×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На административният Съдия (В. Д.) подписът "не се чете" Featured

Сряда, 22 Януари 2014 18:17

 ОП Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 23/20.1.2014г. .                    гр. Ямбол

 

        Ямболският административен съд, втори административен състав в закрито съдебно заседание на двадесети януари 2014г. в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ     

     

Секретар: Р. Танкова

Като разгледа докладваното от съдия В. Драганов

адм.д.  № 287 по описа за 2013 година

Производството е образувано  по жалба на  Р.Р.Б.,*** против Предупредителен протокол от 27.11.2013г. издаден от ВНД Началник  на 01 група “ Охрана на държавната граница”  при ГПУ гр.Елхово към  РД “Гранична полиция” гр.Елхово. Жалбоподателят сочи, че като журналист от вестник “Капитал”  на 27.11.2013г. към 14,00 часа заедно със свой колега е отишъл в района на държавната граница с РТурция при 269 гранична пирамида с цел отразяване на условията при които работят и живеят служителите на МВР. Около 16,00 часа на същия ден от служител на ГПУ гр.Елхово му бил съставен предупредителен протокол, в който е отразено, че пребивава в близост до линията на държавната граница и извършва репортерска дейност без разрешение  от пресцентъра на МВР и е предупреден, че при повторно извършване на нарушението ще бъде санкциониран с АУАН. В жалбата се прави искане предупредителния протокол да бъде отменен.

       При извършената служебна проверка на допустимостта на жалбата по реда на чл. 159 от АПК съдът установи, че същата е недопустима по следните съображения:

       Протоколът по чл. 56, ал. 2 от ЗМВР не представлява  индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, тъй като същият съставлява елемент от процедура по евентуално ангажиране на административно-наказателна или наказателна отговорност на лицето, което е предупредено, поради което с него не се засягат непосредствено права и законни интереси, нито се създават задължения от сферата на административното право  за адресата му. При съставянето на протокола полицейският орган преценява наличието на данни, попадащи в кръга на наказателните или административно-наказателните правоотношения. Ето защо предупредителния протокол не може да бъде оспорван по реда на съдебно-административния контрол и жалбата срещу него е процесуално недопустима.

Налице са законовите предпоставки по  чл. 159, т. 1 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното производство.

 

            Водим от горното, ЯАС, втори  административен състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Р.Б.  против Предупредителен протокол от 27.11.2013г. издаден от ВНД Началник  на 01 група “ Охрана на държавната граница”  при ГПУ гр.Елхово към  РД “Гранична полиция” гр.Елхово.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 по описа на Административен съд гр.Ямбол  за 2013г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

          Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл. 138, ал.1 от АПК.

                                         

                                    

                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/не се чете

Read 950 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo