×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Бургаският апелативен съд потвърди ефективната присъда за кмета на Ямбол Георги Славов Featured

Сряда, 13 Март 2013 16:28

Радио Фокус
Ямбол. Бургаският апелативен съд потвърди ефективна присъдата за кмета на Ямбол Георги Славов от 3 години и 8 месеца заради нарушения при изпълнението на обществена поръчка. Това става ясно от справка на съда. Кметът на Ямбол е признат за виновен за това, че при изграждането на водопровод и канализация на две улици е ощетил бюджета на общината с близо 2 млн. лева като е облагодетелствал местна строителна фирма. Бургаските магистрати са потвърдили решението на ямболските си колеги от ноември 2011 година, когато Славов получи втора ефективна присъда по това обвинение. Освен това, в продължение на 4 години Славов няма право да заема длъжността кмет. Преди това друг състав на ямболски окръжен съд го призна за виновен и получи 5-годишна присъда. След обжалване обаче делото беше върнато на окръжна инстанция за ново разглеждане. Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15 дневен срок пред Върховен касационен съд.

 

                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер  201              тринадесети март                                     Година 2013                                                                                             

                                                                                                        Гр.Бургас

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД                                                                Наказателен състав

На десети   декември                                                 Година 2012г.

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Кошничаров

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1/ Веселина Герова

                              

                                           2/ Иван Иванов

                                         

 

Секретаря : Желязка Дачева

Прокурор : Румяна Янкова

Като разгледа докладваното от съдията Георги Кошничаров

ВНОХ дело номер 44 по описа за 2012 година.

С Присъда №133/14.11.2011год. постановена по НОХД №63/2011г. по описа на Окръжен съд-Я. е признал подсъдимия Г. И. С. ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец септември 2008 г. – месец март 2010 г. в гр. Я., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Кмет на О. Я. , с цел да набави облага за „Д" ЕООД гр. Я., в размер на 1 619 362,81 лв. е нарушил служебните си задължения и превишил властта и правата си по чл. 15, ал. 1 от ЗОП, чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 22 от ЗОБ и чл. 41, ал. 2 от ЗОП, като от деянието са настъпили значителни вредни последици в размер на 2 024 203,51 лв. за О. -Я. и общинския бюджет, поради което и на основание чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2, вр. ал. 1 и чл. 54 от НК го ОСЪДИЛ на „лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, както и на „лишаване от право да заема длъжността кмет на община" за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 61, т. 3, във вр. чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание „лишаване от свобода" подс. С. следва да изтърпи в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип при първоначален ОБЩ режим.

ПРИЗНАЛ е подсъдимия Г. И. С. за НЕВИНЕН в това да е извършил деянието по чл.282 ал.3 НК, че го е извършил с цел да набави облага за „Д" ЕООД в размер на разликата от 1 619 362,81 лв. до 1 741 987, 84 лв., както и в размера на причинените немаловажни вредни последици за разликата от 2 024 203,51 лв. до размера, посочен в обвинението от 2 090 385,41 лв., поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатите му обвинения.

ОСЪДИЛ е подс. Г. да заплати направените по делото разноски, както следва: по сметка на ОД на МВР-Я. сума в размер на 5 974,05 лв. и по сметка на ЯОС Бюджет на Съдебната власт сума в размер на 4 270 лв.

Срещу така постановената присъда протест е поддал представител на Окръжна прокуратура Я. Навеждат се доводи за неправилно приложение на материалния закон и "явна несправедливост" на наложеното наказание. Иска се изменение на присъдата,като подс. С. бъде признат за виновен по предявеното му обвинение по чл.282,ал.ІІІ от НК и да бъде увеличен размера на наказанието "лишаване от свобода",както и размера на наказанието "лишаване от право да заема длъжвността кмет на община".

Подсъдимия Г. С. е останал недоволен от присъдата и чрез ангажираните от него адвокати я обжалва. Ангажират въззивната инстанция с допълнителни писмени и гласни доказателства. Навеждат се доводи за "необоснованост" на съдебния акт,неправилното приложение на закона,"явна несправедливост" на наложеното наказание и се правят искания пред настоящата съдебна инстанция за събиране на допълнителни доказателства. Защитата на подсъдия пледира за отмяна на присъдата и постановяване на нова таакава,с която същият да бъде признета за невинен и оправдан по чл.282,ал.ІІ от НК.

Представителя на А. п. -Бургас поддържа протеста и пледира присъдата на Окръжен съд- Я. да бъде изменена,като неправилна и незаконосъобразна. Иска се отмяна на протестираната присъда и постановяване на нова такава,с която подс. С. бъде признат за виновен и осъден по предявеното му обвинение по чл.282,ал.ІІІ от НК.

Бургаският Апелативен съд,като взе предвид доводите изложени в протеста,жалбата на подсъдимия,становището на апелативния прокурор и след цялостна проверка на обжалвания съдебен акт,съгласно разпоредбите на чл.313 и чл.314 от НПК за да се произнесе взе предвид следното:

С Присъда № 128/21.10.2010 год. постановена по НОХД № 302/2010 год. на ЯОС подс. Г. е признат за невинен в това да е извършил престъпление по служба,чрез нарушаване на служебните си задължения и превишаване на властта и правата си по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, чл. 15, ал. 2, т. 8, вр. ал. 3, ал. 4 от ЗОП, чл. 24 от ЗОБ, § 84 от Закона за държавния бюджет за 2008 г., чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, чл. 157, ал. 1 от ЗУТ и чл. 178, ал. 1 от ЗУТ, както и за невинен в това, че го е извършил с цел да набави облага за „Д" ЕООД - Я. в размер на разликата от 1741987,84 лв. до пълния посочен в обвинението размер на 2090385,41 лв., поради което и на основание чл. 304 от НПК го е оправдал по така повдигнатото му обвинение.

С Решение № 5 от 27.01.2011 г., на БАС по ВНОХД № 263/2010 г.,тази присъдата е отменена само в осъдителната й част,като по отношение на оправдателната част е влязла в законна сила. Поради тези съображения първоинстанционният съд е изключил обвинението в тази му част и същото не е предмет на обсъждане по НОХД № 63/2011 год. по описа на ЯОС.

С Решение № 324 от 05.11.2007г. на Общинска избирателна комисия за местни избори в О. -., област Я. , подсъдимият Г. И. С. е бил избран за Кмет на О. -. на изборите, проведени на 04.11.2007 г. Кметът на общината, съгласно разпоредбите на ЗМСМА, е орган на изпълнителната власт в общината и съобразно разпоредбата на чл. 44 от същия закон ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на общинския бюджет и изпълнението на задачите произтичащи от законите, актовете на МС, представлява общината пред физически и юридически лица. В изпълнение на тези си правомощия по силата на чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА издавал и заповеди. Предвид разпоредбата на чл. 14 от ЗМСМА общината е юридическо лице, има право на собственост и самостоятелен общински бюджет и като такава е и възложител на обществени поръчки по реда на ЗОП. Тези задължения и компетенции за прерогатив на кмета на общината – подс. Г. С.

О. Я. , по време на предходния мандат и управление е сключила договор № 75 от 14.12.2007 г. с „Т" АД - гр. Я. за рехабилитация и реконструкция на улиците ,Д. Б.", „Я", „Г" и „Г. И." - гр. Я., като в договора било предвидено изпълнението на строително-монтажните работи да започне след осигуряване на средства в бюджета на община Я.. През месец юли 2008 год. с Постановление № 179/22.07.2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета на МРРБ за 2008 г., с цел осигуряване финансирането на общински проекти, за община Я. били предвидени 3667049 лв. за „Рехабилитация и реконструкция на улиците Д. Б.", „Я", „Г" и „Г. И." - гр. Ямбол".

След като средствата за рехабилитация и реконструкция били отпуснати и с оглед на обстоятелството, че водопроводът по протежение на тези улици е морално и физически остарял, имало е аварии и захранването с вода към прилежащите квартали прекъсвано, подсъдимият С. взел решение за изграждане на нов водопровод по улиците „Г. И." и „Г" гр. Я.. Строителството на такъв обект не е бил включено в списъка за капиталовите разходи и в бюджета на община Я. за 2008 г., не е имало предвидена сума за изграждането му, както и не било взето решение за това от Общинския съвет. От своя страна подс. С. не уведомил Общинския съвет – Я. с оглед компетенциите му по отношение на приемане и изменение на общинския бюджет. О. Я. не уведомила „ВиК" ЕООД гр. Я., че ще се извършва подмяна на магистрален водопровод на улиците „ Г. З." и Гр. И.". Проект за изграждане на водопровода не бил съгласуван с дружеството „ВиК", не е било искано становище за неговата необходимост. В края на същия месец управителя на дружеството, спечелило обществената поръчка за строителен надзор върху обекта, „Х" ООД – Я. , св. Св. Д. неофициално уведомил управителят на „ВиК"- св. И. Г., че предстои подмяна на водопровода. Това този свидетел, в това му качество установил сам през месец септември 2008 година, когато вече било започнало изграждането на обект „Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и „Г. И." - гр. Я.. Съгласуването на техническия проект по част „Водоснабдяване и канализация" с поддържащото и експлоатиращо дружество „ВиК" ЕООД е поискано едва на 10.12.2008 г., и по което искане „ВиК" ЕООД - Я. дава становище с 22 пункта забележки по проекта. Към този момент изграждането на водопровода по улиците „Г. З." и „Г. И." било завършено.

Подсъдимият С. , в качеството му на кмет на О. гр. Я. съгласно правомощията му, взел решение за откриване на процедура по ЗОП за изграждане и подмяна на водопровода по горепосочените улици в гр. Я.. Документацията за участие и условията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка била утвърдена и е била подписана от зам. кмета в ресор „Ф." - св. Д. ., т. к. същата била упълномощена от подс. С. със Заповед № РД 02/0276/01.09.2008 г. на основание чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА да замества кмета на община Я.. Документацията била подписана от св. Д. , но след като по всички задължителни пунктове от нея подс. С. бил взел предварително решение, отразено в цитираната документация, включително срокове, липса на прогнозна стойност на обществената поръчка, това, че същата ще е "инженеринг", както и относно липсата на средства към него момент за финансирането й.

Стойността на обществената поръчка, включително за обособените позиции - проектиране и строително-монтажни работи, не била определена към датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Решение № ТУ03/003/05.09.2008 г. на О. Я. , Не е била също така определена и прогнозна стойност на обекта без ДДС, към датата на обявлението за обществена поръчка.

На 08.09.2008 г. в Държавен вестник - раздел "Обществени поръчки" било публикувано обявлението на О. Я. за обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Ген. З.." и ул. "Гр. И." - гр. Ямбол". Срокът за подаване на оферти бил 16.10.2008 г., и с критерии за оценка - икономически най-изгодно предложение.

Документация за участие в процедурата за възлагане на обект "Поръчка с предмет - Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по улиците "Г" и "Гр. И." - гр. Ямбол" закупили три търговски дружества: "Д" ЕООД гр. Я. и "К" ЕАД - гр. С. на 17.09.2008 год. и "О" АД - гр. Я. на 19.09.2008 год.

Със закупуването на тръжната документация на 17.09.2008 г., "Д"ЕООД – Я. чрез управителя си - св. К. К. поискало да му бъде предоставена информация за подземния кадастър. Такава информация била дадена, като от О. Я. били предоставени исканите документи, касаещи подземния регистър.

На 25 септември 2008 година, преди да е подала документи за участие в обявената обществена поръчка, фирмата "Д" ЕООД направила поръчка за доставка на чугунени тръби за питейно водоснабдяване на гр. Я. от "С" - гр. Н., Р. Франция. С френската търговска фирма бил уговорен начина на транспортиране, мястото и сроковете на доставка, както и начина на плащане. Мястото на доставка на тръбите бил определено като "работна площадка за питейна водопроводна система в Ямбол". Тези условия са отразени в приложените от стр. 112 до стр. 218 от том 9 от ДП писмени доказателства. Заявеното и поръчаното количество чугунени тръби съвпада с количествената сметка от офертата на дружеството "Д" ЕООД и по-късно реално вложените в обекта. Първата доставка на чугунени тръби от френското търговско дружество пристигнала на 06.10.2008 г., като за място на доставка видно от фактура № 1* е била определена "работна площадка за питейна водопроводна система в гр. Ямбол". В периода 06.10.2008 г. - 14.11.2008 г. било доставено цялото количество заявени от дружеството "Д" чугунени тръби, уплътнители и допълнителни елементи към тях. Същите са били складирани по трасето на обекта на улиците „Ген. З. и „Гр. И.".

През месец септември 2008 година, след публикувано обявлението на О. Я. за обществената поръчка, във времето съвпадащи непосредствено със закупуването на тръжната документация на 17.09.2008 г., от "Д" ЕООД – Я. , подсъдимият Г. взел решение и възложил строителството на обекта с предмет "Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Ген. Заимов." и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол" на фирмата „Д" ЕООД гр. Я.. Това решение взел въпреки началната фаза за процедурата на обявената обществена поръчка. В резултат на това и фирмата изпълнител предприела последващите действия по изпълнението на обекта, както с поръчката на тръбите, така и с теренно-проучвателни мероприятия.

По повод запитване от същата фирма, относно начина на финансиране на обекта, подс. С. в качеството му на Кмет на О. Я. уведомил с писмо от 3.10.2008 год. трите търговски дружества закупили тръжната документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект "Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Ген. Заимов." и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол", че спечелилият процедурата ще финансира и построи обекта със собствени средства, а О. Я. ще го заплати след осигуряване на същите.

В края на същия месец септември – началото на месец октомври 2008 година „Д" ЕООД започнала изграждането на обект "Проектиране и строителство на обекта "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол". Строителните работи започнали в участъка от паметника на ул. „.. З." до РИОКОЗ гр. Я..

Към този момент все още не бил изтекъл срока за подаване на оферти за участие в конкурса, с крайна дата до 16.10.2008 год. Фирмата „Д" ЕООД гр. Я. все още не е била подала документи с оферта за участие в конкурса в откритата процедура за възлагане на тази обществена поръчка. За започнато строителство на обекта не е имало издадено разрешение за строеж, съгласно изискването на ЗУТ. Такова строително разрешение е било издадено много по-късно - на 19.11.2008 г. и влязло в сила на 03.12.2008 год., когато практически обекта приключвал. Не е бил съставен и подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Не бил изготвен и проект на строежа в част "Водоснабдяване и канализация", "Геодезия" и "Конструктивна".

В изпълнение на обществената поръчка, фирмата изпълнител "Д" ЕООД извършвала правоъгълен изкоп по дължината на подменяния водопровод по улиците „Генерал Заимов" и ул. Гр. Игнатиев".

В последния ден на обявения срок – 16.10.2008 год. фирмата „Д" ЕООД - гр. Я. подала в О. Я. оферта за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол", като към документите била приложена и декларация, подписана от управителя на дружеството, че същото няма да използва подизпълнители.

До този момент останалите две търговски дружества, закупили документи за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, не бил подали оферти в О. Я. . „К." ЕАД – София не участвало в процедурата, т. к. не отговаряло на минималните изисквания към участниците, а „О" АД - гр. Я. отказало участие в процедурата, т. к. не бил осигурен финансов ресурс за обекта от възложителя и не бил уточнен срок в който О. Я. ще изплати задълженията си по обекта /л.140 и л.143, том 2 от ДП/. Освен това на заинтересованите фирми не е могло да не бъде достояние започналото вече изграждане на обекта. /Това обстоятелство – започнато строителство, се извежда от стоварените по трасето доставени тръби за времето от 06.10 – 14.10.2008 год. и св. показания. Освен горнот, двете улици са основни пътни артерии на гр. Я../

На 17.10.2008 год., подсъдимият в качеството му на Кмет на О. -. издал Заповед № ТУ 03/0045, с която назначил комисия, която на 17.10.2008 г. да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол". В изпълнение на заповедта, назначената от подс. С. комисия отворила и разгледала подадената оферта и класирала "Д" ЕООД гр. Я. с предложена цена за изпълнение на поръчката 3591587.15 лв. без ДДС, за което бил съставен протокол от 17.10.2008 г. С Решение № ТУ 03/0046/17.10.2008 г., подс. Г. С. , в качеството си на Кмет на О. Я. определил за изпълнител на обществената поръчка "Д" ЕООД независимо, че и към този момент не е бил осигурен финансов ресурс от бюджета на общината за същата и не е било предложено изменение на бюджета от Общинския съвет. По същество тази процедура потвърдила писмено взето преди това от подсъдимия решение с което възложил строителството на обекта, преди приключване на процедурата по определяне и възлагане на обществената поръчка.    

Съгласно процедурата по възлагане на ОП, след изтичане на законовите срокове, на 10.11.2008 год. между О. Я. и "Д" ЕООД гр. Я. бил сключен договор № 107/10.11.2008 г. за проектиране и строително - монтажни работи на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. ". и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я., който бил подписан от подсъдимия, в качеството му на кмет. По настояване на управителя на "Д" ЕООД - свидетеля К. К. , подс. С. включил в договора клауза за краен срок за плащане от О. Я. - 31.05.2009 г. Такъв срок не бил предложен и включен в офертата на "Д" ЕООД и приложения към нея проект на договор. За такъв краен срок на плащане останалите търговски дружества, закупили документи за участие в процедурата не са били уведомявани нито, че ще бъде евентуално уговарян. Противно на това, същите били писмено уведомени от подс. С. , че заплащането на обекта от страна на О. ще се осъществи след осигуряване на финансов ресурс, без определяне на някакъв краен срок за това. По този начин подсъдимият ги изключил от участие, предвид възложеното вече изпълнение на „Д" ЕООД гр. Я..

Към този момент строителните работи продължавали и били значително напреднали.

На основание Наредба за възлагане на малки обществени поръчки О. Я. изпратила покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: упражняване на строителен надзор на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. ". и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я. до "Х" ООД - гр. Я., "К" ООД - гр. Б. и "С. К. - А. ООД - гр. Я.. Посочените дружества представили в О. Я. ценови предложения. Със Заповед № РД 06/0020/03.11.2008 г., издадена от подс. С. , в качеството му на Кмет на О. Я. била определена комисия, която на 03.11.2008 г. да отвори, разгледа, оцени и класира подадените от кандидатите оферти. В изпълнение на посочената Заповед комисията класирала на база най-ниска предложена цена без ДДС на първо място "Х" ООД - гр. Я., представлявана от св. С. Д. и предложила на подсъдимия като, Кмет на О. Я. , това дружество за изпълнител. За работата на комисията бил съставен протокол от 03.11.2008 г.

На 12.11.2008 г. между О. Я. и "Х" ООД - гр. Я. бил сключен договор с предмет: строителен надзор в процеса на проектиране и строителство за строеж "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Ямбол". На същата дата - 12.11.2008 г., О. Я. , представлявана от подс. С. в качеството му на кмет на О. и "Х" ООД - гр. Я., представлявано от св. С. бил сключен договор за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор.

Видно от писмените доказателства, приложени по делото, свидетелят С. от една страна бил представляващ дружеството, избрано за осъществяване на строителния надзор върху обекта, а от друга - бил включен в списъка на инженерно-техническия състав на фирмата изпълнител на обекта - "Д" ЕООД - Я. Едновременно с това, в проектирането на водопровода участвала съпругата на св. Д. свидетелката Н. .

Изграждането на обект "Рехабилитация и реконструкция на ул. "., ул. ". и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я. от фирмата „Т"-**" АД гр. Я. започнало на 20.08.2008 год.

Изграждането на водопроводната мрежа по улиците "Г" и "Гр. Игнатиев" от „Д" ЕООД съвпаднало със срока на реконструкция на улиците. В тази връзка, с писмо № 303 от 26.09.2008 г. на "Т" АД до О. Я. , дружеството поискало работна среща за решаване начина на съвместната работа на обекта - пътно-строителните и "В и К" работи.

С писмо № 361/31.10.2008 г., изпратено до "Д" ЕОД, с копие до О. -., "Т" АД уведомило дружеството изпълнител на проекта за водоснабдяване, че ако не се спазват технологичните изисквания за обратна засипка на тръбните канали е възможно улягане във времето и деформации в асфалтовите пластове.

Такова по съдържание било изпратено и Писмо № 341/17.10.2008 год., представеното и изискано в съд. заседание /л. 175/ от делото. Всички писма са преди да бъде определен официално съгласно обществената поръчка изпълнител на обекта.

В резултат на това, на 04.11.2008 г. в О. Я. била проведена среща, на която от страна на инвеститора присъствали кмета на Общ. Я. - подс. Г. С. , инж. К. зам. кмет, инж. П. С. – началник отдел „Т." в О. Я. , инж. З. Ж. – инв. контрол, инж. А. Т. - строителен надзор - "К." АД - гр. С., инж. И. Б. - проектант в "Т. И." ООД, Д. Д. - изпълнителен директор на "Т" АД - гр. Я., инж. Ю. К. и изпълнителя на "В и К" проекта "Д" ЕООД, представлявано от управителя - св. К. . На тази среща били взети решения за съвместна дейност между "Т" АД - гр. Я. и "Д" ЕООД, относно кои видове строително-монтажни работи от кое дружество ще се изпълняват. Въз основа на взетите решения на тази среща, между "Д" ЕООД и "Т" АД, бил сключен договор от 05.11.2008 г. за възстановяване на пътната настилка върху новоизгражданите водопровод и канализация по процесните улици от страна на "Т" АД и уточнени конкретните задължения между възложителя и изпълнителя.

Към момента на сключване на този договор между двете дружества не бил сключен договор между О. гр. Я. и „Д" ЕООД гр. Я. за проектиране и строително-монтажни работи на обект „Улични водопроводи и улична канализация по ул. „.. Заимов" и ул. „Гр. И." гр. Я.. /Договор № 107/10.11.2008 г. за проектиране и строително - монтажни работи на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. ". и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я../ Освен това, договора между дружествата е бил в противоречие с изискването на О. Я. при обявяването на обществената поръчка изпълнителя, „Д" ЕООД, да не ползва подизпълнители, за което последното е представило и съответна декларация. В договора не е регламентиран подизпълнител изрично, както и относно инженеринговото изпълнение и възлагане.

Строително-монтажните работи по изграждането на водопровода е започнало, както бе посочено в края на месец септември 2008 година без да е бил изготвен проект на строежа в част „Водоснабдяване и канализация", „Геодезия" и „Конструктивна" част и без да е налице разрешение за строеж. Това практически е направило невъзможно упражняването на строителен надзор, както от избраното впоследствие дружество от общината, така и от възложителя, тъй като не е имало сключен договор с изпълнителя за проектиране и строителство. Фактически изцяло проектирането е било съобразявано с вече изграждащия се вече водопровод, а количествено-стойностната сметка на обекта, заложена в офертата на изпълнителя съвпаднало с изготвената от проектанта количествена сметка към проекта и водопровода е изготвен с тръби от чугун, защото такива са заложени от изпълнителя в офертата, без техникоикономическа обосновка и диаметри на водопроводните тръби, без да са определени оразмерителни водни параметри, съобразени с инфраструктурата в тази част на града, перспективи на развитие и необходими количества.

Изграждането на водопровода по ул. "Г" и ул. "Гр. И." - гр. Я. било завършено към края на месец ноември /около 29 – ти/ 2008 год. В тази връзка с писмо № 251 от 27.11.2008 г., 17 дни след сключване на договора за обществената поръчка, изпълнителя – „Д" ЕООД, поискал от "В и К" ЕООД - гр. Я. спиране на водоподаването, с оглед изключване на стария и включване към новопостроения водопровод на ул. "Г" и ул. "Гр. И." - гр. Я.. Във връзка с това писмо "ВиК" ЕООД - гр. Я. уведомило потребителите в тази част на гр. Я., за спиране на водоподаването от 24.00 ч. на 29.11.2008 г. до 24,00 часа на 01.12.2008 г., поради изключване на съществуващия главен водопровод и включване на новоизградения водопровод по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" в участъка от РИОКОЗ до "К" - гр. Я..

Между О. Я. и „Д" ЕООД - гр. Я. били подписани 3 бр. протоколи - образец 19 за установяване завършеното и за заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, съответно към 29.12.2008 год., 30.12.2008 г. - протокол № 1 от 29.12.2008 г. със стойност на изпълнените строително-монтажни работи 62 060 лв.; протокол № 2 от 30.05.2009 г. със стойност на изпълнени СМР - 3 099 351,20 лв. и протокол № 3 от 30.05.2009 г. за допълнителни видове строително-монтажни работи - 1 072 966,01 лв. За инвеститор е подписана свидетелката П. , на която било възложено със Заповед № РД 02/0383 от 11.11.2008 г. на подсъдимия Г. , в качеството му на Кмет на О. -., да осъществява инвеститорски контрол на обекта.

За извършеното проектиране и строително-монтажни работи „Д" ЕООД - гр. Я. издала фактури на обща стойност 4 256 457,21 лв. /3 547 047,68 лв.без ДДС/,: № 1* от 30.12.2008 год., № 1* т 03.06.2009 год. и № 1* от 03.06.2009 год. Същите са осчетоводени от О. Я. и платени съответно:

- по фактура № 1* от 30.12.2008 год. с преводно нареждане от 30.12.2009 год. сумата 62 060 лв. /51 716,67 лв. без ДДС/;

- по фактура № 1* от 03.06.2009 г. с преводно нареждане от 15.03.2010 год. изплатена сума от 4 172 317,21 лв. /З 476391,01 лв. без ДДС/ и

- по фактура № 1686/03.06.2009 г. с преводно нареждане от 22.03.2010 год. изплатена сумата от 22 080 лв. /18 400 лв. без ДДС/.

Строежът "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я. бил въведен официално в експлоатация с разрешение за ползване № Д* от 29.12.2009 г. издадено от Началника на РДНСК – Я. , въпреки действителната му експлоатация от 29.12.2008 год., когато е извършено водоподаването.

Изплащането на сумите по издадените, от изпълнителя – „Д" ЕООД фактури, станало възможно след взето от Общински съвет при О. Я. на 29.10.2009 г. решение за теглене на общински заем, след направено от подс. С. предложение за поемане на общински дълг чрез дългосрочен банков кредит. /Протокол ХХVІІ от заседание на Общински Съвет-Я. от л. 193 до л. 234 от том 10 от ДП – т. 7 от дневния ред/.

Част от изградения водопровод в посока околовръстен път – юг, бил затапен, с евентуално предназначение за бъдещи инвестиции.  

От заключението по изслушаната и приета по делото комплексна техническа и оценъчна експертиза и назначената допълнителна комплексна техническа и оценъчна такава се установява, че реалната стойност на обект Улични водопроводи и улична канализация по ул. ". и ул. "Гр. Игнатиев" - гр. Я. като са посочени два варианта/ възлиза на сумата 2 166 071.80 лв., респ. 2 252 526.68 лв.с ДДС, вместо изплатената обща на стойност 4 256 457,21 лв.

В резултат на извършените във връзка с експертизата контролни изкопи, вещите лица са категорични, че не всички изкопни работи, извършени от "Д" ЕООД гр. Я., съответстват на заложените в техническия проект, като тези несъответствията са посочени подробно в сравнителните таблици Приложения № 2 и 3. Категорично е заключението на вещите лица и в частта касаеща всички видове СМР от протокол образец 19 - същите не съответстват на заложените в техническия проект, като несъответствията са посочени подробно от експертите в таблица - Приложение № 6. След извършените контролни изкопи и установените от вещите лица при извършването им несъответствия между действително изпълненото от фирмата - изпълнител и заложеното в техническия проект и Протокол образец 19, изложени подробно в таблици Приложения № 2* и 6, експертите са категорични, че при правоъгълен профил на изкопа стойността на реално изпълнените натурални видове СМР на обекта по средни пазарни цени към момента на сключване на Договора от 10.11.2008 г. е 1805059,84 лв. без ДДС, респ. 2166071,80 лв. с ДДС, а при трапецовиден профил на изкопа - 1877105,57 лв. без ДДС, респ. 2 252526,68 лв. с ДДС.

Експертите при извършване на остойностяването на СМР са обхванали като база и анализирали 58 позиции описани в протоколите образец №19, за които са категорични, че имат най-голямо отражение при определяне стойността на обекта. Това експертно заключение по изготвените и изслушани първоначална и допълнителна експертизи,съдът по същество го е възприел изцяло. Възприел е,като обективно,обосновано, изготвено от компетентни лица/експерти/ и в съответствие с изискванията на гл. ХХІ от ЗСВ – регламентиращи реда и условията за допускане и назначаване на експертизи.

При изготвянето на същата са използвани средните пазарни цени, включително отчетени регионалните особености на заплащане и общо трудово възнаграждение. Посочена е методологията, механизма на оценка и ползваните източници, използвани при определянето на пределните цени на материали и СМР и труд за обект „Проектиране и изграждане на улични водопроводи и улична канализация по улиците „"Г" и „Гр. Игнатиев". Приложена подробна количествено-стойностна сметка в табличен вид в прил. 5, относно количества, норми и цени, с конкретизирани източници , като методология, така като е поискано от защитниците на подсъдия.

При експертизата ВЛ са използвали публикуваните и важащи на територията на Р. България примерни цени на труд, материали, механизация, разходи по доставки и СМР, цени на печалба от УСН и от бюлетина- Справочник за цените в строителството, издание на СЕК. Същите издания се ползват от строители, проектанти, възложители инвеститорски контрол и др. Използвани са тези цени от книжка бр. 55/08г., която е издадена м. октомври 2008г. и която по същество обобщава цените за и за това тримесечие до следващото издание, т.е. включва периода до края на 2008г., като следващата книжка 56 е излязла през м.януари 2009 г. Очевидно, че този подход е единствено правилния, тъй като това издание е за нуждите на строителството. В компетентността на експертизата е да прецени средните цени към това последно тримесечие на 2008 година когато е извършено строителството на обекта. Използвани са средни цени в строителството, а те са препоръчителни и в тази връзка следва да се посочи, че ВЛ са използвали и цени публикувани в кн. 56, както и извършили са съобразяване с регионалните условия. Такива са относно ставките - изкоп с багер, разкъртване на асфалт, разряди на изкопчии, часови ставки и др. Прието е възоснова на експертизата,че следва да се приеме процент на печалба от 10%, като среден за страната.

Експертите са констатирали,че налице е по-малък обем извършена работа от дружеството изпълнител и завишени цени за отделните видове работи, това е основния и определящ извод. Характерно това е особено при изкопите, като едни от определящите за обема и използваните материали. Изчислението е направено на база правоъгълен профил. Касае се за линеен проект и изпълнение, при всички размери на тръбите и тези данни съответно са за дължините на изкопите за тези диаметри. За целта са ползвани данните от протоколите между „Т" АД и „Д" ЕООД за извършената работа, от където е взета ширината на изкопа за ф-400.

Прието е от експертите,че е положен ръчен труд от 20%, - докато при актуването е заложен по-висок процент. На тази основа първоинстанционният съд е възприел изводите на ВЛ и сумите посочени в анализ 1 и 3, съответно в размер на 22375,84 лв. и 104590,44 лв. или общо за изкопите от 126966,28 лв.

Относно доставката и монтаж на чугунени тръби с ф-300, ф-400 и ф-500 цената е приета по фактурите, тъй като отразеното при актуването, при изготвянето на протколите обр. № 19 не отговаря на фактурите, както и е прието - висока норма време на труда и цена на машиносмяна. Прието е въз основа на експертите - 10% доставно-складови разходи независимо, че тръбите са доставени са директно на обекта. При възприемане цената на труда експертите са използвали УСН, а от актуваното е с висока норма на труд. Относно механизацията са използвани нормите, публикувани в СЕК и формира разлика при ф-500 - 136167,26 лв.; при ф-400 – 163493,54 лв. и при ф-400 /закопчаване/ - 18716,40 лв., при ф-300 - 110573,12 лв. или общо от доставка и монтаж на чугунени тръби възлиза на сумата – 428950, 33 лв., която сума следва да се приеме като реална и съответна.

При укрепването на направените изкопи разликата посочена от експертизата е 56 224,84 лв. на база актуване. При уплътняването на почви разликата между протокол обр. № 19 и заключението на експертизата е 26786,22 лв., която се формира от разликата в обема, цената на труда и използваната механизация, като ВЛ обосновават в допълнителната експертиза метода и базата, въз основа на които са формирали този извод и който следва да се приеме.

Разликата при поз. № 1* рязане на асфалтова настилка от 29 083,20 лв.,възлиза от обема, на базата на размерите, които са приели за направените изкопи, т.е. обема на работа приет от експертизата на база на изчисленията е по-малък, от тук цената на труда за човекочас,с разлика между 5,29 лв. от протокола и 3,47 лв. от експертизата. Налице е разлика и от 49 039,15 лв. при поз. № 16 в табл. 5 от заключението, явяваща се от обема на работата, като експертизата е приела 1689 куб. м.

Налице е и разлика при доставка и полагане на свързващ битум от 8 974,30 лв., в резултат на разликата в обем и цена на труд. В позиции № 4,5 и 6 в табл. 5 разликите от 16674,24 лв; при превоза на земна маса - 37 284,30 лв. и прехвърляне на земни площи - разлика от 5189,12 лв. са в резултат от приетия обем и цена на труд. Те са и по отношение на позициите, анализирани в табл. 5 и се касаят по начина на изчисления и отклоненията от актуваното и приетото и изчислено от експертизата. Тези изводи са и по отношение на позиции № 2* по табл. 5 от експ.

В някои от позициите ВЛ са приели /п. №№ 8* от табл. 5/ по високи суми от актуваните, т.е. налице е обективен подход.

 

Подлагайки на внимателен анализ изводите на експертите,Окръжния съд е изключил общата сума по тези 4 позици в общ размер от 57037.90 лв. от сумата предмет на обвинението, като оправдал С. в тази му част. Въз основа на горните изводи е прието за доказан и обоснован размера на причинената за О. гр. Я. вреда в размер от 2 033 347.50 лв. с ДДС. Облагата за „Д" ЕООД гр. Я. възлиза на сумата от 1619 362 81 лв., т.е. с приспаднат 20 % ДДС.

Тези разлики са на база платените от О. гр. Я. суми и действително извършено като цена строителство на обект „Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул."..

При така приетата за установено фактическа обстановка,първоинстанционният съд е приел,че с неправомерното си поведение подс. С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл.282,ал.ІІ,предл.І-во и ІІ-ро от НК. Това е така защото за периода м.септември 2008год. – м.март 2010г. в гр. Я.,в качеството си на длъжностно лице,заемащо отговорно служебно положение – Кмет на О. –.,с цел да набави облага за "Д"-ЕООД-гр. Я. в размер на 1 619 362.81лева,е нарушил служебните си задължения и превишил властта и правата си по чл.15,ал.І от ЗОП,чл.39,ал.І,т.3 от ЗОП,чл.22 от ЗОБ и чл.41,ал.ІІ от ЗОП,като от деянието са настъпили значителни врездни последици в размер на 2 024 203.51 лева за О. Я. и общинския бюджет,което се споделя от въззивната инстанция.

І. По протеста на Окръжния прокурор

Навеждат се доводи за неправилно приложение на материалния закон. Оплакването касае единствено правната квалификация на престъплението за "особено тежък случай" по чл.282,ал.ІІІ от НК.

Представителят на А. п. -Бургас поддържа протеста и предлага на въззивната инстанция да приеме,че се касае за "особено тежък случай". Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова такава с която подсъдимия С. да бъде признат за виновен по предявеното му наказание.

Оплакването е неоснователно. Възприетата правна квалификация е в съответствие с установените факти по делото,към които е приложен правилно материалния закон. Първоинстанционният съд е изложил подробна обосновка за изводите си,че установената по делото фактическа обстановке се субсумира в диспозицията на чл.282 ал.ІІ отНК. Правилно първата инстанция в рамките на възприетата квалификация е обсъдила характера,значението и размера на вредните последици от гледна тачка на обществените отношения,обект на защита от нормата на чл.282 от НК. От друга страна обосновано е прието,че с оглед на определено ниската степен на обществена опасност на подс. С. константната практика на ВКС,не са налице кумулативно изискващисе признаци,съгласно разпоредбата на чл.93,т.8 от НК.

ІІ. По жалбата на подсъдимия Г.

Навеждат са доводи за "необоснованост" на съдебния акт,"незаконосъобразност",за допуснати "съществени процесуални нарушения" и "явна несправедливост" на наложеното наказание. Иска се на основание чл.334,ал.І,т.3 от НПК отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова такава,с която подс. С. бъде признат за невинен и оправдан по предявеното му обвинение. Алтернативно се пледира за отмяна на присъдата на основание чл.335,алІІ от ПК и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционният съд,или за изменение на присъдата,като се намали размера на наказанието "лишаване от сводода" с приложението на чл.66 от НК.

Изразява се становище за неоснователност на протеста,поради което същият да бъде оставен без уважение.

А/ По оплакването за допуснати "съществени процесуални" нарушения.

Възраженията в тази насока са,че първоинстанционният съд неправилно е кредитирал изцяло основната и допълнителна теническа и оценъчна експертиза,във всичките й експертни заключения. Контролните изкопи са извършени от фирма "Т" в пръсствието на вещите лица,без съставянето на протокол и без присъствието на поемни лица.

Според защитата на подс. С. самото извършване и установените вследствие на това факти следва да бъдат формално отразени в надлежен протокол,с оглед изискванията на чл.127 и сл. от НПК. По този начин протоколът се превръща в доказателствено средство и отразените в него фактически констатации,свързани с обстоятелствата по делото могат да бъдат ползвани от разследващите органи,п. и съда. На следващо място се изразява съмнение относно професионалните познания на експертите,както и за тяхната квалификация.

Оплакването е неоснователно. Тези възражения на защитата на подсъдимия С. са направени и пред инстанцията по същество,която е изложила подробна обосновка защо не ги приема за основателни. Аргументите в тази насока си изразяват в следното:

В наказателния процес експертните заключения на вещите лица не възпроизвеждат пряко възприети от тях факти и обстоятелства. Те са способ на доказване, поради което експертните заключения следва да се обсъждат в причинната логична връзка и взаимозависимост със същинските доказателствени средства за да се стигне до единствения правилен и обоснован извод, касаещ от предмета на доказване. Заключението на В. Л. по приетата експертизата, вкл. назначена допълнителна такава следва да бъде прието. Тя е извършена от вещи лица включени в списъка на вещите лица, притежаващи съответната правоспособност и в тази връзка възраженията на защитата не следва да се приемат. Не са налице нарушения на гл. ХХІ от ЗСВ и специално условията и реда за утвърждаване при тяхното назначаване. Следва да се посочи и текста на чл. 396, ал. 2 ЗСВ. При утвърждаването им, съгласно Наредбата, не са налице нарушения. Експертните заключения не могат да бъдат атакувани и изключвани с такива способи, без да са изложени аргументи за непълнота или необоснованост съгласно принципите на чл. 153 НПК. Способите са други. Още по-малко като критерий за компетентност да бъде включвано изискване за наличието на съответен лиценз. С оглед изразените възражения по повод участието на ВЛ при контролните замервания , следва да бъде посочен само текста на чл. 156 НПК. Всеки друг подход е неправилен,което се споделя изцяло от въззивната съдебна инстанция.

Б/ По оплакването за "необоснованост" на съдебния акт.

Оплакването за необоснованост на фактическите положения,приети за установени от първоинстанционния съд е неоснователно. Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя напълно и изцяло от събраните по делото преки и косвени доказателства,които инстанцията по същество е обсъдила задълбочено,прецизно и за което е изложила убедителни съображения. В тази насока са съответните гласни доказателствени средства – показанията на разпитаните в съдебното следствие свидетели: Р. Б. , Д. Б. , Н. И. , К. К. , Д. Н. , И. Г. ев, В. Т. , Ю. К. , В. В. , Ж. Ж. , М. К. , З. Зафиров, А. П. , А. Д. , Ж. Ж. , Д. Д. , П. М. , В. Д. , Л. К. , Е. Д. , Дж. Д. , С. Д. , Ж. Д. , С. П. , К. П. , П. С. , Р. Ефтимов, К. А. , М. П. , Д. А. , Н. Д.

Установените факти са и чрез заключението на извършените по делото комплексна - техническа и оценъчна експертиза и допълнителна такава с приложена и извършена количествено-стойностна сметка, като способ за доказване и проверка, а така също и от и от събраните и приложените по делото писмени доказателства: протоколи, удостоверения копия от Решения: справки, договори,а именно:

Протокол №24/19.12.02г., /л.133 до л.136/ по делото, копия: на Удостоверение № 1/07.11.2007 г. за избор на кмет; заверени копия Заповед РД 02/0012 от 11.08.2008 г., Устр. пр-к на Общ. Я-л; тр. договор № 340/26.11.2007 г., Заповед РД 02/0276 от 01.09.2008 г.;препис-извлечения от Решения на Общ. съвет Я. от 6, 11, 13, 14, 15, 19, 20 на Общ. съвет Я. , Становища, Прекратяване на процедура за възлагане на ОП поради недостатъчност на финансов ресурс; на Договор № 75/14.12.2007 г. ; Постановление № 179/22.07.2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета на МРРБ за 2008 г. Становище на Сектор ПП при КАТ Я. ; Заверени копия от Обяснителни записки за обект "Улични водопроводи по ул. "Ген. З. " и ул. "Гр. И."; Схеми към проекти, Справка от "Д" ЕООД 01.09.2009 г., Фактура № 1* от 03.06.2009 г., Протоколи, Счетоводни справки, декларации, потвърждения, декларации и дневници по ЗДДС; д- ци на продажбите, Фактура № 1* от 30.12.2008 г., счетоводни справки, извлечения от регистри, протоколи за приемане и декларации, пл. нареждане,/132 т.2/, Споразумение към договор № 107 от 10.11.2008г., Договор № 107 от 10.11.2008 г., Фактура № 1* от 30.12.2008 г., Протокол № 1 от 29.12.2008 г. ; Писмо на "Т." АД-Я. до "Д" ЕООД -стр. 137, том 2; писма до ОД на МВР-Я. , Фактура № 5* от 17.09.2008 г., Писмо "В и К" ЕООД Я. ; Удостоверение, Решение № 324 на ОбИК- Я. ; Протокол от 05.09.2008 г. за участие в процедура по ЗОП и Ориг. загл. стр. по ОП и документация; Решение ТУ03/0031 от 05.09.2008 г. за процедура по ЗОП и обявление за ОП. Описание на обект "Проектиране и СМР на обект "Улични водопроводи и улична канализация"; утв. показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексна оценка на офертите; Бланка на Предлагана цена; условия за провеждане на обществена поръчка; Бланка на оферта, Декларации, Договор за ОП и др. документи по ОП.; Писмо на "Д" ЕООД от 02.10.2008 г.; Уведомително писмо от Общ. Я. до участниците в ОП от 03.10.2008 г. ; Факс-съобщение от 03.10.2008 г.; Заповед ТУ03/0045 от 17.10.2008 г. за назн. на комисия по ЗОП; списък на подалите оферти за ОП; и декларации; Протокол от 17.10.2008 г. за класиране на "Д" ЕООД; Решение № ТУ03/0046 от 17.10.2008 г. за класиране на "Д" ЕООД; гаранция за изпълнение от 30.10.2008 г., издадена от Банка Д. ЕАД и др. удостоверения ; Информация за сключен договор - до АОП; писмо от Общ. Я. до АОП от 17.11.2008 г.; декларация за условията на ОП; декларация за ползване или не на подизпълнители; утвърдено от Общ. Я. Техническо задание за обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. И."-гр. Ямбол", фаза Технически проект; Оригинал на Оферта на "Д" ЕООД; Заверено копие на Решение 66/1997 г. на ЯОС; Решение 2114/1998 г. на ЯОС; Решение 1820/1999 г. на ЯОС; У-ние за данъчна регистрация - л. 7; и др. документи – сч. баланс, отчети, списък на договори, оборудване,списъка на ДМА, за квалификация, Декларация от "Д" ЕООД за това, че няма да ползва подизпълнители на обекта; Анализи на цени, изготвени от "Д" ЕООД; цени на машинносмени и механизация на; Оригинал на попълнен от "Д" ЕООД проект на договор за проектиране и СМР на "Улични водопроводи и улична канализация; Оригинал на Договор № 107/10.11.2008 г. за проектиране и СМР на обект "Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Г" и ул. "Гр. И."; Споразумение от 01.06.2009 г. към Договор № 107/10.11.2008 г. ; оригинал на споразумение от 30.09.2009 г. към договор № 107/10.11.2008 г. -л. 9, том. 6; копия на извлечения по сметки и преводни нареждания/вносни бележки/- л. 10-13, том. 6; преводно нареждане/вн. бел. от 30.12.2008 г. - л. 14, т. 6; фактура 1430/30.12.2008 г. - л. 15, том. 6;фактура 1686/06.06.2009 г. - л. 16, том. 6; фактура 1685/03.06.2009 г. - л. 17, том. 6; Протокол № 1/29.12.2008 г. - обр. 18- л. 18, том. 6; Протокол № 12/30.05.2009 г. - обр. 19- л. 23, том. 6; Протокол № 3/30.05.2009 г. - обр. 24- л. 25, том.6; Писмо от О. Я. с приложен контролен лист № 1194/10.11.2008 г. - л. 26-27, том. 6; Писмо от О. Я. с контролен лист към фактура 1430/30.12.2008 г. и копие на докладна от гл. счетоводител на О. Я. - л. 28-30, том. 6; писмо № 12/0492/2008 г. ; Информация за сключен договор - копие-л. 3-8, том. 7; Б. а гаранция - копие; Удостоверения №№ 2800002414/2008 г., № 320/2008 г.; Съд. у-ние - л. 16, т. 7; № 20081030115632/2008 г. -л. 17, т.7; № 20081030115559/2008 г. - л. 18, т.7; Протокол от 17.10.2008 г. - л. 20, т.7; Решение № ТУ03/0046/2008 г.; Заповед № ТУ03/0045/2008 г. ; Списък от 16.10.2008 г. - копие- л.24, т.7; декларация от 17.10.2008 г. - л.25-29, том 7; Копие от Държавен вестник- л. 30-36, том 7; писмо № 9101/0251/2008 г. - л. 37-41, том.7; документация за участник- л.46-87, том. ; писмо № 24/0987/2009 г. ; от разрешение за ползване- л. 5-6, том 8; протокол за годност - л. 7-24, том 8; от становище- л. 25, том 8; Пълномощно № 0066/2009 г.; становище - л. 27-32, том 8; Копие от Заповед ДК-08-043/2009 г.; окончателен доклад- л. 35-49, том 8; Копие от разрешение за строеж - л. 50, том 8; Копие от Протокол за СП-л. 51-84, том 8; Копие от Договор № 107/2008 г.; Копие от Удостоверение № 0* л. 89, том 8; Копие от Заповед № 11/2008 г. - л.90, том 8; Удостоверение № 20090601112852/2009 г.; Удостоверение № 20091219103402/2008 г.; Договор № 348/2008 г.; Лиценз № 000322/2005 г.; списък към 14.05.2008 г. - л.100-107, том 8; удостоверение № 24/0340/2009 г.; декларация от 28.04.2009 г.; писмо № 361 от 31.10.2008 г. от "Т." - л. 4, том. ; Споразумение от 05.09.08 г. - л. 7, том 9; Фактури № 1000000067/29.01.2009 г.; № 1000000074/17.02.09 г. ; № 0* от 17.03.09 г.; № 1* от 31.03.09 г.; № 1000000091/18.04.09 г.; № 0000001333/29.06.09 г.; № 1* от 11.02.2009 г.; № 0* от 30.04.2009 г.; № 0000000070/25.04.2009 г. ; Копие от фактура № 0000000408/15.01.2009 г.; № 0000001891/30.01.2009 г.; № 1* от 31.01.2009 г.; № 1* от 26.01.2009 г. ; № 0* от 16.01.2008 г.; № 1* от 30.12.2008 г.; № 0* от 23.12.2008 г.; № 0* от 23.12.2008 г.; № 0* от 23.12.2008 г.; № 0* от 22.12.2008 г.; № 1000000485/22.12.2008 г.; № 0* от 20.12.2008 г.; № 0000000399/18.12.2008 г.; № 0000000954/17.12.2008 г.; № 0* от 17.12.2008 г.; № 1000000557/17.12.2008 г.; № 1* от 16.12.2008 г.; № 1000000457/16.12.08 г.; № 1* от 16.12.08 г.; № 0000000819/16.12.2008 г.; № 0* от 16.12.08 г.; № 0* от 16.12.08 г.; № 0000000787/16.12.08 г.; № 1000000554/16.12.08 г.; № 0* от 15.12.2008 г.; № 0000000746/11.12.2008 г.; № 0* от 09.12.2008 г.; № 0000517400/06.12.2008 г.; № 0* от 01.12.2008 г.; № 0* от 01.12.2008 г.; № 1000006689/2008 г.; № 1000001424/2008 г.; № 1000000532/2008 г.; № 1000000054/2008 г.; № 0000001761/2008 г.; № 0000000736/08 г.; № 0000085968/08 г.; № 0000005968/28 г.; № 0000000332/2008 г.; № 0000000413/08 г.; № 0000013497/08 г.; № 0000004136/08 г.; № 1000000524/08 г.; № 0000000700/08 г.; № 0000003408/08 г.; № 1000004099/08 г.; 0000402345/08 г.; № 1000004837/08 г.; № 0000005539/08 г.; № 1000004087/2008 г.; № 0000308756/08 г.; № 0000003026/08 г.; № 0000002355/08 г.; № 0000001800/08 г.; № 0000000635/08 г.; № 0000021753/08 г.; № 0002204605/2008 г.; № 1000000509/08 г.; № 1000011903/08 г.; № 1000000047/08 г.; № 1000000502/08 г.; № 0000003014/08 г.; № 0000013206/08 г.; № 1000000371/2008 г.; № 0000002688/2008 г.; № 0000005356/2008 г.; № 0000001868/2008 г.; № 0000021691/08 г.; № 0000007262/08 г.; № 0000000013/08 г.; № 0000109236/2008 г.; № 0000001612/2008 г.; № 0000000321/2008 г.; № 0000000427/08 г.; № 1000000345/08 г.; № 0000000608/08 г.; № 0000001473/08 г.; № 0000402217/08 г.; № 0000402218/08 г.; № 0000402219/08 г.; № 0000001845/08 г.; № 0000001846/08 г.; № 0000000295/08 г.; № 0000007079/08 г.; № 0000001793/08 г.; № 1000000463/08 г.; № 1000000471/08 г.; № 1000000040/08 г.; № 1000003841/08 г.; № 0000002102/08 г.; № 5000026827/08 г.; № 0000000686/08 г.; № 0000021593/08 г.; фактури проформа 1047883/08 г.; № 110632991/08 г.; № 110633463/08 г.; № 110633464/08 г.; № 110637823/08 г.; № 110638365/08 г.; № 110638366/08 г.; № 110639384/08 г.; № 110641002/08 г.; № 110641003/08 г.; № 110642025/2008 г.; № 110643418/08 г.; № 110643419/08 г.; № 110643420/08 г.; № 110643421/2008 г.; № 110643422/08 г.; № 110643423/08 г.; № 110645273/08 г.; № 110645274/2008 г.; № 110647475/2008 г.; № 110647476/2008 г.; опис на преводи; фактура № 1000000758/08 г.; № 0000030005/08 г.; № 1000000727/08 г.; № 1000000758/2008 г.; № 1000000739/2008 г. фактура проформа № 4/2008 г.; Уведомително писмо- л. 4, том 10; Разрешение за строеж- л. 5, том 10; Протокол за откриване на строителна площадка - л. 6-9, том 10; Заповедна книга- л. 10-11, т. 10; Удостоверение - л. 12, том 10; Писмо до ОД на МВР - Я. - л. 20-22, т. 10; Писмо до "В и К" ЕООД - л. 24, том10; Съобщение- л. 25, том 10; Писмо до "В и К" ЕООД - л. 26, том 10; Техническо задание - л. 27-29, том 10; Писмо до "Х." ООД- л. 30-32, том 10; Молба до "В и К" ЕООД-л. 33, том10; Обяснение - л. 89-90, том 10; д-нт л. 91, том 10; скица- л. 92-101, том10; Фактура № 1333/2009 г. - л. 102, том 10; Количествено-стойностна сметка- л. 103, том 10; Протоколи от № 1 до № 10 /2008 г. - л. 104 -115 , том 10; Дневник за асфалтовите пластове- л. 116-121, том 10; Договор от 05.11.2008 г. - л. 122-123, том 10; Протокол от 04.11.2008 г. - л. 124, том 10; Решения - л. 125-126, том 10; Писмо до "Д. К." ЕООД- л. 127, том 10; Писмо до О. Я. - л. 128, том 10; Писмо "ЕВН - л. 129, том 10; Договор № 75/2007 г. - л. 130-132, том 10; Количествено-стойностна сметка - л. 133, том 10; Писмо до ОД на МВР - Я. - л. 135, том 10; Протокол № 1 от 27.07.2008 г. - л. 136, том 10; Протокол № 2 от 09.09.2008 г. - л. 137, том 10; Протокол № 3 от 09.10.2008 г. - л. 138, том 10; Заменителни таблици- л. 139, 142, 144-146, 148 - 149 том 10; Протокол № 4 от 20.11.2008 г. - л. 140, том 10; Протокол № 5/ 2008 г. - л. 141, том 10; Протокол № 6/2008 г. - л. 143, том 10; Протокол № 7 от 30.06.2009 г. - л. 147, том 10; Фактура № 1333/2009 г. ; Количествено-стойностна сметка - л. 151, том 10; Протоколи от № 1 до № 10 и № 16 л. 152 – 166 том 10 ; Писма до ОД на МВР - Я. - л. 165, 168, 170 и 172 том 10; Сертификати и Протоколи за контрол на водите 08 г. - л. 175- 180,182-184 том 10; Заявление №375/16.05.2009г. - л. 181, Писма и становища; Протокол № Х* л. 193-234, том 10; Доклад на временна комисия- л. 235-238, том 10; Становище л. 239-240, том 10; Писма - л. 242- 247, том 10; Документи л.1 -л. 415 вкл., съдържащи строителната документация на обект "Рехабилитация и реконструкция" гр. Я. том 12 от л. 1 -281 вкл., съдържащи строителната документация на обект "Улични водопроводи и улична канализация по улиците „Г" и „Гр. И."; Документи в том 13 : документи към оферта – решения, удостоверения, гаранции, фактура № 5755/09.09.2008 г., декларации, договори, препоръки референции и др., предлагана цена, количествено-стойностна сметка; анализи на обект "Улични водопроводи и улична канализация"; цени за машинно смени на механизация; договор между Общ. Я. и "Д" ЕООД; документи за обществената поръчка; Заповед № ФК-10-450/16.04.2009 г. на АДФИ - л.33, том 14; Доклад № ФИ 1 ЯМ-0007/2009 г. на АДФИ - от л.37 до л.47, том 14; Описи документи към доклад № ФИ I ЯМ-0007/2009 г. на АДФИ - л. 49, 50, том 14; л. 54 - л.72; Протокол № 1/29.12.2008 г. ; Протокол № 2/30.05.2009 г. ; Протокол № 3/30.05.2009 г. Анализи от № 1 до № 48- л.85-л.107, том 14; Проформа-фактура № 4/17.12.2008 г. ; фактура № 758/30.12.2008 г. ; Фактура № 739/15. I.2008 г. ; Фактура № 727/12.12.2008 г. ; Фактура № 758/29.12.2008 г. ; Фактура № 30009/26.12.2008 г. ; Заповед № РД02/0383 от 11.11.2008 г. ; Списък на кандидати. Справка за плащания - л.118, том 14; Платежно нареждане- л.19, том 14; Фактура № 1430/30.12.2008 г. - л.120, том 14; Протокол № 1/29.12.2008 г. - л.121, том 14; Решение на ОбС - Я. от 13.03.2008 г. - л.126-л.130, том 14; Разчет за финансиране на капиталови разходи през 2008 г. - л.131 - л.134, том 14; Решение на ОбС - Я. от 12.12.2008 г. - л. 135 - л.136, том 14; Разчет за финансиране на капиталови разходи през 2008 г. - л.137-л.140, том 14; Решение на ОбС-Я. от 31.03.2009 г. - л.141-л.146, том 14; Разчет за финансиране на капиталови разходи през 2009 г. - л.147-л.150, том 14; Обяснение - л.151, том 14; Обяснение - л.152, том 14; Обяснение - л.154; писмените доказателства, съдържащи се в т. 15 - от л.1 до л.18 вкл., а именно- Заверено копие на становище; временна организация на движението и обяснителна записка; Схеми № 1 до № 12; приложените писмени доказателства в том 16 от л.1 - л.63 включително, съдържащи документация свързана с издаването на Разрешение за строеж №437/19.11.2008г. ; приложените в том 17 - лист 1 -л.39 вкл. писмени доказателства, свързани с плана за безопасност на обект "Уличен водопровод и улична канализация на улиците „Г" и Гр. И." - гр. Ямбол"; писмени доказателства, приложени от л.1 до л.49 вкл. на том 18: Фаза технически проект; чертеж - от л.2 до л.9 вкл.; удостоверение 12844; техническо задание; обяснителна записка; количествена сметка; обяснителна записка; чертеж вертикален разрез; чертеж; чертеж -ситуация водопровод; чертеж - от л. 29 до л. 37 вкл.; схема типов напречен профил на уличен водопровод; схема с детайл на тротоарен спирален кран; схема с надпис детайл на пожарен хидрант; схема - детайли на опорен блок; схема - надлъжен профил улична канализация; схема - връзка на уличен отток; схема детайл стъпало; схеми -типов напречен профил канализация и схема - детайл за укрепване на изкоп.

От посочените писмени доказателства могат да се направят обосновани изводи, които се припокриват и от останалите събрани по делото доказателства. Така посочени, те са основа на всички фактически изводи касаещи хронология на действията, последователност във времето, основна база на извършените СМР, плащания, взети решения, техническа документация и др. Въз основа на тях е изготвената съдебна експертиза и заключение на ВЛ.

При спазване на процесуалните правила,първоинстанционният съд внимателно е обсъждал показанията на свидетелите и мотивирано е приерл на кои дава вяра и защо и на кои не ги кредитира. Кредитирането или не на определени доказателствени средства е право на решаващия съдебен състав по фактите. Този негов суверинитет не може да бъде накърнен от горестоящ съд,стига да не се констатира някакъв порок при преценката,който води до невярно формирана воля. В конкретния случай обсъждането с най-голяма сила важи за показанията на свидетелите: Р. Б. , касаещи обстоятелствата, че проекта за подмяна на водопроводната мрежа е внесен за първи път в Общ. Съвет през ме. Декември 2008 год., т.е. след неговото завършване, както и поетия общински дълг, много по-късно от 5 000 000 лв. при значителна лихва; Свид. К. К. /л.83/, като общ. съветник е участвал в комисия и изготвения доклад, като възпроизвежда данни за значителни отклонения в цени, извършени работи. Такива изводи е направила и експертизата въз основа на представените писмени доказателства. Този свидетел, също е категоричен, че фирмата „Д" ЕООД е започнала работа по водопровода през месец септември 2008 г. преди приключване на процедурите по ОП. Сочи и обстоятелства касаещи сключения неблагоприятен заем;

Показанията на св. Д. Б. /л.89/ касаеш времето на строителството и сочещи различия в изпълнението на СМР, начина на сключване на договора, проектирането и надзора.; св. Н. И. удостоверява в показанията си факти относно воденето на асфалтовите дневници, които данни за залегнали в експертизата и на правената оценка.

Характерни са показанията на св. Д. Н. /л.96/ относно времето на строителството – септември 2008 год., установените различия в извършените СМР, като участник в комисията на Общ. Съвет – Я. Той е категоричен, че изкопните работи са вертикално изпълнени - правоъгълен изкоп, а не скосен /трапецовиден/, а такива са констатациите при контролните изкопи и останали аргументи на В. Л. Категоричен е също така, че не е имало укрепване на тези изкопи по цялата дължина на трасето. Тези показания също съвпадат с експертното становище, като способ за проверка; свидетелят И. Г. /л.100,/ като Управител на ВиК гр. Я. през този период, също е категоричен относно началото на строителството – септември 2008 год., липсата на проект и съгласуване, без уведомяване и без да е приет обекта по съответния ред.

В показанията си св. М. К. /л.106/ възпроизвежда същите обстоятелства, които не могат да не се възприемат. Строителството е започвало през месец септември-октомври 2008 год. от фирма „Д" ЕООД, тогава е сключен и договор с „Т" и „Д" ЕООД. Такива са и показанията на св. Т. /л.132/. А свидетелят Ю. К. /л.133/ е категоричен за състоялата се среща през месец октомври 2008 г.между „Т" и „Д" ЕООД относно изпълнението на обратната засипка от последната, както и са срещата и протоколите от срещата между двете фирми и кмета 04.11.2008 г. / л. 122- 128/ т. Х от ДП. Тези показания се покриват напълно с посочените по-горе писмени доказателства – писма за искани срещи между двете фирми и представители на О. гр. Я..

Специално внимание е отдадено и на показанията на свидетелите: З. З./ л.138/ и св. А. П. /л.140/. Двамата са присъствали при извършените контролни замервания по трасето, лично са извършили същите и са категорични за констатациите си. Такива са те по отношение на профила на изкопите – правоъгълен, не е правено укрепване, изводи които са направили на място, както и относно всички направени от тях замервания. Това е било документирано, в присъствието на представители на двете фирми и общината, извършено е и заснемане. Тези показания съдът е възприел напълно, без да намира за необходимо да обсъжда направените възражения относно качеството им при тези замервания.

Напълно са възприети и показанията на св. Д. Д. /л.145/ и по специално относно водената кореспонденция. Те са идентични с отразеното в представените писмени доказателства, които му са и предявени. Протокол - л. 122-128 т. Х. от ДП., Договор от 5.11.2008 год. м/у двете дружества, пр. 04.112008 г., Писмо № 361/31.10.08 год., писмо № 303/26.09.08 год., както и от представеното и изискано в съд. заседание Писмо № 341/17.10.08 год. /л. 175/ от делото.

От тези показания следва извода, че строителството на водопровода е възложено и започнало преди да приключи процедурата по обявената ОП. Тези показания са скрепени несъмнено от цитираните и приложените по делото документи, т.е. не се касае за хипотетично, а за напълно доказано обстоятелство.

Съдът не е кредитирал показанията на св. И. К. – зам. Кмет, св. П. Ц. , като представителна общината и св. К. К. , собственик на „Д"„ЕООД относно твърдението им, че изграждането на процесния обект е започнало след сключване на Договор № 107/10.11.2008 г. между възложителя – Общ. Я. , чрез подсъдимия и "Д"ЕООД и твърденията им относно извършените през месец септември 2009 г. изкопи на кръговото до РИОКОЗ - Я. /че същите били само подготвителни такива/,тъй като противоречат на останалите посочени по-горе гласни доказателства. Същите са в противоречие с приложените и цитирани писмени доказателства, преценени в тяхната цялост и логична взаимовръзка. Същото е валидно и по отношение на показанията им, че при изграждане на обекта са правени освен правоъгълни и трапецовидни изкопи и е извършено укрепване на последните.

Във връзка с горното са и показанията на св. Ж. Ж. /л. 156/, които не могат да бъдат изключени. Достоверността им се обуславя с всички останали, вкл. писмените такива. Той е категоричен, че през месец септември е започнало изграждането на обекта, присъствал е на срещата в Общ. Я. между възложителя, изпълнителя и другата фирма – „Т." и възпроизвежда данни за времето и мястото. Нещо повече, при тази среща изпълнението на обекта водопроводи и канализация е било по ул. „Гр. И.", до супермаркет „Кауфланд" – Я. , т.е. повече от половината от цялото строителство. Следва да се отбележи, че към този момент процедурата по ОП не е била приключила.

Този свидетел е участвал и в съставянето на акт. 16 за обект рехабилитация на улиците, а данните в него за били използвани и от В. Л. като съпоставка на извършените СМР и от двете фирми, като изходна база за сравнение с останалите документи и констатации.

Следва да бъдат посочени и показанията на св. К. Д. , която е категорична относно изпълнението на изкопите – правоъгълен, без укрепване.

Установява се от показанията на св. Пл. М. /л.154/,че не е знаел,че е включен в комисията за ОП за наличието на прогнозна цена,за начина на изпълнение и финансиране на водопровода.

На особено внимателна преценка са подложени показанията на св. В. Д. , като проектант. Тя самата е заявявила, че при проектирането е ползвала помощта на инж. Н. Д. - съпруга на св. Д. , като удостоверението за надзор е издадено на името на двамата – Н. и Св. Д. Заданията за проектиране са получавани и в частта „геодезия" в офиса на инж. Н. , а св. К. твърди, че проектът е осъществен в екип с Н. Д. Такива са изводите, както е посочено и по отношение на св. Д. /била е на обекта само при даването на линия/, а тя само е подписвала документите, както и на св. Д. , т.е. наличие на обвързаност с изпълнителя.

Тези изводи се отнасят и относно показанията на св. Ц. . Тя е била назначена в период, когато контрол фактически не би могъл да бъде осъществяван. Заповедта е подписана малко преди приключване на строителството на водопровода.

Обоснован е извода, че определеното дружество - „Х" ООД, представлявано от инж. Св. Д. ,което следвало да осъществява надзор върху проектирането и строителството на обекта е в зависимост от изпълнителя. Той е бил консултант и лице за контакт при избора на тръби. Договорът с това дружеството е с разлика от един ден с този на изпълнителя. Изводите са единствено в насока, че реален контрол при изграждането на обекта не е можело и не е следвало да бъде правен. По този начин О. не е имала възможността да контролира изпълнението на обекта. По този начин, съдът не възприел показанията на тези свидетели по отношение на тези твърдени обстоятелства и факти. Те следва да се приемат частично и то в и чрез преценката на останалите гласни доказателствени средства.

Не са кредитирани и показанията на св. И. К. в частта им в която той твърди, че е имало прогнозна стойност за обекта с цена 4 – 4.5 милиона. Те са изолирани, противоречат на всички останали събрани по делото доказателства, изразяват тенденционост и непоследователност, липсва обективност. Категоричен е извода, че липсват не само данни, но и каквито и да е доказателства за извършено проучване при подготвянето на документацията и преценката на стойността на този обект. Тази прогнозна цена изисква да бъде обективирана. Това е единствения начин и това е изискването на закона за ОП. Видно от показанията на останалите членове на комисията, разгледала подадената оферта, освен този свидетел който е бил експерт на комисията, св. К. , С. и А. , са категорични, че не са знаели за прогнозна стойност на този обект и че тяхното участие в тази комисия е било с оглед проверка на изискуемите документи, както и при отварянето на плика с цената, цената предложена от търговското дружество изпълнител. Нещо повече, св. М. не знаели и не им е било сведено за каква обществена поръчка става въпрос. Такива са и показанията на св. К. А. , който в момента е бил член на комисията. Всъщност, законовото изискване при процедурата за определяне на цена за стойността на ОП /чл.15, ал.1 ЗОП/ е предназначено преди всичко за членовете на комисията. Без такава, те не могат да изпълнят задължението си като комисия /раз. V от ЗОП/.

От показанията на св. С. П. е установено липсата на съставен контролен лист за обекта,а от св. К. П. , касаещи липсата на осигурени средства и включването в Общ. Бюджет, на св. П. С. за проведената среща между изпълнители и община.

Оспорвайки обосновката на първоинстанционния съд,защитата на подс. С. направи искания пред въззивната инстанция за назначаване на тройна финансово-счетоводна експертиза,на допълнителна комплексно- техническа-оценъчна еккспертиза/с конкретно поставени въпроси/,както и събирането на допълнителни писменни доказателства от различни минестерства,институции и организации/виж л.20,том І от съдебния протокол/.

От заключението на тройната финансово-счетоводна експертиза виж л.90-99,том І/ се установава,че с откриването на процедура за възлагане на обект "проектиране и строителство на улични водопроводи и улична канализация по ул."Г" и ул.". и включването на обекта,чрез актуализация на капиталовата програма на 22.12.2008год. са в нарушение на &84 от ПРЗ на ЗДБРБ за 2008год.,чл.4,ал.ІІ от ЗОБ и чл.43,ал. от НУОБ,чл.10,чл.10в,чл.19,т.4 от Закона за водите.

На следващи място от сключения със "С"-АД договор от 26.02.2010год.,като от договорираните 2 368 510 евро/4 632 331лв./,реално към 31.12.2010год. са усвоени 4 630 965лева. На практика с усвоената част от банковия кредит се разплаща един завършен,осчетоводен и в експлоатация от едно търговско дружество обект- ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,което е в нарушение на чл.14,ал.ІІ от ЗОД.

С предложената актуализация на бюджета от м.12.2008год. от кмета на О. –.,неправилно фактурираните разходи по опекта и съответно отразяването им като елемент в бюджетите за 2008-2010год. са в нарушение на чл.4,ал.ІІ от ЗОБ,чл.31,ал.ІІІ от НУОБ,чл.6 и чл.7 от ЗФУКПС.

От заключението на допълнителната комплексна техническа и оценъчна експертиза/виж л.428-441 от том І/ се установява следното:

Експертите са разработили Приложение 2 – Сравнителна таблица в два варианта за остойностяване на установените количества,с цени на изпълнителя,с цени на експертизата и средни цени на Камарата на строителите в РБългария и Приложение №4 – Сравнителна таблица в два варианта,в която са изчислени количествата на с цени на изпълнителя,с цени на експертизата и цени на обект "Реконструкция тласкател от ЦПС "Ормана" до напорни водоеми "Боровец"-гр. Ямбол.

От анализа на Приложение №2 в Първи вариант на таблицата,стойността на сравняваните СМР на изпълнителя са завишени с 215 944.29лв.,което е 116.12% спрямо тези на Камерата на строителите в РБългария,а цените на експертизата са занижени с 5 878.76лв.,което е 2.72% спрямо тези на Камарата на строителите.

Във вариант Втори на същата таблица и приложение,стойността на сравняваните СМР на изпълнителя са завишени с 187 474.29лв.,което е 60.89% спрямо тези на Камарата на строителите,а цените на експертизата са занижени с 87 683.20лв,което е 28.48% спрямо тези на Камарата на строителите.

От анализа на Приложение №4 в Първи вариант на таблицата,стойността на съпоставимите видове СМР на изпълнителя спрямо цените от Протокол №19 за обкет "Реконструкция на тласкател ЦПС "Ормана" до напорни водоеми "Боровец"-гр. Я. са завишени с 357 522.22лв.,което е 39.64%,а цените на експертизата са по-ниски с 145 071.13лв.,спрямо тези на от обекта,което като процент е 16.08% занижение.

При вариант Втори на приложението и таблицата са включени СМР "Доставка и машинно пологане на асфалтобетон неплътна смес" с цена 316.32лв. на тон,при която стойността на изпълнителя се завишава с 282 222.06лв.,което е 25.86% завишение. В същото време цените на експертизата са занижени с 222 553.99лв.,което е 20.40% .

Експертите са категорични в заключението си,че цените на СМР в офертата на "Д" – ЕООД/изпълнител/ са завишени спрямо цените на Камарата на строителите в РБългария и от МРРБ за обект "Реконструкция тласкател от ЦПС -"Ормана" до напорни водоеми "Боровец"-гр. Я. стойностите са завишени.

Въз основа на допълнително събраните писмени и гласни доказателства и анализирани в тяхната съвкупност,настоящата съдебна истанция намира възраженията на подс. С. срещу авторството на инкриминираното деяние за неоснователни. Същите са опровергани по несъмнен начин от всички доказателства по делото,а това са : свидетелските показания,всички заключения на експертизите,огледните протоколи и снимков материал. Доказателствата по делото не оставят място за съмнение досежно автора на деянието и в този смисъл въззивният съд споделя напълно изводите на първата инстанция.

В/ По оплакването за нарушение на материалния закон.

Оплакването е неоснователно. Възприетата правна квалификация е в съответствие с установените факти по делото,към които е приложен правилно материалния закон. Първоинстанционният съд е изложил подробна обосновка за изводите си,че установената по делото фактическа обстановка се субсумира в диспозицията на чл.282,ал.ІІ,предл. І-во и ІІ-ро от НК. Правилно е прието,че от инкриминираното деяние са настъпили "значителни" вредни последици за О. Я. и общинския бюджет.

Г/ По оплакването за "явна несправедливост" на наложеното наказание.

Видно от мотивите на обжалвапния съдебен акт,при индивидуализацията на наказанието за подс. С. ,първоинстанционния съд е взел предвид и отчел всички отегчаващи и смекчаващи вината му обстоятелства. Същите са изброени изчерпателно,правилно преценени и обосновано е приел,че наказателната отговорност на подсъдимия следва да се реалезира при смекчаващи вината му обстоятелства. Наложеното на подс. С. наказание "лишаване от свобода" за срок от три години и осем месеца,както и лишаване от право да заема длъжността "кмет" за срок от четири години е съобразено с изискванията на чл.36 от НК и в този смисъл се явява справедливо.

По изложените съображения,настоящият състав при Апелативен съд-Бургас приема,че при постановяване присъдата от Окръжен съд-Я. ,не са допуснати твърдяните в протеста и жалбата на подсъдимия нарушения,поради което същата следва да бъде потвърдена.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл .338 от НПК,Бургаският Апелативен съд,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №133/14.11.2011година постановена по НОХД №63/2011год. по описа на Окръжен съд- Я.

ОСЪЖДА подсъдимия Г. И. С. със снетата по делото самоличност да заплати по сметка на Апелативен съд-Бургас направените съдебни разноски в производството пред настоящата съдебна инстанция/възнаграждения за вещите лица/ в размер на 3 088.00лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в петнадесет дневен срок,пред Върховен Касационен съд на РБългария от получаването на съобщението,че е изготвено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

правило за движение, общото п

Read 2473 times
Rate this item
(5 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo