×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В Ямбол се проведе заключителна Featured

Понеделник, 11 Юли 2022 15:45

 пресконференция по проекта за създаване на Кризисен център

На 11 юли /понеделник/ в зала № 107 на Община Ямбол се проведе заключителна пресконференцията по проект: № BG16RFOP001-1.017-0003-С01„Създаване на Кризисен център в община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

„Социалната услуга вече е предоставена на лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация не само в община Ямбол, а на територията на цялата страна. Потребителите ще могат да ползват услугата до 6 месеца в рамките на една календарна година. Капацитетът на Кризисния център е 12 души“, подчерта кметът на община Ямбол Валентин Ревански. Той допълни, че се надява на добра съвместна работа с ангажираните институции.

На пресконференцията екипът за организация и управление представи резултатите от изпълнението на проекта по дейности:

-   организация и управление;

- изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор и въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнените строително-монтажните работи бяха външни и вътрешни. Външните включваха: полагане на топлоизолация по стени и покрив, подмяна на дограма, съгласно задължителните енергоспестяващи мерки, благоустройство на дворното пространство, достъпна среда – асансьор, газоснабдяване и др. При вътрешните строително-монтажни работи бяха изградени нови електрическа, ВиК и пожароизвестителна инсталации, както и отопление, климатизация, облицовъчни работи, полагане на различни видове подови настилки, оборудване и обзавеждане и др.;

-     изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор;

-   дейности за информация и комуникация;

-   извършване на одит на проекта;

-   подготовка и провеждане на тръжни процедури;

-   доставка на оборудване и обзавеждане;

- обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики.

Общата стойност на проекта е 705 876. 86 лева - безвъзмездна финансова помощ.

Read 491 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo