×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Делото "Берета-Трейдинг" (взривовете край Лозенец) влезе в Съда Featured

Понеделник, 12 Август 2013 14:21

ЯОП обвинява: Д. Б. Д. - от гр.София, за това, че:
Във времето от 08.02.2012 год. до 05.06.2012 год. в производствено-складова база за боеприпаси „Стралджа Мараш”, в землището на с.Лозенец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, в качеството си на управител на „Берета Трейдинг”ООД – гр.София, с ЕИК 831365357, при изпълнение на договор УД-*****/20.12.2011 год. /договора/, сключен между Министерство на отбраната на Р.България, в качеството му на възложител и „Берета Трейдинг”ООД – гр.София, в качеството му на изпълнител, като държал и работил с боеприпаси за огнестрелни оръжия, не взел необходимите мерки за сигурност, изисквани при тяхното унищожаване чрез взривяване, в резултат на което на 05.06.2012 год. в производствено-складова база за боеприпаси „Стралджа Мараш”, в землището на с.Лозенец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката” е последвало взрив и причиняване на:
смъртта на Н. Г. Н. от гр.Стралджа;
смъртта на Е. К. Кр. от гр.Стралджа;
смъртта на Ст. К. К. от гр.Стралджа;
средна телесна повреда на Д. Хр. Ч. от гр.Стралджа, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от 1,5 до 2 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси;
средна телесна повреда на Ив. Ат. Ив. от гр.Стралджа, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси;
средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване движението на снагата на пострадалия за срок от около 3-4 месеца, при правилно протичане на оздравителните процеси; средна телесна повреда, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалия за срок от 3-4 дни до една седмица и средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси на М. Н. М. от гр., и
значителна повреда на имот /оръжия, боеприпаси, движимо и недвижимо имущество/ на обща стойност 62 832 094,22 лв.,
като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай
– престъпление по чл.338, ал.3, вр.ал.1 от НК и
и
ИВ. П. П. - роден на 01.03.1962 г. в гр.Павликени, обл.В.Търново, живущ в гр.София, за това, че:
Във времето от 08.02.2012 год. до 05.06.2012 год. в производствено-складова база за боеприпаси „Стралджа Мараш”, в землището на с.Лозенец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, стопанисвана от „Берета Трейдинг” ООД – гр.София, в качеството си на началник производство в базата и на едноличен собственик и управител на „И П Инженеринг“ ЕООД-гр.София, при изпълнение на договор УД-*****/20.12.2011 год. /договора/, сключен между Министерство на отбраната на Р.България, в качеството му на възложител и „Берета Трейдинг” ООД – гр.София, в качеството му на изпълнител, като държал и работил с боеприпаси за огнестрелни оръжия и със съставните им взривни вещества, без да вземе необходимите за това мерки за сигурност, изисквани при тяхното унищожаване, допуснал и извършил опасно и противоречащо разснаредяване на боеприпаси на отделни техни съставни елементи от лица без необходимата правоспособност за това, с цел последващо използване на отпадъчните взривни вещества, в резултат на което на 05.06.2012 год. в производствено-складова база за боеприпаси „Стралджа Мараш”, в землището на с.Лозенец, общ.Стралджа, обл.Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката” е последвало взрив и причиняване на:
смъртта на Н. Г. Н. от гр.Стралджа;
смъртта на Е. К. Кр. от гр.Стралджа;
смъртта на Ст. К.в К. от гр.Стралджа;
средна телесна повреда на Д. Хр. Ч. от гр.Стралджа, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от 1,5 до 2 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси;
средна телесна повреда на Ив. Ат. Ив. от гр.Стралджа, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси;
средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване движението на снагата на пострадалия за срок от около 3-4 месеца, при правилно протичане на оздравителните процеси; средна телесна повреда, довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота на пострадалия за срок от 3-4 дни до една седмица и средна телесна повреда, довела до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник на пострадалия за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителните процеси на М. Н. М. и
значителна повреда на имот /оръжия, боеприпаси, движимо и недвижимо имущество/ на обща стойност 62 832 094,22 лв. лв.,
като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай
– престъпление по чл.338, ал.3, вр.ал.1 от НК.

Бел ЯС ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА

Read 1579 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo