×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболски общински съветник не успя /засега/ да осъди националните НАП и ВАС на над четвърт милион лева

Понеделник, 20 Август 2018 12:41


162861.96 лв. (сто шестдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки) обезщетение за имуществени вреди от поведението на националните власти
Както и заплатените адвокатски възнаграждения във връзка с инициираното производство по установяване на данъчни задължения и обжалването му по административен и по съдебен ред - 7000 лева; лихвите върху сумата 162861.96 лв. от датата на плащането й (06.07.2012 г.) до датата на предявяване на исковата молба в размер на 77 000 лева; 10 000 лева - обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди от нарушението на правото на Европейския съюз; лихвите върху тази сумата 10 000лв. от датата на издаване на РА - 07.03.2012 г., до датата на предявяване на исковата молба в размер на 5 000 лева; лихвите върху сумите -162861.96лв. и 10000лв., начислени от датата на исковата молба до окончателното им плащане.
В ИМ се твърди, че за „Дикс 2001" ЕООД възниква право на обезщетение за вредите, които е претърпяло от нарушения на правата му, произтичащи от административни практики на национални органи, които противоречат на правото на ЕС, както и от неправомерни действия на органи на съдебната власт,

В ИМ се твърди, че „Дикс 2001" ЕООД търпи и неимуществени вреди от нарушението на правото на Европейския съюз, които оценява на 10000 лева. След налагането за запорите и издаването и потвърждаването на РА, дружеството губи безупречната си репутация на коректен търговец, който зачита правилата на законите и бизнеса. Засегната е не само сферата на текущите търговски интереси на ищеца, но и репутацията му от официалното становище на ответниците, че е допуснал закононарушения, изразяващи се в неправомерно ползване на данъчен кредит. Ищецът сочи съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и на СЕС, според която юридическите лица имат право да претендират обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди, които се съизмеряват с вредите на техните представители

ЯОС отхвърли иска на ДИКС 2001. Решението подлежи на обжалване
http://www.os-yambol.org/ser/final/2018/08/0063d817/06641118.htm

Read 1493 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo