×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

КАКВО ПРЕДСТОИ ТАЗИ СЕДМИЦА ОТ ХРОНОГРАМАТА НА ИЗБОРИТЕ

Понеделник, 07 Юни 2021 02:13


ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпили промени Чл. 144, ал. 5
и ал. 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден
08.06.2021 г.
Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите Чл. 137, ал. 1
Чл. 145, ал. 1 не по-късно от 32 дни преди изборния ден 08.06.2021 г.
17.00 ч.
Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК
Чл. 257, ал. 4 не по-късно от 32 дни преди изборния ден 08.06.2021 г.
17.00 ч.
РИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл Чл. 154, ал. 5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите Чл. 155, ал. 1 не по-късно от 32 дни преди изборния ден до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
РИК незабавно се произнася по искането за заличаване на инициативния комитет Чл. 155, ал. 1
не по-късно от 32 дни преди изборния ден 08.06.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи Чл. 255, ал 1 не по-късно от 32 дни преди изборния ден до 17.00 ч.
на 08.06.2021 г.
РИК регистрира кандидатските листи Чл. 255, ал. 2 не по-късно от 32 дни преди изборния ден 08.06.2021 г.
РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация Чл. 254, ал. 6 31 дни преди изборния ден 09.06.2021 г.
ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции Чл. 138
Чл. 146 31 дни преди изборния ден
09.06.2021 г.
ЦИК приема с решение условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите Чл. 57, ал. 1, т. 22 не по-късно от 31 дни преди изборния ден 09.06.2021 г.
ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост от Българската национална телевизия и Българското национално радио Чл. 189, ал. 3 не по-късно от 31 дни преди изборния ден
09.06.2021 г.
ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява Чл. 57, ал. 1, т. 21
Чл. 262, ал. 1 не по-късно от 31 дни преди изборния ден 09.06.2021 г.
ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания Чл. 192 не по-късно от 31 дни преди изборния ден
09.06.2021 г.
ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата Чл. 189, ал. 4 не по-късно от 31 дни преди изборния ден
09.06.2021 г.
При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат
РИК се произнася с решение незабавно Чл. 258, ал. 4 не по-късно от 30 дни преди изборния ден
10.06.2021 г.
Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден Чл. 258, ал. 5 предл. 2 не по-късно от 30 дни преди изборния ден до 17.00 ч. на
10.06.2021 г.
РИК незабавно се произнася с решение относно вписването на новия кандидат Чл. 258, ал. 5 предл. 2 не по-късно от 30 дни преди изборния ден 10.06.2021 г.
ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината
Чл. 57, ал. 1, т. 19 не по-късно от 30 дни преди изборния ден 10.06.2021 г.
Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации Чл. 18, ал. 3 не по-късно от 30 дни преди изборния ден
10.06.2021 г.
Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие
Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК
Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато не е постигнато съгласие Чл. 91, ал. 8
Чл.91, ал. 9
Чл. 91, ал. 7
и ал. 12 не по-късно от 30 дни преди изборния ден 10.06.2021 г.
Откриване на предизборната кампания Чл. 175 30 дни преди изборния ден
от
11.06.2021 г.
Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си Чл. 198, ал. 6 не по-късно от откриване на предизборната кампания
11.06.2021 г.
ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Чл. 259, ал. 2 не по-късно от 27 дни преди изборния ден 13.06.2021 г.
ЦИК извършва проверка на кандидатите Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2
чл. 247, т. 2 и 3 не по-късно от 27 дни преди изборния ден
13.06.2021 г.

 

Last modified on Събота, 03 Юли 2021 18:57
Read 682 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo