×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

80 лв. глобили водач (без книжка) на АЛФА РОМЕО,

Вторник, 28 Януари 2014 05:44

който в 4 сутринта не спира пред видигната полицейска палка. (Въобще не е имал книжка) А и обжалва!  Имаправо пак даобжалва, защото всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда...

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 16/24.1.2014 г.

(НД No 1510/2013, VIII съставПо ЗД по пътищата
Н.Г.С. срещу ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ)


Гр. Ямбол. 23.01.2014 г.

 
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Ямболският районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Р.РАДИЕВ

 

при секретаря Р.В., разгледа докладваното от съдията  НАХД № 1510 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Подадена е жалба от Н. *** против Наказателно постановление № 857/13 от 16.10.2013 г. на Началника на РУП Ямбол, с което на осн. чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 80 лева  за нарушение по чл. 103  от ЗДвП.

С жалбата се излагат доводи, че наказателното постановление е издадено в нарушение на  материален закон, като се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема  становище.

След като извърши цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

На 06.10.2013 год. свидетелят А. *** изпълнява служебните си задължения, заедно с колегата си П. в гр. Я. на кръстовището на ул. „Б. „ и „М.“. В 04,08 часа виждат, че л.а.”Алфа ромео“ с ДК№ У 3177 АМ се движи в посока ж.к.“З.“.Подаден му е сигнал със стоп палка от П., при което жалбоподателя намаля скоростта на управляваното от него МПС, но в момента в който се изравнява със служителите на полицията , вместо да изпълни нареждането на контролните органи усилва скоростта на автомобила си и продължил движението си. Автомобила е осветен с фенерче от св. А. при преминаването му покрай него и същия е разпознал водача, а имено , че това е жалбоподателя С.. На следващия ден С. *** и му е съставен АУАН за констатираното нарушение на чл.103 от ЗДвП. Жалбоподателя отказва да го подпише, като отказът му е удостоверен с подписа на един свидетел.

 На 16.10.2013 год. началника на РУП Ямбол издава атакуваното НП, което е връчено на жалбоподателя на 26.11.2013 год.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество, тя се явява НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От  събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателя не е изпълнил задължението си визирано в чл.103 от ЗДвП при подаден сигнал за спиране от контролните органи, каквито без съмнение са свидетеля А. и колегата му П., да спре плавно в най-дясната част на платното за движение. Следователно за да е налице нарушение е необходимо подадения сигнал да е бил възприет от водача на превозното средство и същият да не е спрял. От данните по делото и от действията на жалбоподателя  се установява по категоричен начин, че сигнала за спиране със стоп-палка е бил подаден достатъчно ясно за възприемане от водача. Същия е намалил скоростта на движение при подаване на сигнала и в момента в който  се изравнява с полицейските служители , усилва скоростта и продължава движението си без да спре на подадения сигнал. Установено е също,видно от наказателното постановление, че С. е неправоспособен като водач, което  го е  стимулирало да не спре на подадения му сигнал от органите на РУП Ямбол.

 Същия е забелязал подадения му сигнал със сто-палката, но вместо да спре е увеличил скоростта си на движение на автомобила с цел да осуети проверката.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че не е управлявал автомобила на 06.10.2013 год., тъй като към 18 ,00 часа е отишъл в с.Д. където е пренощувал, тъй като нарушението му е констатирано на 96.10.2013 год. в 04,08 часа. Същия е бил осветен от свидетеля А. и разпознат от него.

Съгласно чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП при отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. В случая административно наказващия орган е наложил глоба към нейния минимален размер, и като се е съобразил , че жалбоподателя е неправоспособен не му е наложил  наказание лишаване от право да управлява МПС, каквото право определено С. няма. Съдът дори намира , че размера на наложеното наказание глоба е прекалено нисък, тъй като видно от приложената справка на С. само за 2013 год. са издадени 15 наказателни постановления за извършени от него нарушения на ЗДвП.

Водим от горното,  Я Р С

 

Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № 857/13 от 16.10.2013 год.на Началника на  РУП Ямбол, с което на    Н. ***, ЕГН: **********, е наложено административно наказание на осн. чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП -  глоба в размер на 80/осемдесет/ лв.

Решението  ПОДЛЕЖИ  на касационно обжалване пред  Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 16/24.1.2014 г.

Гр. Ямбол. 23.01.2014 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Ямболският районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Р.РАДИЕВ

 

при секретаря Р.В., разгледа докладваното от съдията  НАХД № 1510 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Подадена е жалба от Н. *** против Наказателно постановление № 857/13 от 16.10.2013 г. на Началника на РУП Ямбол, с което на осн. чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 80 лева  за нарушение по чл. 103  от ЗДвП.

С жалбата се излагат доводи, че наказателното постановление е издадено в нарушение на  материален закон, като се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител и не взема  становище.

След като извърши цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

На 06.10.2013 год. свидетелят А. *** изпълнява служебните си задължения, заедно с колегата си П. в гр. Я. на кръстовището на ул. „Б. „ и „М.“. В 04,08 часа виждат, че л.а.”Алфа ромео“ с ДК№ У 3177 АМ се движи в посока ж.к.“З.“.Подаден му е сигнал със стоп палка от П., при което жалбоподателя намаля скоростта на управляваното от него МПС, но в момента в който се изравнява със служителите на полицията , вместо да изпълни нареждането на контролните органи усилва скоростта на автомобила си и продължил движението си. Автомобила е осветен с фенерче от св. А. при преминаването му покрай него и същия е разпознал водача, а имено , че това е жалбоподателя С.. На следващия ден С. *** и му е съставен АУАН за констатираното нарушение на чл.103 от ЗДвП. Жалбоподателя отказва да го подпише, като отказът му е удостоверен с подписа на един свидетел.

 На 16.10.2013 год. началника на РУП Ямбол издава атакуваното НП, което е връчено на жалбоподателя на 26.11.2013 год.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество, тя се явява НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От  събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателя не е изпълнил задължението си визирано в чл.103 от ЗДвП при подаден сигнал за спиране от контролните органи, каквито без съмнение са свидетеля А. и колегата му П., да спре плавно в най-дясната част на платното за движение. Следователно за да е налице нарушение е необходимо подадения сигнал да е бил възприет от водача на превозното средство и същият да не е спрял. От данните по делото и от действията на жалбоподателя  се установява по категоричен начин, че сигнала за спиране със стоп-палка е бил подаден достатъчно ясно за възприемане от водача. Същия е намалил скоростта на движение при подаване на сигнала и в момента в който  се изравнява с полицейските служители , усилва скоростта и продължава движението си без да спре на подадения сигнал. Установено е също,видно от наказателното постановление, че С. е неправоспособен като водач, което  го е  стимулирало да не спре на подадения му сигнал от органите на РУП Ямбол.

 Същия е забелязал подадения му сигнал със сто-палката, но вместо да спре е увеличил скоростта си на движение на автомобила с цел да осуети проверката.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че не е управлявал автомобила на 06.10.2013 год., тъй като към 18 ,00 часа е отишъл в с.Д. където е пренощувал, тъй като нарушението му е констатирано на 96.10.2013 год. в 04,08 часа. Същия е бил осветен от свидетеля А. и разпознат от него.

Съгласно чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП при отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. В случая административно наказващия орган е наложил глоба към нейния минимален размер, и като се е съобразил , че жалбоподателя е неправоспособен не му е наложил  наказание лишаване от право да управлява МПС, каквото право определено С. няма. Съдът дори намира , че размера на наложеното наказание глоба е прекалено нисък, тъй като видно от приложената справка на С. само за 2013 год. са издадени 15 наказателни постановления за извършени от него нарушения на ЗДвП.

Водим от горното,  Я Р С

 

Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № 857/13 от 16.10.2013 год.на Началника на  РУП Ямбол, с което на    Н. ***, ЕГН: **********, е наложено административно наказание на осн. чл. 175 ал.1 т.4 от ЗДвП -  глоба в размер на 80/осемдесет/ лв.

Решението  ПОДЛЕЖИ  на касационно обжалване пред  Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Read 1191 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo