×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Общински съвет – Ямбол гласува промяна на бюджета на Общината за ремонт и изпълнение на инфраструктурни обекти Featured

Четвъртък, 29 Септември 2022 18:09

Общинските съветници в Ямбол приеха промяна на бюджета на Община Ямбол за текущ ремонт на ведомствен път към регионалното депо за управление на отпадъците и изпълнение на инфраструктурни обекти, сред които проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение, проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“, облагородяване на тревни площи и др.


В капиталовия списък на община Ямбол за 2022 година са включени обекти „Проектиране и изграждане на осветление на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4“ на стойност 25 600 лв. и „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.5-32.3 и 87374.532.4“ на стойност 127 800 лева, с източници на финансиране изцяло от дарения.


Общинските съветници решиха двата обекта да се обединят. Наименованието на обединения обект е „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4”. Това налага да се актуализира капиталовия списък за 2022 година.


За проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение Община Ямбол е обявила обществена поръчка, но в указания срок не е постъпила нито една оферта. Поради повишение на цените на строителните материали, горивата, разходите за труд и механизация, които са обусловени от инфлационните процеси в страната, необходимите средства за строително-монтажните работи за изграждането на комбинираната асфалтова алея се оказват недостатъчни. Необходимо е първоначално предвидените средства да бъдат увеличени с 54 000 лева. Общата стойност на обекта ще бъде в размер на 207 400 лева.


От капиталовия списък на общината за 2022 година ще отпадне обект „Проектиране и изграждане на осветление на многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“ на стойност 40 000 лева и сумата ще бъде прехвърлена в капиталовия списък за обект „Проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“. Стойността на обекта да бъде в размер на 100 000 лева.


Във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма на община Ямбол, в която е заложено поетапно облагородяване на обществено достъпни пространства и осигуряване на повече занимания за активен отдих на населението, е проектиран благоустройствен обект, който включва изграждане на открити площадки за спорт и игра в двора на бившето Начално училище „Ради Ив. Колесов”, намиращо се на ул. „Ж. Андреев“ № 112.
С проекта се предвижда обособяване на открити пространства за игра, фитнес и баскетбол. Проектираната детска площадка предвижда обособяване на 2 самостоятелни игрови зони, в които са заложени съоръжения с висока игрова стойност и други елементи от градското парково обзавеждане. Проектираното игрище с размери 17.00 х 13.00 м е предназначено за баскетбол 3 х 3 или стрийтбол. Непосредствено до игрището за баскетбол се предвижда монтиране на фитнес съоръжения.
Проектираните строително-монтажни работи излизат извън обхвата на инвестиционни проекти на открити площадки за игра и Общински съвет – Ямбол реши наименованието на обекта да се промени - „Благоустрояване и изграждане на открита площадка за игра, спортна площадка и фитнес на открито на ул. „Ж. Андреев“ № 112 / бившето НУ ”Ради Ив. Колесов”, гр. Ямбол, ПИ 87374.556.269”, за да бъдат финансирани всички дейности.


В момента се извършва ремонт на ул. „Търговска” в граници с ул. „Срем” и ул. „Граф Игнатиев”. След приключването му е предвидено облагородяване на тревните площи, което ще бъде извършено от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”. Заявени са необходимите дръвчета и тревна смеска, които са подходящи за градска среда. За по-доброто прихващане и поддържане на зелените площи е необходимо изграждането на автоматизирана поливна система. Общинските съветници гласуваха то да бъде включено в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 година.


На заседанието беше прието и предложение относно осигуряване на допълнителни средства на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния- 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, както и предложение относно осигуряване на допълнителни средства на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“.


Съветниците приеха и План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 годинa и др.

 

Пресцентър на община Ямбол

Read 232 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo