×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

29 септ. В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ЯМБОЛ ДНЕС. Честитиха ли рождения ден на Featured

Четвъртък, 29 Септември 2022 03:47

вожда им Славов новата група съветници? Попкръстева купи ли китки? Какво ли си пожелаха - реката отново да се превърне в блато? И сливенска фирма 2024 г да отчете вече поне не 1.4 млн, а 3 милиона лева  печалба от почистването на Ямбол?
Определено ще има интрига. Интересно как ще реагират пертийните представители.

 

 

 1. Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2021г.- Приложения;- Одитен доклад;- Протокол от обществено обсъждане.

 2. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

 3. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 4. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка II–ри клас с брой ученици под минималния – 13, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

 5. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 12 и една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2022/2023 година в СУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

 6. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка VIII–ми клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2022/2023 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

 7. Предложение относно участие на Община Ямбол в СНЦ "Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни".

 8. Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД, ЕИК 206618781.

 9. Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.

 10. Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.

 11. Предложение относно приемане на План за устойчива градска мобилност и Програма за развитие на туризма и стратегия за опазване на културното наследство на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 година. 
 12. Предложение относно обявяване на общински недвижим имот кризисен център за публична общинска собственост.

 13. Предложение относно определяне на цена на право на строеж и сервитут за изграждане на обект: „Кабели СрН 20 kV от СРС № 24 до нов БКТП в ПИ 77030.36.207 и от БКТП до СРС № 58 и съществуващ кабел СрН на БКТП „Компост“, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове в землището на община Тунджа и община Ямбол“.

 14. Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, находящ се на ул. "Богдан", бл.7, вх.А, ет.1, ап.3.

 15. Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ 87374.539.108 за построяване на външна стълба и подемна платформа с площ 10.6 кв. м., във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.539.108.6.2 по КК на гр. Ямбол от жилище – апартамент във фризьорски и козметичен салон“, ул. „Преслав“ № 32.

 16. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.133 по КК на град Ямбол, м. Кайнашки баир.

 17. Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на спортен клуб по акробатика Керязов Ямбол.

 18. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

 19. Предложение относно прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на ОП "Комунални и обредни дейности".

 20. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-6065, кв. 51 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.556.181 по кадастралната карта, находящ се на ул. “Георги Шейтанов“ № 9.

 21. Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

 22. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ X-96 и УПИ XI-96,98 кв. 120 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и едновременно изработване на РУП.

 23. Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода 01.07.2021г. до 01.09.2022г.

 24. Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

Read 172 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo