×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

31 МАРТ заседание на ОбС Стралджа

Сряда, 30 Март 2022 23:12

     32-то заседание на ОбС Стралджа е насрочено за 31 март 2022г. от 10,00ч. в заседателна зала „Велчо Тончев Димитров“. В дневния ред, оповестен от инж.Иван Митев, председател на ОбС, фигурират 12 точки. На вниманието на съветниците ще бъдат Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на общината и за наблюдение и контрол  на въздействието върху околната среда  в резултат прилагане на ОУП за 2021г., Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от нея – Общинска програма за управление на отпадъците през 2021г., Годишен доклад за 2021г. за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027г., Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021г. Предстои обсъждане проект за изменение  на Наредба №2 за реда за придобиване на право  на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи одобряване на инвестиция  за 2022г. направена от ВиК ЕООД Ямбол. Той е вносител и на докладна записка за удостояване на Славка Митева Калчева със званието „Почетен гражданин на Стралджа“. Очаква се съветниците да приемат и Отчет по изпълнение на дейностите  от Общинската програма за закрила на детето за 2021г. и Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

Read 244 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo