×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Едно становище за Безистена...(явно в ОА са действали..!!!) Featured

Вторник, 11 Март 2014 05:15

СТАНОВИЩЕ

от Димчо Стоянов Ненчев, член на КИИП Ямбол
в изпълнение решението на срещата при ОУ на 06.03.2014г., 14.00ч.

От участието си в "проблема Безистен" от самото начало и в допълнение казаното от П.Пейчев, С.Камбуров и Д.Сивкова, считам че заплахите за Ямбол са не само относно конструкцията на Безистена, а и процедурно - институционални.
Какво имам предвид:
1. След като включи КИИП за констатиране и решаване на конструктивните проблеми по базовото проектно решение на обект "Безистен", ръководството на община Ямбол напълно изолира колегията, от каквато и да е информация по пре-проектирането - и по същество и като процедури.
Ако бях сигурен, че ръководството на Общината ни игнорира, просто защото счита, че не сме страна в казуса, бих го приел.
Притеснявам се обаче от това, че Общината не предоставя на КИИП информация, защото ще стане ясно, че процедурите по пре-проектирането не са спазени, а се работи по интуиция, съгласно някаква практика или нещо подобно, което досега някак е минавало.
Тоест, Общината работи на принципа "колкото по-малко се шуми, толкова по-добре". А който раздухва проблема, той утре ще бъде посочен с пръст, като главен виновник за евентуалните санкции за гражданите на Ямбол. Нещо, което в момента се демонстрира твърде очевадно с отношението лично към Д.Димитров (сдружение ДЕН (сметището)). В личен план, бих подкрепил всичко, което би оставило тайната "в семейството", но съм сигурен, че това не може да се получи. Вече не може да се получи. Просто, нещата от известно време са извън административно-политическия ресурс на Общината.
Конкретно, няма как да се скрие: избора на нов проектант, общественото обсъждане, завишените разходи, решения на Об.С, съгласуване с НИПК (в условията на откритото несъответствие в дълбочината на фундирането на основното тяло), съгласуване с ОП, ... Затова опасенията ми са, че ОП няма да заплати направените разходи за строителни работи извън утвърдените в първоначалния проект. Което, заедно със заявените (по телевизия ДК, Ямбол) от Г.Славов 250х.лв. оскъпяване, може да доведе до (оптимистично) нови ~2млн.лв. заеми за Общината.
Затова считам, че спешното изясняване на ситуацията е абсолютно задължително.

Предлагам, на база решението на срещата при ОУ на 06.03.2014г., обобщавайки становищата на присъствалите на срещата, ОУ да поиска от кмета на Община Ямбол необходимата информация, изясняваща процедурите по пре-проектирането и гарантираща законосъобразността им.

2. Притеснява ме също, че процедурата "отказ от авторски права - нов проектант - нова цена и нов срок за изпълнение", може да се превърне (ако вече не е) във вариант на елементарна (и затова лесно приложима) корупционна схема, при която финансовата тежест да се понесе изцяло от местното население, което, разбира се, изобщо не си е представяло какво го очаква, когато е подкрепило проекта в началото.
Още по-притеснително е, че подобна ситуация е удобна и за ръководството на ОП (разбирай държавното управление), което санкционирайки (формално абсолютно основателно) "местните", освобождава финансов ресурс, с който може да разшири дейността си, да демонстрира безкомпромисност в управлението на проектите, и в крайна сметка да получи похвали и допълнително материално стимулиране, например. И всичко това, в рамките на закона, и дори не по буквата, а по смисъла му.

Предлагам, областна администрация да проучи тази хипотеза, и ако намери за целесъобразно, ОУ да запознае с нея Министъра на МИП, за да се намери адекватно нормативно решение.

3. Анализа на възникналия проблем поставя и въпроса за ролята и мястото за участието на професионалните сдружения в процесите, съпътстващи обществените поръчки. Защото, от всичко станало дотук, оставам с усещането, че КИИП е използван користно от Общината за някакви съмнителни цели, и след това изхвърлен, като ненужен. Такъв подход КИИП не може да позволи.
Проблемът всъщност е, че подобно унизително отношение към професионалните формации (в случая КИИП) ще доведе до това, че когато възникне подобен истински проблем, няма да има кой да се включи в решаването му. А такива проблеми има и ще има.

Предлагам, без да навлизам в повече подробности, ОУ да запознае с проблема Министъра на МИП, за да се прецизират нормите в тази посока.

4. На края, но всъщност на първо място: за пореден път стана ясно, че Гражданите следва да участват в обществените поръчки не в края (на т.нар."обществени обсъждания"), а в началото, още на ниво идея.

Предлагам, не веднага, но в най-близко време, когато реално стартира Обществения съвет, това да стане една от първите точки за обсъждане. Защото, в крайна сметка сме в ЕС, ползваме фондове на ЕС, ..., а още се занимаваме с ... горното.
 
Надявам се, тревогите ми да се окажат напразни и всичко да се окаже резултат от параноичното ми и конспиративно мислене.
Държа да кажа, че не съм против облагородяването на Безистена, но държа също да подчертая, че управлението на обществения ресурс задължително трябва да се прави видимо и без (или с контролирани) рискове за Гражданите.

КИИП    Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране
ОУ        Областен Управител
НИПК    Научен Институт по Паметниците на Културата
ОП        Оперативна Програма
МИП        Министерство на Инвестиционното Проектиране

07.03.2014, Ямбол            С уважение:                              (Димчо Ненчев)

Last modified on Неделя, 27 Април 2014 08:04
Read 6989 times
Rate this item
(3 votes)

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo