×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Пак се интересуват от стойността на юридическите услуги, които плаща /община Ямбол/

Събота, 18 Август 2018 01:39


от парите на данъкоплатците община Ямбол. Едва ли ще е случайно. Питането е по Закона за достъп до информация от член на ИК да спасим град Ямбол от кмета", който беше номинаран за националната награда, на на фондация „Програма Достъп до Информация

бел. Яс - само през юли община Ямбол е платила 3540 лева на адвокатска кантора от столицата по дело, което загуби /на първа инстанция в съда. Срещу кантората е бил адвокат ,с хонорар 600 лева. Тоест - дотук 4140 лева. плюс 50 лв държавна такса... Е, има и втора инстанция, де. Ама...

До кмета на                                

Община Ямбол                          

инж. Георги Славов                 

копие:                                                     

До председателя на АС Ямбол

г-жа Димитринка Стаматова 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков, адрес гр.Ямбол, ..........

телефон ........ E mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаема г-жо Стаматова,

Моля на основание закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена писменна информация за Разходи и Приходи на Община Ямбол по всички приключени съдебни дела през периода декември 2013г. до август 2018г., по които Община Ямбол е страна, като бъдат посочени:

 1. Вид и номер на делото;
 2. Съдебна инстанция;
 3. Име на ответната страна/ищец срещу община Ямбол;
 4. 3. Номер и дата на съдебното решение;
 5. Вид на разхода – адвокатски хонорар, плащане за експертиза или обезщетение;
 6. Вид на прихода – обезщетение или възстановени разходи за защита, експертиза или други съдебни разноски;
 7. Име на защитника на Община Ямбол.

Държа да уточня, че за исканата от мен информация не е необходимо съгласието на трети лица тъй като тя попада в условията на чл.13 ал.4, чл.17 ал.2 и чл.31 ал.5 от ЗДОИ и за нея е налице надделяващ обществен интерес предвид свързаността ѝ с бюджета на Община Ямбол.

Моля информацията да ми бъде предоставена в писмен вид на електронната поща или CD, а в случай, че не е възможно предоставянето ѝ в електронен вид, моля да ми бъде предоставена като справка на хартиен носител.

            Уважаеми г-н Славов,

Уважаема г-жо Стаматова,

Това мое заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ е 100% копие на искането на г-жа Мариета Стефанова Сивкова направено от нея до кмета на Община Ямбол чрез писмо Вх.№ 2801-02134 / 16.01.2014 г., като от мен е променен само периода на искането! На получения отказ от страна на Община Ямбол за достъп до обществена информация в последствие  г-жа Мариета Сивкова е завела съдебен иск, който е спечелила  с окончателно влязло в сила Решение №18/4.2.2015г. на АС Ямбол,  потвърдено с Решение № 1576 от 12.2.2016 на ВАС на РБългария! В законна сила от 12.2.2016г.!

Предварително правя следното уточнение към заявлението си, също 100% копие на  уточнението  на г-жа Мариета Сивкова(писмо Вх.№ 2801-06516 / 11.02.2014 г. на Община Ямбол):

„Информацията за всяко приключило дело следва да включва:

 1. Вид /гражданско, търговско, административно или наказателно/ и номер на делото;
 2. Съдебна инстанция /съдът, в който е било образувано делото и номера на съответния съдебен състав/;
 3. Име респективно наименование на насрещната страна;
 4. Номер и дата на влезлия в сила съдебен акт, с който е приключило делото;
 5. Размера на изплатените суми от страна на община Ямбол за съдебни разноски /адвокатски хонорар, съдебна експертиза/;
 6. Размера на присъдените на община Ямбол съдебни разноски;
 7. Размера на присъдените на насрещната страна съдебни разноски;
 8. Име на процесуалния представител на Община Ямбол.“

Прилагам копие от писма  Вх.№ 2801-02134 / 16.01.2014 г. и Вх.№ 2801-06516 / 11.02.2014 г. на Община Ямбол

Суважение: ...........................

                       /И.Кърцъков/

Read 1537 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo