×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кметът на Болярово спечели дело срещу Б.М.Б. от ГЕРБ. Съдът му даде и изпълнителен лист... за 600 лв.

Сряда, 17 Август 2022 13:50

Върховният административен съд е отхвърлил жалбата на Бойко Методиев Борисов, като представляващ ПП ГЕРБ за отстраняване от длъжност на кмета на Болярово Христо Христов

 

С Решение № 7576 от 04.08.2022 г. по адм. д. № 4496/2022 г. по описа на ВАС касационната инстанция отменила първоинстанционното решение и отхвърлила жалбата на ПП „ГЕРБ“-София,

 

Ямболският административен съд, в закрито заседание на шестнадесети август две хиляди двадесет и втора година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ СТОЯНОВА

 

при Секретаря Красимира Юрукова-Стоянова, разгледа докладваното от Съдията адм. д. № 128 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 405, ал. 1 от ГПК и е образувано по молба от адвокат Ж.К.от АК-Ямбол, пълномощник на Х.Д.Х. в качеството му на кмет на община Б., заинтересована страна по адм. д. № 128/2022 г. по описа на Административен съд-Ямбол. С молбата е заявена претенция за издаване на изпълнителен лист за присъдени разноски. Към молбата е приложен документ за внесена държавна такса за издаването на ИЛ.

След като се запозна с молбата, съдът намери същата за основателна. Съображенията за това са следните:

Адм. д. № 128/2022 г. по описа на ЯАС е образувано по жалби на Б.М.Б. в качеството му на председател и представляващ ПП ГЕРБ, ЕИК 175248466, чрез Д.А.И. в качеството му на пълномощник на ПП ГЕРБ, на Х.С.Н. *** и на Д.Н.Д. – общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в ОбС-гр. Б., против Решение № 75-МИ/13.04.2022 г. на Общинска избирателна комисия–Б., с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, вр. чл. 42, ал. 4, вр. чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, е постановен отказ да бъде констатирано прекратяване предсрочно пълномощията на Х.Д. ***, обявен за избран с Решение 62-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 69/01.11.2019 г. на ОИК-Б.. По жалбите съдът се произнесъл с Решение № 76 от 27.04.2022 г., с което отменил оспорения административен акт и върнал преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебното решение по тълкуване и прилагане на закона, за което определил 3-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт. С Решение № 7576 от 04.08.2022 г. по адм. д. № 4496/2022 г. по описа на ВАС касационната инстанция отменила първоинстанционното решение и отхвърлила жалбата на ПП „ГЕРБ“-София, като присъдила в полза на Х.Д.Х. разноски в касационното производство в размер на 600 лева. Съобразно действащата нормативна уредба съдебният акт на ВАС като неподлежащ на обжалване е влязъл в законна сила от датата на постановяването му, поради което и по аргумент от чл. 404, т. 1 от ГПК подлежи на принудително изпълнение в частта за разноските, доколкото по делото липсват данни за доброволното им заплащане от страна на длъжника. Ето защо съдът намира, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като се постанови разпореждане за издаване на изпълнителен лист.

Заплатената от молителя такса в размер на 5 лева за издаването на ИЛ не следва да се присъжда поради липса на правно основание за това с оглед приетото в Определение № 11856 от 22.11.2021 г. по адм. дело № 11306/2021 г. на ВАС, че този вид такса е за сметка на кредитора.

 

Водим от горното и на основание чл. 406, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, ЯАС

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на Х.Д.Х. в качеството му на кмет на община Б., с постоянен адрес:***, и с посочен съдебен адрес:***, офис 3, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., адвокат Ж.К.от АК-Ямбол, против ПП„ГЕРБ“, ЕИК 175248466, с адрес: гр. София, пл. ***, с председател и представляващ Б.М.Б., с адрес за призоваване: гр. Ямбол, ул. ***, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Д.А.И. - пълномощник на ПП ГЕРБ съгласно Пълномощно с № КО-Г-028 от 14.04.2022 г., за сумата от 600 (шестстотин) лева, съставляваща направени пред касационната инстанция разноски, присъдени с влязлото в сила Решение № 7576 от 04.08.2022 г. по адм. д. № 4496/2022 г. по описа на ВАС.

 

Разпореждането ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчване на разпореждането, а за ответника – от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

 

Read 1371 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo