×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кметът Славов от 13-(10)-ти го няма на работа. Вчера го замествала Бицова

Сряда, 21 Януари 2015 04:37

Миналата седмица беше Драгнев. Научаваме го от  подписано от Бицова вчера обявление, че:за до - 77 299.99 лв. (бел. Яс - какво търговско мислене) В Агенцията за обществени поръчки (без да сигнализират за това медиите, както е по Закон) вече е публикуван съответното обявление.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&;;doc_id=643517&newver=2

Утре е "водопроводното дело" на ВКС на последна инстанция на г-н Славов. Къде ли той вече 8 дни? Нормално е да се притеснява човека, нищо че

ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА....

Обучението ще е до средата на септември тази година, а поръчката е за:

(ГРАДСКАТА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЩЕ СИ ОБЕЧАВА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И НА ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО :) :) :)

Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с 15 обособени позиции.

И включва:
Поръчката възлагана от община Ямбол се състои в провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС, провеждане на 4 специализирани обучения, осигуряване на транспорт за 6 обучения, осигуряване на услуги по настаняване за 6 обученияи осигуряване на храна за три обучения и кафе - паузи за 2 обучения.

Географски информ. системи - 35 човека Позиция 1
Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС на тема: Обучение по Географските информационни системи – основен модул базиран на ArcGIS (за 4 дни) и Обучение по Приложение на ГИС в работата на общинската администрация – WEB базиран модул на географска информационна система (за 3 дни)

Позиция 2
Провеждане на 4 специализирани обученияпо: Обучение 1: Работа с граждани от уязвими групи – 3 дни, 34 служители Обучение 2: Ораторски и презентационни умения – 3 дни, 31 служители Обучение 3: Управление на конфликтни ситуации – 3 дни, 27 служители Обучение 4: Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала – 3 дни, 34 служители


Срок за получаване на оферти или заявления за участие

17.02.2015 г.  Час: 16:00
Read 2258 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo