×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Спокойствие за общинските наематели ЗАСЕГА

Сряда, 09 Март 2022 18:40


ри-членен състав на Административен съд Ямбол отпвърли протест на Прокуратурата срещу приетата от Общински съвет Ямбол през април миналата година Наредба за общинските жилища. Прокуратурата има възможност да обжалва в ъв Върховния административен съд.

 

съдът приема, че оспорената Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № ХХІІІ-20/22.04.2021г. на Общински съвет Ямбол, е приета от компетентен орган, на валидно правно основание, при спазване на изискванията за кворум и мнозинство. Наредбата е обоснована с достатъчно мотиви и при осигурено участие на заинтересовани лица, поради което протестът с искане на отмяната й поради допуснати съществени процесуални нарушения следва да се отхвърли като неоснователен, ведно с претенцията за разноски.

Изходът на спора обуславя и основателност на претенцията от името на Общински съвет Ямбол за юрисконсултско възнаграждение. По делото страната е защитавана от М.К., началник отдел „Правни дейности“ в Община Ямбол – правоспособен юрист, поради което в полза на община Ямбол се следва юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100лв., съобразно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Водим от горното, на основание чл. 193, ал. 1 от АПК съдът

Р Е Ш И : 

ОТХВЪРЛЯ протеста на А.С.– Зам.административен ръководител – Зам.районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол против Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № ХХІІІ-20/22.04.2021г. на Общински съвет Ямбол, с искане на отмяната й поради допуснати съществени процесуални нарушения.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на Районна прокуратура – Ямбол за присъждане на разноски по делото.

ОСЪЖДА Районна прокуратура-Ямбол да заплати на Община Ямбол, гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ №7, разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100(сто)лева. 

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/ не се чете           ЧЛЕНОВЕ:   1. /п/ не се чете

  1.      2. /п/ не се чете
Административно дело 4 / 2022 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА Решение 08.03.2022 Свали  
Read 436 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo