×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ще наблюдаваме съдилищата по граждански. Да му мислят! Featured

Вторник, 19 Март 2013 11:19

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”За информация: Георги Милков, Ръководител на проекта
Дияна Бончева, координатор на екип за ЯмболСъобщение за пресата
Окръжен съд – Ямбол и Районен съд-Ямбол се включиха в проекта „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, реализиран от Сдружение „Център на НПО в Разград”   с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Местен партньор по проекта е сдружение „ДЕН”.
Целта на проекта е да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за гражданско наблюдение на съда на национално ниво. Обект на гражданско наблюдение във втората му фаза са 24 съдилища на районно и окръжно ниво в Южна България.
През периода 18 март – 31 май 2013 г. ще се наблюдават ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната реформа на местно ниво:
1. Етично поведение и конфликт на интереси – Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Кодекс за етичното поведение на българските магистрати.
2. Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин на плащане, комисионни, посредници);
3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на съдебните актове на електронните страници на съдилищата;
4. Правосъдие за деца – Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, Закон за защита от домашното насилие, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Указ за борба с дребното хулиганство.
В тази връзка на 14 и 15 март 2013г. в град Бургас се проведе тренинг с цел запознаване със Системата за гражданско наблюдение на съда, повишаване на уменията за качествено и ефективно наблюдение и анализ на дейността на съда и практики в съдебната система, обучение на местни координатори, граждански наблюдатели и експерти за провеждане на гражданско наблюдение на районен/окръжен съд по четири ключови теми по проекта и подобряване на партньорството между съда и гражданския сектор.
В обучителния тренинг участваха представители на местни неправителствени организации, съдии и съдебни служители от окръжните съдилища в градовете Ямбол и Бургас, както и от районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие, Сливен и Царево.
В рамките на настоящия проект, наблюдаващата организация издаде Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България, който беше представен на Национална конференция в град София, проведена на 19.02.2013 г., съвместно с представители на Висшия съдебен съвет, представители на наблюдавани съдилища и неправителствени организации, членове на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.
Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, който е с териториален обхват в Южна България, е продължение на осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран в Северна България. В резултат от наблюдението в рамките на първия проект Центърът на НПО в Разград издаде Доклад за напредъка на съда в Северна България. Документът беше представен на Национална конференция в град София, проведена на 28.06.2011г. под егидата на Министъра на правосъдието, Маргарита Попова.
Центърът на НПО в Разград е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (от 2012 година) и на Обществения съвет към Министъра на правосъдието Диана Ковачева (от 2011 година) и Министъра на правосъдието Маргарита Попова (2009-2011).
Центърът на НПО в Разград е водеща правна неправителствена организация, която по нейна инициатива подпомага Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда. Формацията е уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В момента в мрежата участват над 60 граждански организации с опит в демократичните реформи. Националната мрежа е създадена през 2007г. от Сдружение “Центъра на НПО в Разград”, който е лидер в областта на гражданското наблюдение на съдебната система.
Целта на националната мрежа е да развива и поддържа високи професионални стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България: www.watch.ngo-rz.org.

За допълнителна информация:


За информация: Георги Милков, Ръководител на проекта
Дияна Бончева, координатор на екип за Ямбол
084/661694 – Център на НПО Разград;  0878 288 390 – сдружение „ДЕН”

Read 1233 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo