×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Офиц. прессъобщение за ефект. присъда ЗАТВОР за кмета на Ямбол

Понеделник, 14 Юли 2014 15:42

Апелативен съд – Бургас потвърди присъда срещу кмета на Ямбол за престъпление по служба

(бел. Яс Всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда)

пълната присъда тук : http://www.yambolnews.net/index.php/novini/kmet/item/11467
Следва съобщението на Пресцентъра...

 
Информацията тук е на Пресцентъра на Апелативния съд в Бургас
http://www.bgbas.org/proba.htm
 

Апелативен съд – Бургас за втори път потвърди присъдата на Ямболския окръжен съд от 14.11.2011 г., с която кметът на община Ямбол Георги Славов е признат за виновен в това, че през месец септември 2008 г. – месец март 2010 г. в гр. Ямбол, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Кмет на Община Ямбол, с цел да набави облага за „Диана Комерс І” ЕООД – гр. Ямбол, в размер на 2 024 203. 51 лева, е нарушил служебните си задължение и превишил властта и правата си по чл. 15, ал. 1 от ЗОП, чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 41, ал. 2 от ЗОП и чл. 22 от ЗОБ, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Ямбол и общинския бюджет в размер на 2 024 203. 51 лв. Той е осъден на лишаване от свобода за срок от три години и осем месеца, както и на „лишаване от право да заема длъжност кмет на община”. Със същата присъда подсъдимият е признат за невинен по обвинението за „особено тежък случай“ по чл. 282, ал. 3 от НК .

         При направената въззивна проверка Апелативен съд – Бургас намира, че от събраните в хода на досъдебното и съдебно производство материали по делото, обосновано Окръжен съд – Ямбол е направил извод за извършено от Славов престъпление по служба. Правилно първоинстанционният съд е установил фактическа обстановка, описана в мотивите на присъдата. „След направен задълбочен анализ на доказателствата, с нужната конкретика за време, място, механизъм на осъществяване, вредоносен резултат и субективно отражение на всички обективни дадености в съзнанието на подсъдимия, решаващият съд обосновано е приел, че обвинението е доказано по един безспорен и категоричен начин”, посочва решението на въззивния съд. Той приема преценката на първата инстанция, че проведената от общината процедура по Закона за обществените поръчки е формална дори фиктивна, тъй като е осъществена след като кметът вече е възложил на фирмата „Диана Комерс 1” ЕООД да извърши строителството и са договорени параметрите на договора. Въззивните съдии обръщат внимание на поставения от Окръжен съд – Ямбол акцент върху целенасоченото и съзнателно отстраняване на останалите претенденти от участие в обществената поръчка, постигнато чрез липсата на прозрачност относно тази клауза.

Апелативен съд – Бургас намира за законосъобразно заключението на решаващия съд, че подсъдимият е допуснал грубо нарушение на чл.22 от Закона за общинските бюджети, доколкото задължението по въпросния договор възниква със сключването му, а към този момент общината не е разполагала с бюджетни средства за обезпечаване на това задължение. Затова  действията на подсъдимия като кмет са в разрез със задълженията му по цитираната разпоредба.

„Отсъствието на бюджетна обезпеченост на проекта, липсата на финансова рамка, зададена от общината - възложител, след задълбочено проучаване и анализ на необходимото количество работа и неговото икономически обосновано остойностяване, така че да бъде търсена и получена оптималната и икономически изгодна за възложителя цена, е обусловило изпълнението на обекта да бъде извършено при финансови условия, обременяващи и неизгодни за общината, респективно необосновано завишени и облагодетелстващи изпълнителя”, коментира Апелативен съд - Бургас.

Неговото становище е, че подсъдимият като кмет на общината е пренебрегнал изцяло отговорността и задължението към общинския бюджет и е поставил общината и общинския съвет в положение на обвързаност с претенцията на изпълнителя на обекта. Настъпването на тези щети е в пряка причинна връзка с допуснатите от Славов нарушения на вменените му служебни задължения и превишаване на властническите му правомощията.

Въззивният съд споделя извода на първата инстанция, че в конкретния случай са настъпили значителни вредни последици за Община Ямбол, включително финансиране извън механизма, при който се определя общинския бюджет. Настъпилият вредоносен резултат обосновава извод за наличие на изключително висока степен на обществена опасност на деянието.

Предвид добрите данни за личността на подсъдимия, Апелативният съд намира, че деянието не може да бъде квалифицирано като особено тежък случай. Поради присъдата на Окръжен съд - Ямбол се явява правилна и законосъобразна в нейната оправдателна част и следва да бъде потвърдена.

 

14.07.2014 г.Апелативен съд – Бургас потвърди присъда срещу кмета на Ямбол за престъпление по служба

 

 

Апелативен съд – Бургас за втори път потвърди присъдата на Ямболския окръжен съд от 14.11.2011 г., с която кметът на община Ямбол Георги Славов е признат за виновен в това, че през месец септември 2008 г. – месец март 2010 г. в гр. Ямбол, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Кмет на Община Ямбол, с цел да набави облага за „Диана Комерс І” ЕООД – гр. Ямбол, в размер на 2 024 203. 51 лева, е нарушил служебните си задължение и превишил властта и правата си по чл. 15, ал. 1 от ЗОП, чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 41, ал. 2 от ЗОП и чл. 22 от ЗОБ, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Ямбол и общинския бюджет в размер на 2 024 203. 51 лв. Той е осъден на лишаване от свобода за срок от три години и осем месеца, както и на „лишаване от право да заема длъжност кмет на община”. Със същата присъда подсъдимият е признат за невинен по обвинението за „особено тежък случай“ по чл. 282, ал. 3 от НК .

         При направената въззивна проверка Апелативен съд – Бургас намира, че от събраните в хода на досъдебното и съдебно производство материали по делото, обосновано Окръжен съд – Ямбол е направил извод за извършено от Славов престъпление по служба. Правилно първоинстанционният съд е установил фактическа обстановка, описана в мотивите на присъдата. „След направен задълбочен анализ на доказателствата, с нужната конкретика за време, място, механизъм на осъществяване, вредоносен резултат и субективно отражение на всички обективни дадености в съзнанието на подсъдимия, решаващият съд обосновано е приел, че обвинението е доказано по един безспорен и категоричен начин”, посочва решението на въззивния съд. Той приема преценката на първата инстанция, че проведената от общината процедура по Закона за обществените поръчки е формална дори фиктивна, тъй като е осъществена след като кметът вече е възложил на фирмата „Диана Комерс 1” ЕООД да извърши строителството и са договорени параметрите на договора. Въззивните съдии обръщат внимание на поставения от Окръжен съд – Ямбол акцент върху целенасоченото и съзнателно отстраняване на останалите претенденти от участие в обществената поръчка, постигнато чрез липсата на прозрачност относно тази клауза.

Апелативен съд – Бургас намира за законосъобразно заключението на решаващия съд, че подсъдимият е допуснал грубо нарушение на чл.22 от Закона за общинските бюджети, доколкото задължението по въпросния договор възниква със сключването му, а към този момент общината не е разполагала с бюджетни средства за обезпечаване на това задължение. Затова  действията на подсъдимия като кмет са в разрез със задълженията му по цитираната разпоредба.

„Отсъствието на бюджетна обезпеченост на проекта, липсата на финансова рамка, зададена от общината - възложител, след задълбочено проучаване и анализ на необходимото количество работа и неговото икономически обосновано остойностяване, така че да бъде търсена и получена оптималната и икономически изгодна за възложителя цена, е обусловило изпълнението на обекта да бъде извършено при финансови условия, обременяващи и неизгодни за общината, респективно необосновано завишени и облагодетелстващи изпълнителя”, коментира Апелативен съд - Бургас.

Неговото становище е, че подсъдимият като кмет на общината е пренебрегнал изцяло отговорността и задължението към общинския бюджет и е поставил общината и общинския съвет в положение на обвързаност с претенцията на изпълнителя на обекта. Настъпването на тези щети е в пряка причинна връзка с допуснатите от Славов нарушения на вменените му служебни задължения и превишаване на властническите му правомощията.

Въззивният съд споделя извода на първата инстанция, че в конкретния случай са настъпили значителни вредни последици за Община Ямбол, включително финансиране извън механизма, при който се определя общинския бюджет. Настъпилият вредоносен резултат обосновава извод за наличие на изключително висока степен на обществена опасност на деянието.

Предвид добрите данни за личността на подсъдимия, Апелативният съд намира, че деянието не може да бъде квалифицирано като особено тежък случай. Поради присъдата на Окръжен съд - Ямбол се явява правилна и законосъобразна в нейната оправдателна част и следва да бъде потвърдена.

 

14.07.2014 г.

Last modified on Събота, 13 Септември 2014 07:28
Read 10082 times
Rate this item
(18 votes)

Последни новини

Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo