×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени заседания на съдилищата в Ямбол

Понеделник, 07 Октомври 2019 05:39

ОКРЪЖЕН СЪД

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 48/2019, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА АД ЯМБОЛ Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 7.10.2019 9:30
2 Гражданско дело (В) No 213/2019, II състав Искове за недействителност на правни сделки Х.Х.Н. С.К.К.,
ЕТ В.И. Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 8.10.2019 9:30
3 Гражданско дело (В) No 245/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В.Т.Г. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 8.10.2019 9:30
4 Гражданско дело (В) No 247/2019, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Д.С. С.И.С. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 8.10.2019 9:30
5 Гражданско дело (В) No 211/2019, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.С.П. МАРТИНЕС ЕООД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 8.10.2019 9:45
6 Гражданско дело (В) No 222/2019, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.Г. Р.Х.Г. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 8.10.2019 9:45
7 Гражданско дело (В) No 260/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ Г.С.- М.З. ПРОЦЕС ООД Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 8.10.2019 9:45
8 Гражданско дело (В) No 194/2019, II състав Искове по ЗЗПотр. М.Г.В. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 8.10.2019 10:00
9 Гражданско дело (В) No 221/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.С.П. ЛАНД БИО ООД Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 8.10.2019 10:00
10 Гражданско дело (В) No 226/2019, II състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД,
А.Д.Г. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 8.10.2019 10:00
11 Гражданско дело (В) No 228/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД МИННА КОМПАНИЯ ПЕТРОВ АД Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 8.10.2019 10:00
12 Гражданско дело (В) No 240/2019, II състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО ДЖОНИ ТРАНС 2016 ООД И.Н.Р. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА 8.10.2019 10:00
13 ВНЧХД No 192/2019, II състав Обида и квалифицирана обида В.И.С. Н.Я.Н. Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.10.2019 9:30
14 ВНЧХД No 239/2019, II състав Лека телесна повреда М.Т.К.,
С.Й.М. Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.10.2019 9:30
15 ВНОХД No 252/2019, II състав Средна телесна повреда Л.К.И.,
Г.С.Б. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 9.10.2019 9:30
16 ВНОХД No 360/2018, II състав Квалифицирани състави на кражба А.М.П.,
С.В.Ц.,
Ф.С.О.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ С.И.С.,
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ХРАМ "СВ. ГЕОРГИ" ГР. ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 9.10.2019 11:00
17 Търговско дело No 69/2018, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред СТАВЕН АД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 10.10.2019 10:30

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В ЯМБОЛ

Административно дело No 127/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
С.И.М.,
П.Й.Б.,
З.М.С.,
Д.С.Ч.,
Р.А.С.,
С.П.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 8.10.2019 10:00
25 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ИНТЕРАГРО СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 8.10.2019 10:00
26 Административно дело No 272/2019, V състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 8.10.2019 10:30
27 Административно дело No 304/2019, V състав КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 8.10.2019 11:00
28 Административно дело No 321/2019, V състав Закон за движението по пътищата ХЕФЕСТ ГЕОТЕХ ДРИЛИНГ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 8.10.2019 11:30
29 Административно дело No 100/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Е.-П.-Е.С.-Г..Б. ОБЩИНА ПРИМОРСКО-ГР.ПРИМОРСКО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПРИМОРСКО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 10:00
30 Административно дело No 251/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АФАТСУ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 10:00
31 Административно дело No 256/2019, VI състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 10:30
32 Административно дело No 270/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи К.С.Д. ДИРЕКТОРА НА РЕГ.ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-ЕЛХОВО Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 10:30
33 Административно дело No 281/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВРОКАМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 11:00
34 Административно дело No 292/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.К. ДИРЕКТОР НА ПОДЕЛЕНИЕ СОЦ.БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ В СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 9.10.2019 11:00
35 КАНД No 101/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
36 КАНД No 106/2019, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ-ГР. СОФИЯ Е.А.А. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
37 КАНД No 109/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
38 КАНД No 110/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Е.Р.Е. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
39 КАНД No 111/2019, II състав ЗАНН: НАП НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - ГР.БУРГАС Р.Т.К. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
40 КАНД No 119/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.10.2019 9:00
41 КАНД No 120/2019, II състав ЗАНН: ДНСК Е.К.Р. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-ГР.БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
42 КАНД No 127/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ САРАФ ТРАНС-69 ЕООД Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
43 КАНД No 130/2019, II състав ЗАНН: МВР М.Х.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.10.2019 9:00
44 КАНД No 132/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ ЕТ В.-Т.-В.В. Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
СТОЯН Г. ВЪЛЧЕВ 10.10.2019 9:00
45 КАНД No 134/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ф.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА, ТУ-БУРГАС-ГР.БУРГАС Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.10.2019 9:00
46 КАНД No 135/2019, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ГР. СОФИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД-ГР.СОФИЯ Председател:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ
Докладчик:
ВАНЯ Г. БЯНОВА 10.10.2019 9:00

Read 665 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo