×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На 1 декември в Ямбол пристигат представители на Европейската комисия

Понеделник, 28 Ноември 2022 11:16

 

На 1.12.2022 г. експерти от Европейската комисия ще посетят Ямбол, за да се запознаят с проектите, реализирани от Община Ямбол по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. За целта е планирана визита на площадката на Пречиствателната станция за отпадни води в града, реализирана по проект BG16M1OP002-1.005-0001 „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза“, както и посещение на площадката на компостиращата инсталация на гр. Ямбол, реализирана по проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

На срещата ще присъстват представители на Европейската комисия и на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Двата проекта бяха изпълнени през програмен период 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, от държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.

Общият размер на инвестицията за строителството на компостиращата инсталация е 3 702 737,60 лева. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963,78 лева. Държавният бюджет на Република България отпусна 382 405,37 лева безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368,45 лева.

Общата стойност на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол– изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза“ по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г., финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ е в размер на 44 419 346,93 лв.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигури чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 31 152 931,10 лева, от държавния бюджет на Република България – 5 497 576,08 лева безвъзмездна помощ. По проекта е включено и недопустимо за финансиране ДДС в размер на 6 635 318,92. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лв.

Read 380 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo