×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

705 /от 1035/ са подадените заявления за полагащите се по 300 лева на първокласник

Понеделник, 13 Септември 2021 12:27

705 /от 1035/ са подадените заявления за полагащите се по 300 лева на първокласник
, съобщи директорът на Дирекция социално подпомагане Ямбол Мария Славова. И напомня:


Всички семейства, чийто деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г.

 

Средствата се отпускат независимо от техните доходи, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки, и приемни семейства, както и на настойник/ попечител, който отглежда такова дете.

Към настоящият момент броя на депозираните заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ –Ямбол за ученици, които са записани да учат в първи клас е 705, 

Помощите се изплащат на два транша, като 50 на сто от нейния размер /150 лв./ се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът /150 лв/ се изпаща в началото на вторият учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако: детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас , освен ако това не е възможно поради здравословното му състояние, ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа.

Финансовата подкрепа се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, попълнена от пълнолетно лице, като към нея са приложени удостоверение, че детето/децата/ е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

 

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

- лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта /за справка/;

- чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис.

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане

Напомням, че срока за подаване на този вид заявления е до 15.10.2021 г., като помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

 

Read 383 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo