×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Мина отчета на Админ. съд Ямбол... Featured

Четвъртък, 07 Март 2013 09:23

Председателят на Административен съд - Ямбол  Диана Петкова официално  представи отчет-анализа за работата през 2012 г. Гости на колегите си юристи са Ана Караиванова - шеф на Инспектората към ВСС, Веселина Тенева - председател на Седма колегия на ВАС, председателят на ЯОС Добрин Кючуков, Георги Ханджиев - Окръжен прокурор.
ПОДСЛУШАНО ПРЕЗ ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО
Благодаря, на АС - Ямбол, че с дейността си от създаването му досега, работи така, че издига авторитета не само на Административните съдилища, но и на доверието към съдебната система в България
Отбична бе оценката и на г-жа Караиванова, подчертавайки, че по самата си същност именно административните съдилища са местата, където гражданите могат да потърсят и намерят справедливост, срещу нарушаване на правата им "от безобразията на държавните институции"

100 процента от актовете на съдиите от Административен съд - Ямбол са постановени в законовия месечен срок

        669 дела общо са разглеждани в Административен съд – Ямбол през изминалата 2012 година като 318 от тях са първоинстанционни, а 351 касационни. Свършените дела са 601 като 284 от тях са първоинстанционни административни, а 317 са касационни дела. Следователно, в края на отчетния период са приключили почти 90 процента от разглежданите в съда дела.
        95.51 процента от делата са свършени в срок до 3-месеца, като 34.11 процента от тях са свършени в срок до 1 месец. Свършените в срок над 3 месеца дела са 27 като за по-голямата част от тях забавянето е от порядъка на десетина дни, а по 5 от делата е поради приложението на чл.181 от АПК - съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Основните причини за забавянето на макар и малък брой дела, е късното представяне на доказателства, допускане на съдебна експертиза, при което или не може да се намери вещо лице или вещото лице не представя в срок заключението си.

        От общо решените 194 бр. първоинстанционни дела, по 108 жалбата е уважена изцяло, по 6 дела е уважена частично, по 11 дела административния акт е обявен за нищожен и по 69 жалбата е отхвърлена изцяло, т.е. по 41.20 процента съдът е преценил, че административният орган е действал незаконосъобразно. За сравнение през 2011 год. процентът на отменените и обявени за нищожни административни актове е 59.18 %. Изводът е, че работата на администрацията се подобрява.
        При касационните производства от общо 311 постановени решения, 217 от тях съдебните актове на въззивната инстанция са оставени в сила, по 84 са отменени изцяло и по 10 - частично. Т.е., в 69.80 процента решенията са потвърдени като правилни, което говори за сравнително добра работа на съдиите от тези инстанции.
        И през 2012 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд - Ямбол са постановени 100 % в законовия месечен срок. Това обстоятелство бе изрично отразено и в акта на проверяващите инспектори от Инспектората на Висшия съдебен съвет, където е посочено, че това старание на ямболските административни съдии е похвално и съставлява отлична съдебна практика.

Read 1480 times
Rate this item
(2 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo