×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На 9 май от 11 ч.  в Стралджа  ще  се открие строителна площадка на три общински пътя на

Вторник, 07 Май 2019 18:20


територията на община Стралджа по

 

ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ                                            № 28/07/2/0/00453 от 22.11.2017г. 

С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на следните пътни отсечки:

  • Път JAM2057 /III-707 Воденичане - Палаузово/ - Иречеково от км 0+007,71 до км 4+307,80
  • Път JAM1052 /І-7, Петолъчката - Ямбол/ - Зимница - Чарда – Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00
  • Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа - Атолово/ - Маленово от км 0+000.00 до км 4+640

Обща дължина на рехабилитираните пътни участъци – 13, 05409 км.

Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. Или 7 030 603 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Място на събитието:  на кръстовището в Стралджа за Маленово

 

                                                                              

                ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ                                            № 28/07/2/0/00453 от 22.11.2017г. 

С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на следните пътни отсечки:

  • Път JAM2057 /III-707 Воденичане - Палаузово/ - Иречеково от км 0+007,71 до км 4+307,80
  • Път JAM1052 /І-7, Петолъчката - Ямбол/ - Зимница - Чарда – Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00
  • Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа - Атолово/ - Маленово от км 0+000.00 до км 4+640

Обща дължина на рехабилитираните пътни участъци – 13, 05409 км.

Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. Или 7 030 603 лв. с ДДС.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Read 673 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo