×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Това не е тайна. Още в края на пролетта община Ямбол обяви обществена поръчка за коледно-новогодишната украса - изготвяне на идейна концепция, монтаж и доставка на артикулите

 

Следва да бъдат доставени 1 бр.  Звезда алуминиева рамка, LED топло бял/студено бял с максимални размери ф620х500см,  1 бр. Опашка на комета алуминиева рамка, с максимални размери 1400х180х500см, LED бял,  1бр. 3D Пейка от подаръци алуминиева рамка, с максимални размери 200х60х90см, LED бял/червен, 1 бр. 3D Надпис 2023г., Размери H - до 230см, Арка H- до 300см, дължина до 600см.
- Артикулите, предмет на Обособена позиция № 1 следва да са нови и неупотребявани. Доставените артикули да бъдат придружени със съответните сертификати и гаранционни карти, както и да отговарят на приложимите български и/или европейски изисквания за безопасност на материалите.
Посочените в техническата спецификация технически параметри и характеристики на доставката за Обособена позиция № 1 трябва да бъдат спазвани от участниците, като могат да бъдат замествани с еквивалентни, без това да нарушава действащите норми и стандарти и поставените с тях изисквания.
- Доставените продукти за Обособена позиция № 1 следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране....
 
ПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка, за Обособена позиция No 1: „Изготвяне на идейна
концепция и визуално представяне на коледно-новогодишна украса, както и доставка и монтаж на артикулите за нейното
изпълнение“: Призма Лайт Про ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, бул. Осми Приморски
Полк“ No128, ЕИК: 206302071, представлявано от Мими Едрева управител, предложило да изпълни Обособена позиция No 1 от
поръчката за обща цена в размер на 87 600 лв. (словом: осемдесет и седем хиляди и шестстотин лв.) без вкл. ДДС или 105 120
лв. (словом: сто и пет хиляди сто и двадесет лв.) с вкл. ДДС
 
 
Това пише в Решението на кмета за избор на изпълнител, основаващо се на протокол от работата на комисията по обществената поръчка от 14 юли.
 
Фирмата е била единственият участник

Кулинарен мастър клас за учениците от специалност „Кетъринг” и техните преподаватели организира в рамките на два дни ПГТ „Алеко Константинов” – Ямбол. Преподавател в тайните на кулинарното изкуство е шеф Милен Златев, бивш възпитаник на училището и един от най-популярните шеф-готвачи в България. Курсът започна днес, като ще продължи и в съботния ден.

Страница 16 от 654
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo