×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Битие и активност в 47-то Народно събрание на избраните в Ямболския

Четвъртък, 04 Август 2022 04:04

избирателен район депутати.

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Дата на раждане : 1/06/1986
Професия:
Езици:
Избран(а) с политическа сила: Продължаваме Промяната, 28.00 %

ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИ СТРУКТУРИ
47-о Народно Събрание член 3/12/2021 - 3/12/2021
47-о Народно Събрание зам.-председател на НС 3/12/2021 - 1/08/2022
Парламентарна група "Продължаваме Промяната" член 3/12/2021 - 1/08/2022
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член 22/12/2021 - 1/08/2022
Комисия по конституционни и правни въпроси член

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 47-254-01-3
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 47-254-01-53
Законопроект за противодействие на корупцията 47-254-01-63
Проект на решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения 47-154-02-43
Проект на решение за избиране на Комисия по туризъм 47-154-02-29
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие 47-254-02-15
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз 47-254-02-9
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО 47-254-02-11
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 47-254-02-8
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа 47-254-02-7
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 47-254-02-14
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 47-254-02-16
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество 47-254-02-12
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония 47-254-02-10
Проект на решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива 47-254-02-13
Проект на решение за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа 47-254-02-46
Проект на решение за приемане на Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка 47-254-02-4
Проект на решение за промяна на дните на ваканция на Народното събрание по чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 47-154-02-17
Проект на решение за промяна на състава на Временната (анкетна) комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание 47-154-02-10
Проект на решение за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея

В ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
20/06/2022
Въпрос към Асена Сербезова Министър на здравеопазването в оставка относно "изграждането на нов болничен комплекс в гр. Ямбол"
Отговорено в зала на 8/07/2022

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНИ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Внесено на 4/04/2022 47-254-04-159
Законопроект за събиране на вземания по потребителски договори
Внесено на 9/06/2022

Read 188 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo