×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

24 юни- Редовно Заседание на Общинския съвет на Ямбол,

Сряда, 23 Юни 2021 19:36


свикано от Председателя му Антон Шиков на 24 юни, ще включва разглеждането и вземането на решения по следните точки:

Предложение относно подписване на Споразумението на кметове за климата и енергията.
Предложение относно проведена конкурсна процедура за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и откриване на нова такава. Приложение - Договор (проект)
Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ IV в кв.78а, ул. "Н. Петрини" 25.
Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собственик на имот, предвиден за отчуждаване, ул. "Цар Асен" 21.
Предложение относно придобиване в собственост от Община Ямбол на недвижим имот, находящ се на ул. "Анка Александрова" № 1.
Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" бл.2, вх. Г, ет.8, ап.83.
Предложение относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на сграда с идентификатор 87374.547.18.31, кв.19, ж.к. "Диана" и определяне на пазарна цена.
Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.
Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Крали Марко" № 2.
Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се на ул. "Жеко Андреев" № 120.
Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.
Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник ОП ПЗО и СП.
Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол".
Предложение относно увеличаване дяловото участие на Община Ямбол в МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол.
Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.
Предложение относно искане за отменяне на решение № XII-16/24.09.2020 г. на общински съвет - Ямбол относно изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите” и одобряване на задание за същите.

 

Бел. Яс Дневният ред е предварителен

.

Read 624 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo