 М. Н. Н. ОБЩИНА ЯМБОЛ МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 04.08.2020 11:30
18 НОХД 623 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ К. И. К. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 04.08.2020 13:45
19 НАХД 231 / 2020 Ф. Т. С., А. И. В., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 05.08.2020 09:00
20 Гражданско дело 1362 / 2020 Р. П. Ж., Г. И. И. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 09:00
21 НАХД 701 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Б. М. А. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 09:00
22 НАХД 606 / 2020 ИВ ТУР АУТО ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 05.08.2020 09:10
23 Гражданско дело 949 / 2020 Д. Т. Т., И. М. П. М. Г. П. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 09:15
24 Гражданско дело 4081 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, С. А. В. И. М. В. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 09:30
25 НОХД 552 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ И. В. А. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 09:30
26 Гражданско дело 46 / 2020 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х. А. А. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 10:00
27 НОХД 159 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Д. Д. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 05.08.2020 10:00
28 НОХД 1257 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. К. К. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 10:00
29 Гражданско дело 689 / 2020 К. И. Й., Й. И. Й. И. Й. Й. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 10:30
30 НОХД 728 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Б. А. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 10:30
31 НОХД 742 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Д. Д. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 05.08.2020 10:40
32 НОХД 680 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Г. Ч. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 11:00
33 НАХД 681 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ И. М. И. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 05.08.2020 11:00
34 Гражданско дело 756 / 2020 Р. В. П. М. А. С. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 11:15
35 НАХД 713 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. А. К. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 11:15
36 Гражданско дело 4516 / 2019 Р. Й. Д. Д. Й. К. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 13:30
37 Гражданско дело 110 / 2020 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М. Ю. А. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 13:30
38 НОХД 663 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ К. П. Д. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 13:30
39 НАХД 240 / 2020 И. С. И., Я. И. П., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 14:00
40 Гражданско дело 628 / 2020 А. И. Х. М. С. А. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 14:00
41 НОХД 324 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Г. Г. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 05.08.2020 14:30
42 Гражданско дело 1678 / 2020 ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 05.08.2020 14:30
43 НОХД 660 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Н. Н., И. Ц. Я. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 05.08.2020 15:00
44 НЧХД 1244 / 2019 В. И. Д. С. Д. В. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 05.08.2020 15:30
45 НЧХД 139 / 2020 М. И. Ч. Р. Ж. Ж. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 09:00
46 Гражданско дело 1232 / 2020 В. С. М., А. В. М. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 09:30
47 Гражданско дело 4070 / 2018 Д. И. С., Й. И. Б. М. А. И., А. С. М., И. С. И., Г. Н. Г., Д. Г. И., Е. Г. Г., А. А. М. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 09:40
48 Гражданско дело 40 / 2020 С. Н. А., Р. М. П., С. Х. Д., П. Х. Д. Т. М. И. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 10:00
49 Гражданско дело 1458 / 2020 Р. В. Г. АГППМП-МЕДИКА-1 ООД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 10:30
50 Гражданско дело 1058 / 2019 А. А. М. Й. С. Д. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 11:00
51 Гражданско дело 4399 / 2018 ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ, М. К. Т. Я. В. Д. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 11:00
52 Гражданско дело 1481 / 2020 Д. Б. И. С. М. П. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 06.08.2020 11:30
53 НОХД 553 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Р. М. К. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 13:30
54 Гражданско дело 1231 / 2020 М. К. Х. Х. М. Х. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА Отложено без ново насрочване 06.08.2020 14:00
55 НОХД 563 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. Х. Д. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 14:30
56 НАХД 423 / 2020 БОЗОВ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 15:30
57 НАХД 843 / 2019 ЕТ ММ-МАРИЯ МАРКОВА, ЦУ НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-БУРГАС ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 15:45
58 НАХД 328 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Р. И. М. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 06.08.2020 16:00
59 Гражданско дело 1507 / 2020 Н. Д. Г. Н. Д. П. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 07.08.2020 09:00
60 НАХД 691 / 2020 С. Ж. П. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 07.08.2020 13:30
61 НОХД 174 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ П. В. Е. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 07.08.2020 15:30
Адрес

Read 1067 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */