×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗАПОЧНАХА ПУБЛИЧНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Вторник, 09 Април 2024 15:36

На 9 април 2024 г., екипът на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ-Ямбол), като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион проведе публично обсъждане на 4 концепции за ИТИ, в които са заложени дейности на територията на област Ямбол. Водещи партньори в концепциите са Общините Ямбол, Бургас, и Сливен и Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве”.

В обществената дискусия се включиха партньорите по проекта, представители на местната администрация, общински съветници, медии, граждани и други заинтересовани лица.

Събитието откри кметът на община Ямбол - г-н Валентин Ревански, който описа предстоящите инвестиции и значението им за града и региона, а управителят на ОИЦ-Ямбол г-жа Станислава Иванова акцентира върху новия интегриран подход в регионалното развитие.

Първа бе представена концепцията на Община Бургас „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ от г-жа Мария Куманова Директор „Дирекция демографски политики, мониторинг и координация“ в Община Бургас. С концепцията се цели подобряване на здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура и достъпа до услуги, като основен фактор за определяне качеството на живот в региона, вкл. подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги, както и осигуряване на равен достъп до ползването на услугите от населението в региона. Прогнозният бюджет е 199 202 705 лв., като при одобрение на концепцията те ще бъдат осигурени от Програмите „Развитие на регионите" (ПРР), „Образование“ (ПО), „Развитие на човешките ресурси“(ПРЧР) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г.

Последва представяне на концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“, с водещ партньор Община Сливен от г-жа Митка Крълева - Началник отдел „Общинско развитие, проекти и програми" в Община Сливен. Тя включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални парка в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона - Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, изграждане на обекти за спорт и рекреация, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция", „Връзка на образованието с пазара на труда" на ПО и „Насърчаване на младежката заетост" на ПРЧР. Предвидената БФП е 74 000 000 по ПРР, ПО и ПРЧР.

Концепцията с водещ партньор Община Ямбол „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“ бе представена от г-жа  Венцислава Петрова - Главен експерт Отдел „Европейско финансиране и програми“. Проектното предложение обхваща инвестиции в образователна инфраструктура, подобряване на зелената градска среда чрез изграждане на зелени пространства за широко обществено ползване, подобряване на визуалните качества както на жилищните територии, така и на обособени паркови пространства, подходящи за развитие на устойчиви форми на туризъм и спорт. Включени са също изграждане на нови транспортни комуникации, създаване на възможности за алтернативни и екологични форми на придвижване на населението чрез разширяване на велосипедната и пешеходна инфраструктура. Предвидените инвестиции са на стойност 49 500 000 лв. БФП по програмите ПРР и ПОС. В обсъждането се включи и инж. Мариела Русева - началник отдел в Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и проекти за Териториално сътрудничество  на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, представляваща едни от партньорите.

Последната концепция на Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве” беше представена от управителя на сдружението д-р Пенко Пенков. Инвестициите, заложени в концепцията са в секторите здравеопазване, социални услуги, култура, икономика, наука, иновации и туризъм, в т.ч. инфраструктура и оборудване за масов спорт, мерки за насърчаване на туризма, мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и оборудване на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечени и труднодостъпни места. Предвижда се развитие и надграждане на регионален иновационен клъстер, производствени инвестиции за повишаване конкурентоспособността на предприятия и създаване на работни места, здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора с увреждания, хоспис центрове, социални домове, модернизиране на здравна инфраструктура и създаване на нови болнични услуги, производствена инфраструктура за иновативен био продукт за здравословен живот.

Присъстващите в залата изразиха мнение, че всички предложени инвестиции са необходими, навременни и решаващи за развитието на Ямболска област.

В попълнените по време на събитието анкетни карти е изразена безрезервна подкрепа за изпълнението на предвидените интегрирани концепции.

Публичните обсъждания, организирани от ОИЦ-Ямбол продължават през следващите три дни в общините „Тунджа", Стралджа и Елхово.

Областен информационен център – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Областен информационен център – Ямбол

Тел. 046/62 01 89

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Facebook: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol

Read 498 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */